Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nr, 1995-2016


Deze tabel bevat cijfers uit de nationale rekeningen over de uitvoer van goederen en diensten naar herkomst. Uitvoer naar herkomst geeft aan van welke economische activiteit (Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)) de uitgevoerde goederen en diensten afkomstig zijn. Daarnaast zijn er uitvoerposten die niet te verdelen zijn naar economische activiteit, zoals de consumptie door niet-ingezetenen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De jaren in de periode 1995-2015 zijn definitief. Het meest recente verslagjaar 2016 heeft de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nr, 1995-2016

Herkomst van uitvoer Perioden Waarde in werkelijke prijzenUitvoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenUitvoer van goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenUitvoer van diensten (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarUitvoer van goederen en diensten (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarUitvoer van goederen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaarUitvoer van diensten (%)
A-U Alle economische activiteiten 2011 261.366 182.492 78.874 5,4 5,7 4,7
A-U Alle economische activiteiten 2012 273.597 191.983 81.614 2,3 1,7 3,7
A-U Alle economische activiteiten 2013 278.093 192.929 85.164 2,4 2,1 3,2
A-U Alle economische activiteiten 2014 279.723 192.029 87.694 3,0 2,8 3,7
A-U Alle economische activiteiten 2015 289.086 193.074 96.012 5,5 3,9 9,1
A-U Alle economische activiteiten 2016* 290.457 193.845 96.612 3,2 3,9 1,7
Totaal overige posten 2011 235.981 216.252 19.729 3,3 2,9 7,5
Totaal overige posten 2012 255.026 233.425 21.601 5,4 5,2 8,2
Totaal overige posten 2013 257.227 234.461 22.766 1,8 1,6 3,5
Totaal overige posten 2014 267.692 237.626 30.066 6,0 3,6 30,3
Totaal overige posten 2015 281.092 247.166 33.926 7,5 6,9 11,8
Totaal overige posten 2016* 288.860 254.082 34.778 5,5 6,1 0,5
Totaal uitvoer 2011 497.347 398.744 98.603 4,4 4,2 5,3
Totaal uitvoer 2012 528.623 425.408 103.215 3,8 3,6 4,6
Totaal uitvoer 2013 535.320 427.390 107.930 2,1 1,8 3,3
Totaal uitvoer 2014 547.415 429.655 117.760 4,5 3,2 9,3
Totaal uitvoer 2015 570.178 440.240 129.938 6,5 5,6 9,7
Totaal uitvoer 2016* 579.317 447.927 131.390 4,3 5,2 1,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens