Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, aanbieders, 2005-2016

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, aanbieders, 2005-2016

Zorgfuncties Zorgaanbieders Perioden Uitgaven aan zorg voor ingezetenen (mln euro)
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP1: Ziekenhuizen 2016** 31.592
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 24.579
Totaal uitgaven zorg en welzijn HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 1.312
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP1: Ziekenhuizen 2016** 28.093
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 22.197
Totaal uitgaven gezondheidszorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 1.217
HC1: Geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2016** 26.062
HC1: Geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 21.816
HC1: Geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 553
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2016** 13.946
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 11.699
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 345
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP1: Ziekenhuizen 2016** 2.919
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 2.668
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 42
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2016** 9.197
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 7.448
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 166
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP1: Ziekenhuizen 2016** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP1: Ziekenhuizen 2016** 9.197
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 7.448
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 166
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP1: Ziekenhuizen 2016** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HC2: Revalidatiezorg HP1: Ziekenhuizen 2016** 669
HC2: Revalidatiezorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 13
HC2: Revalidatiezorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 656
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP1: Ziekenhuizen 2016** 435
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 13
HC21: Intramurale revalidatiezorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 421
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP1: Ziekenhuizen 2016** 42
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 42
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP1: Ziekenhuizen 2016** 192
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC23: Polikl./ambulante revalidatie HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 192
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP1: Ziekenhuizen 2016** 1.362
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 369
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 8
HC31: Intramurale langdurige zorg HP1: Ziekenhuizen 2016** 662
HC31: Intramurale langdurige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 316
HC31: Intramurale langdurige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 1
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP1: Ziekenhuizen 2016** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP1: Ziekenhuizen 2016** 176
HC33: Ambulante langdurige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP1: Ziekenhuizen 2016** 524
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 52
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 7
HC4: Ondersteunende diensten HP1: Ziekenhuizen 2016** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC4: Ondersteunende diensten HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP1: Ziekenhuizen 2016** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC41: Medisch laboratoriumonderzoek HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HC42: Medische beeldvorming HP1: Ziekenhuizen 2016** 0
HC42: Medische beeldvorming HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC42: Medische beeldvorming HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HC43: Ziekenvervoer HP1: Ziekenhuizen 2016** 0
HC43: Ziekenvervoer HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC43: Ziekenvervoer HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP1: Ziekenhuizen 2016** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC5: Genees-, en hulpmiddelen HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP1: Ziekenhuizen 2016** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC51: Geneesmiddelen, verbruiksartikelen HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP1: Ziekenhuizen 2016** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC52: Therapeutische hulpmiddelen HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HC6: Preventieve zorg HP1: Ziekenhuizen 2016** 0
HC6: Preventieve zorg HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC6: Preventieve zorg HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP1: Ziekenhuizen 2016** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC7: Bestuur, stelsel en fin. Admin. HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP1: Ziekenhuizen 2016** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP1: Ziekenhuizen 2016** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC72: Organisatie van de financiering HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP1: Ziekenhuizen 2016** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP1: Ziekenhuizen 2016** 883
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 57
Totaal gezondheidsverwante uitgaven HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP1: Ziekenhuizen 2016** 883
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 57
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP1: Ziekenhuizen 2016** 668
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen 2016** 57
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HP13: Categorale ziekenhuizen 2016** 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HP1: Ziekenhuizen 2016** 215
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de Zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang.

De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer over de zorguitgaven volgens de Zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen:

Totale zorguitgaven volgens de Zorgrekeningen
-/- gezondheidsverwante uitgaven, zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg
-/- uitgaven aan niet-gezondheidszorg volgens de internationale definitie, zoals kinderopvang, inclusief uitvoer (zorgfunctie M1(HC)+: Overige zorg en welzijn + export )
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2016 en 2015 zijn nader voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt. Cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Vanwege een revisie van de zorgrekeningen is deze tabel opgevolgd door een nieuwe tabel 'Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar, functies en aanbieders' (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan zorg voor ingezetenen
Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. In de functie M1(HC)+ : Overige zorg en welzijn + export zijn nog wel opgenomen de uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening gegeven door Nederlandse zorgaanbieders aan niet-ingezetenen. Hierdoor kan worden aangesloten bij het totaalcijfer van de uitgaven volgens de Zorgrekeningen.