Invoer van goederen en diensten; bestemming, nr, 1995-2016

Invoer van goederen en diensten; bestemming, nr, 1995-2016

Bestemming van invoer Perioden Waarde in werkelijke prijzen Invoer van goederen en diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Invoer van goederen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzen Invoer van diensten (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Invoer van goederen en diensten (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Invoer van goederen (%) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar Invoer van diensten (%)
A-U Alle economische activiteiten 2011 185.957 120.811 65.146 4,8 3,8 6,3
A-U Alle economische activiteiten 2012 191.513 125.901 65.612 0,1 0,1 0,0
A-U Alle economische activiteiten 2013 190.201 123.318 66.883 1,2 1,2 1,0
A-U Alle economische activiteiten 2014 190.537 120.922 69.615 2,9 2,5 3,5
A-U Alle economische activiteiten 2015 195.844 115.472 80.372 8,1 6,7 10,6
A-U Alle economische activiteiten 2016* 194.642 112.697 81.945 3,2 4,4 1,4
Totaal invoer voor finale bestedingen 2011 257.338 224.314 33.024 2,6 2,4 3,8
Totaal invoer voor finale bestedingen 2012 276.148 240.655 35.493 4,6 4,4 5,9
Totaal invoer voor finale bestedingen 2013 275.773 239.522 36.251 0,7 0,7 0,7
Totaal invoer voor finale bestedingen 2014 284.988 242.385 42.603 5,0 3,2 16,8
Totaal invoer voor finale bestedingen 2015 302.154 255.989 46.165 8,6 8,8 8,0
Totaal invoer voor finale bestedingen 2016* 307.083 260.796 46.287 4,6 5,5 0,0
Totaal overige posten 2011 -852 -11.302 10.450 -11,3 0,3 1,2
Totaal overige posten 2012 -984 -12.244 11.260 6,6 5,0 4,8
Totaal overige posten 2013 -472 -10.797 10.325 -44,2 -10,2 -7,2
Totaal overige posten 2014 5 -9.570 9.575 -82,0 -8,8 -5,5
Totaal overige posten 2015 45 -9.608 9.653 -3.060,0 6,2 4,6
Totaal overige posten 2016* 244 -9.283 9.527 266,7 1,2 2,4
Totaal invoer 2011 442.443 333.823 108.620 3,5 2,9 5,1
Totaal invoer 2012 466.677 354.312 112.365 2,7 2,8 2,3
Totaal invoer 2013 465.502 352.043 113.459 1,0 1,3 0,1
Totaal invoer 2014 475.530 353.737 121.793 4,2 3,3 7,0
Totaal invoer 2015 498.043 361.853 136.190 8,4 8,1 9,2
Totaal invoer 2016* 501.969 364.210 137.759 4,1 5,3 1,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers uit de nationale rekeningen over de invoer van goederen en diensten naar bestemming. Invoer naar bestemming geeft aan naar welke economische activiteit (Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008)) de ingevoerde goederen en diensten toe gaan voor gebruik in het productieproces en de finale bestedingen. Tot slot zijn er invoerposten die niet te verdelen zijn naar economische activiteit en finale bestedingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De jaren in de periode 1995-2015 zijn definitief. Het meest recente verslagjaar 2016 heeft de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele veranderingen.
Invoer van goederen en diensten
De goederen- en dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake.
Invoer van goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). Invoer van goederen vindt plaats wanneer de economische eigendom van goederen door een niet-ingezetene wordt overgedragen aan een ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. Tot de invoer behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde grondstoffen, halffabricaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde vaste activa. De goedereninvoer omvat verder goederen die, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
Invoer van diensten
De dienstenstromen (verkoop, ruil en giften) van niet-ingezetenen naar ingezetenen (in Nederland). De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van ingezeten bedrijven in het buitenland, zoals vervoersdiensten, bankdiensten en zakelijke diensten. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland. De invoer door huishoudens bestaat uit uitgaven van ingezetenen in het buitenland.