Wegvervoer; kerncijfers

Wegvervoer; kerncijfers

Beroeps- en eigen vervoer Vervoerstromen Perioden Vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Ladingtonkilometers (x mln) Voertuigkilometers, totaal (mln km) Voertuigkilometers, beladen (mln km) Ritten, beladen (x 1 000)
Beroeps- en eigen vervoer Totaal 2022* 690.770 65.348 7.198 5.277 58.451
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2022* 666.433 60.350 6.707 4.927 56.750
Beroeps- en eigen vervoer Binnenlands vervoer 2022* 573.310 35.350 4.537 3.134 50.332
Beroeps- en eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2022* 117.461 29.998 2.661 2.143 8.119
Beroeps- en eigen vervoer Bilateraal vervoer 2022* 93.124 25.000 2.170 1.793 6.418
Beroeps- en eigen vervoer Cabotagevervoer 2022* 16.144 1.713 237 146 1.220
Beroeps- en eigen vervoer Derdelandenvervoer 2022* 8.193 3.285 255 204 481
Beroepsvervoer Totaal 2022* 561.239 56.515 5.807 4.289 44.080
Beroepsvervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2022* 539.267 51.854 5.356 3.967 42.579
Beroepsvervoer Binnenlands vervoer 2022* 456.647 29.286 3.487 2.413 37.105
Beroepsvervoer Totaal internationaal vervoer 2022* 104.592 27.229 2.321 1.876 6.975
Beroepsvervoer Bilateraal vervoer 2022* 82.620 22.568 1.869 1.554 5.474
Beroepsvervoer Cabotagevervoer 2022* 14.367 1.562 212 128 1.050
Beroepsvervoer Derdelandenvervoer 2022* 7.605 3.099 240 194 452
Eigen vervoer Totaal 2022* 129.531 8.833 1.391 988 14.370
Eigen vervoer Binnenlands en bilateraal vervoer 2022* 127.166 8.497 1.351 960 14.171
Eigen vervoer Binnenlands vervoer 2022* 116.662 6.065 1.050 721 13.227
Eigen vervoer Totaal internationaal vervoer 2022* 12.869 2.768 340 267 1.143
Eigen vervoer Bilateraal vervoer 2022* 10.504 2.432 301 239 944
Eigen vervoer Cabotagevervoer 2022* 1.777 150 24 18 170
Eigen vervoer Derdelandenvervoer 2022* 587 186 15 10 29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometers, aantal ritten en afgelegde afstanden door Nederlandse bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton.
De cijfers worden uitgesplitst naar vervoerstromen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepsvervoer en eigen vervoer.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 1997.


Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief, de cijfers van 2020 en 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers van 2022 hebben een voorlopige status.

Wijzigingen per 22 september 2023:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers over verslagjaar 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
De door Nederlandse bedrijfsvoertuigen totaal vervoerde hoeveelheid lading.

Het totale gewicht van de vervoerde goederen, alle verpakking, en inclusief het leeggewicht van de transporteenheid (bv. (luchttransport)containers, wissellaadbakken en goederenpallets).
Ladingtonkilometers
Ladingtonkilometer
Meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van een ton (1000 kg) lading over een afstand van één kilometer.
Voertuigkilometers, totaal
Voertuigkilometer
Meeteenheid voor de verkeersprestatie, overeenkomend met de beweging van een voertuig over een afstand van één kilometer.

Totaal aantal gereden kilometers inclusief de gereden kilometers zonder lading die direct aan een beladen rit voorafgaan of er op volgen.
Voertuigkilometers, beladen
Voertuigkilometer
Meeteenheid voor de verkeersprestatie, overeenkomend met de beweging van een voertuig over een afstand van één kilometer.

Totaal aantal gereden kilometers met lading, dus exclusief de gereden kilometers zonder lading die direct aan een beladen rit voorafgaan of er op volgen.
Ritten, beladen
Beladen rit
Een beladen rit start op het moment dat goederen voor de eerste keer worden geladen en waarbij het voertuig daarvoor leeg was (of het moment dat de trekker wordt gekoppeld aan een beladen oplegger) en eindigt op het moment dat goederen worden gelost en het voertuig vervolgens leeg komt (of het moment dat de trekker wordt ontkoppeld aan een beladen oplegger).