Aanbod en gebruik; productgroepen, nr, 1995-2016

Bewerk tabel

In deze tabel staan gegevens uit de nationale rekeningen over de verdeling van het aanbod en het gebruik van goederen en diensten naar productgroepen. De binnenlandse productie en de invoer vormen samen het aanbod van goederen en diensten. Het gebruik van goederen en diensten bestaat uit het intermediaire verbruik, de consumptie, de investeringen, de uitvoer en de verandering in voorraden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De jaren in de periode 1995-2015 zijn definitief. Het meest recente verslagjaar 2016 heeft de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Aanbod en gebruik; productgroepen, nr, 1995-2016

Productgroepen en overige posten Perioden Waarde in werkelijke prijzenAanbod van goederen en dienstenTotaal aanbod basisprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenAanbod van goederen en dienstenAanbod uit binnenlandse productie (mln euro) Aanbod van goederen en dienstenInvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) Aanbod van goederen en dienstenInvoer van goederen en dienstenInvoer van goederen (mln euro) Aanbod van goederen en dienstenInvoer van goederen en dienstenInvoer van diensten (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenGebruik van goederen en dienstenTotaal gebruik aankoopprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenGebruik van goederen en dienstenIntermediair verbruik (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenConsumptieve bestedingenTotaal (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenConsumptieve bestedingenHuishoudens (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenConsumptieve bestedingenOverheid (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenGebruik van goederen en dienstenBruto investeringen in vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenGebruik van goederen en dienstenVerandering in voorraden (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenUitvoer van goederen en dienstenGoederen (mln euro) Gebruik van goederen en dienstenUitvoer van goederen en dienstenDiensten (mln euro)
A-U Alle goederen en diensten 2014 1.550.177 1.101.021 449.156 363.550 85.606 1.698.068 633.396 439.994 268.511 171.483 96.599 2.925 525.154 420.713 104.441
A-U Alle goederen en diensten 2015 1.591.530 1.121.767 469.763 371.701 98.062 1.746.611 643.736 445.900 274.755 171.145 107.612 3.711 545.652 430.118 115.534
A-U Alle goederen en diensten 2016* 1.610.119 1.137.104 473.015 373.745 99.270 1.771.283 648.865 455.510 282.361 173.149 112.878 870 553.160 437.605 115.555
Totaal overige posten 2014 192.651 166.277 26.374 -9.813 36.187 124.627 36.488 28.674 28.171 503 22.931 0 22.261 8.942 13.319
Totaal overige posten 2015 204.180 175.900 28.280 -9.848 38.128 132.966 38.945 29.247 28.715 532 24.852 0 24.526 10.122 14.404
Totaal overige posten 2016* 211.751 182.797 28.954 -9.535 38.489 137.706 40.004 28.864 28.331 533 27.171 0 26.157 10.322 15.835
Totaal productgroepen en overige posten 2014 1.742.828 1.267.298 475.530 353.737 121.793 1.822.695 669.884 468.668 296.682 171.986 119.530 2.925 547.415 429.655 117.760
Totaal productgroepen en overige posten 2015 1.795.710 1.297.667 498.043 361.853 136.190 1.879.577 682.681 475.147 303.470 171.677 132.464 3.711 570.178 440.240 129.938
Totaal productgroepen en overige posten 2016* 1.821.870 1.319.901 501.969 364.210 137.759 1.908.989 688.869 484.374 310.692 173.682 140.049 870 579.317 447.927 131.390
Bron: CBS.
Verklaring van tekens