Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie per kwartaal en jaar

Arbeidspositie Arbeidspositie voorgaande periode Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Werknemer Werknemer Totaal personen 2004 6.311
Werknemer Werknemer Totaal personen 2018 6.736
Werknemer Werknemer Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2004 932
Werknemer Werknemer Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 958
Werknemer Werknemer Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2004 3.338
Werknemer Werknemer Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018 2.900
Werknemer Werknemer Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2004 2.041
Werknemer Werknemer Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2018 2.878
Werknemer Zelfstandige Totaal personen 2004 36
Werknemer Zelfstandige Totaal personen 2018 65
Werknemer Zelfstandige Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2004 8
Werknemer Zelfstandige Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 19
Werknemer Zelfstandige Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2004 19
Werknemer Zelfstandige Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018 24
Werknemer Zelfstandige Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2004 9
Werknemer Zelfstandige Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2018 21
Zelfstandige Werknemer Totaal personen 2004 71
Zelfstandige Werknemer Totaal personen 2018 90
Zelfstandige Werknemer Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2004 12
Zelfstandige Werknemer Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 11
Zelfstandige Werknemer Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2004 43
Zelfstandige Werknemer Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018 48
Zelfstandige Werknemer Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2004 17
Zelfstandige Werknemer Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2018 31
Zelfstandige Zelfstandige Totaal personen 2004 822
Zelfstandige Zelfstandige Totaal personen 2018 1.168
Zelfstandige Zelfstandige Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2004 21
Zelfstandige Zelfstandige Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2018 31
Zelfstandige Zelfstandige Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2004 397
Zelfstandige Zelfstandige Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2018 445
Zelfstandige Zelfstandige Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2004 404
Zelfstandige Zelfstandige Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2018 692
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over wisselingen van arbeidspositie van personen van 15 tot 75 jaar in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). Per kwartaal en per jaar wordt de arbeidspositie op dat moment en de arbeidspositie een kwartaal respectievelijk een jaar eerder gegeven. Er worden drie arbeidsposities onderscheiden; werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking. Daarnaast wordt binnen de werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar positie in de werkkring. Bijvoorbeeld hoeveel personen met een flexibele arbeidsrelatie zijn gewisseld naar een vaste arbeidsrelatie. In de tabel worden zowel aantallen als percentages vermeld.

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. De meeste nieuwe kwartaalcijfers uit de EBB worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Cijfers over wisselingen op de arbeidsmarkt worden gepubliceerd in het tweede kwartaal van 2022. Voor deze cijfers wordt gebruik gemaakt van de panelstructuur van de EBB. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt dat panel vanaf 2021 opnieuw opgebouwd en zijn er in 2022 voldoende data om deze cijfers weer samen te stellen. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2022 niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2e kwartaal 2003

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 november 2021:
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in 2021 geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Het derde kwartaal is daarom gevuld met puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het tweede kwartaal van 2022. Voor deze cijfers wordt gebruik gemaakt van de panelstructuur van de EBB. Vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt dat panel vanaf 2021 opnieuw opgebouwd en zijn er in 2022 voldoende data om deze cijfers weer samen te stellen.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.