Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar

Arbeidspositie Arbeidspositie voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2019 2e kwartaal 8.866
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2020 2e kwartaal 9.014
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2019 2e kwartaal 4.732
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2020 2e kwartaal 4.792
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2019 2e kwartaal 4.134
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2020 2e kwartaal 4.222
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2019 2e kwartaal 8.629
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2020 2e kwartaal 8.675
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2019 2e kwartaal 4.602
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2020 2e kwartaal 4.617
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2019 2e kwartaal 4.027
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2020 2e kwartaal 4.058
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2019 2e kwartaal 62
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2020 2e kwartaal 119
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2019 2e kwartaal 38
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2020 2e kwartaal 60
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2019 2e kwartaal 24
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2020 2e kwartaal 59
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2019 2e kwartaal 174
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2020 2e kwartaal 219
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2019 2e kwartaal 92
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2020 2e kwartaal 115
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2019 2e kwartaal 82
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2020 2e kwartaal 104
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Per kwartaal en per jaar wordt de arbeidspositie op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal respectievelijk een jaar eerder gegeven. Er worden drie arbeidsposities onderscheiden; werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. Daarnaast wordt binnen de werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar positie in de werkkring. Bijvoorbeeld hoeveel personen met een flexibele arbeidsrelatie zijn gewisseld naar een vaste arbeidsrelatie. In de tabel worden zowel aantallen als percentages vermeld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De cijfers van het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld met nieuwe cijfers.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.