Caribisch NL; inkomend toerisme per vliegtuig


Deze tabel beschrijft het aantal toeristen dat Bonaire, St. Eustatius en Saba bezoekt. Het gaat daarbij alleen om toeristen die per vliegtuig naar het eiland komen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig, de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per: 16 april 2020
De voorlopige cijfers over het tweede half jaar van 2019 en het jaar 2019 zijn toegevoegd. De cijfers over 2018 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen binnen drie maanden na afloop van de verslagperiode beschikbaar.

Caribisch NL; inkomend toerisme per vliegtuig

Perioden Caribisch Nederland Inkomend toerisme per vliegtuig (x 1 000)
2015 Bonaire 133,4
2016 Bonaire 135,8
2017 Bonaire 128,5
2018 Bonaire 147,8
2019* Bonaire 157,8
2015 Sint-Eustatius 10,7
2016 Sint-Eustatius 11,0
2017 Sint-Eustatius 10,3
2018 Sint-Eustatius 10,5
2019* Sint-Eustatius 10,4
2015 Saba 9,7
2016 Saba 9,2
2017 Saba 8,2
2018 Saba 8,1
2019* Saba 8,9
Bron: © CBS
Verklaring van tekens