Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar

Arbeidspositie Arbeidspositie voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2019 2e kwartaal 8.866
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2020 2e kwartaal 9.014
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2019 2e kwartaal 4.732
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2020 2e kwartaal 4.792
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2019 2e kwartaal 4.134
Beroeps- en niet beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2020 2e kwartaal 4.222
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2019 2e kwartaal 8.629
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2020 2e kwartaal 8.675
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2019 2e kwartaal 4.602
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2020 2e kwartaal 4.617
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2019 2e kwartaal 4.027
Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2020 2e kwartaal 4.058
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2019 2e kwartaal 62
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2020 2e kwartaal 119
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2019 2e kwartaal 38
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2020 2e kwartaal 60
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2019 2e kwartaal 24
Werkloze beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2020 2e kwartaal 59
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2019 2e kwartaal 174
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Totaal personen 2020 2e kwartaal 219
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2019 2e kwartaal 92
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Mannen 2020 2e kwartaal 115
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2019 2e kwartaal 82
Niet-beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Geslacht: Vrouwen 2020 2e kwartaal 104
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Per kwartaal en per jaar wordt de arbeidspositie op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal respectievelijk een jaar eerder gegeven. Er worden drie arbeidsposities onderscheiden; werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. Daarnaast wordt binnen de werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar positie in de werkkring. Bijvoorbeeld hoeveel personen met een flexibele arbeidsrelatie zijn gewisseld naar een vaste arbeidsrelatie. In de tabel worden zowel aantallen als percentages vermeld.

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. De meeste nieuwe kwartaalcijfers uit de EBB worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Cijfers over wisselingen op de arbeidsmarkt worden gepubliceerd in het tweede kwartaal van 2022. Voor deze cijfers wordt gebruik gemaakt van de panelstructuur van de EBB. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt dat panel vanaf 2021 opnieuw opgebouwd en zijn er in 2022 voldoende data om deze cijfers weer samen te stellen. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2022 niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2e kwartaal 2003

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 november 2021:
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in 2021 geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Het derde kwartaal is daarom gevuld met puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het tweede kwartaal van 2022. Voor deze cijfers wordt gebruik gemaakt van de panelstructuur van de EBB. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt dat panel vanaf 2021 opnieuw opgebouwd en zijn er in 2022 voldoende data om deze cijfers weer samen te stellen.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.