Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Type gefailleerde Perioden Faillissementen zittingsdaggecorrigeerd (aantal)
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2023 mei 285
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2023 juni 323
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2023 juli 279
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2023 augustus 286
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2023 september 315
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2023 oktober 305
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2023 november 326
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2023 december 428
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2024 januari* 414
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2024 februari* 372
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2024 maart* 366
Totaal rechtsvormen Nederland/buitenland 2024 april* 375
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2023 mei 33
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2023 juni 25
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2023 juli 25
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2023 augustus 21
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2023 september 22
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2023 oktober 20
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2023 november 31
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2023 december 43
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2024 januari* 48
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2024 februari* 32
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2024 maart* 33
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak 2024 april* 22
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2023 mei 27
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2023 juni 29
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2023 juli 38
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2023 augustus 36
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2023 september 39
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2023 oktober 40
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2023 november 27
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2023 december 42
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2024 januari* 49
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2024 februari* 31
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2024 maart* 44
Natuurlijk persoon met eenmanszaak 2024 april* 43
Bedrijven en instellingen 2023 mei 225
Bedrijven en instellingen 2023 juni 269
Bedrijven en instellingen 2023 juli 216
Bedrijven en instellingen 2023 augustus 229
Bedrijven en instellingen 2023 september 254
Bedrijven en instellingen 2023 oktober 245
Bedrijven en instellingen 2023 november 268
Bedrijven en instellingen 2023 december 343
Bedrijven en instellingen 2024 januari* 317
Bedrijven en instellingen 2024 februari* 309
Bedrijven en instellingen 2024 maart* 289
Bedrijven en instellingen 2024 april* 310
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met en zonder eenmanszaak, bedrijven en instellingen). De uitkomsten zijn gecorrigeerd voor de effecten van zittingsdagen van de rechtbanken. Gewoonlijk worden faillissementen uitgesproken op een vaste dag in de week, veelal de dinsdag. Hierdoor kan een kalendermaand vier of vijf zogenaamde zittingsdagen bevatten. Als gevolg daarvan kan het aantal uitgesproken faillissementen van maand op maand fluctueren. De reeks uitkomsten in deze publicatie is geschoond voor het effect van zittingsdagen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1981.

Status van de cijfers
De uitkomsten hebben gedurende het verslagjaar een voorlopig karakter. In het eerste kwartaal volgend op het verslagjaar worden de resultaten definitief verklaard.

Wijzigingen per 13 mei 2024:
De uitkomsten over de maand april 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand mei 2024 verschijnen naar verwachting op 12 juni 2024.

Toelichting onderwerpen

Faillissementen zittingsdaggecorrigeerd
Het aantal natuurlijke personen (met en zonder eenmanszaak), bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard, gecorrigeerd voor het effect van het aantal zittingsdagen per maand van rechtbanken.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.