Ziekteverzuim volgens werknemers; migratieachtergrond en onderwijsniveau


Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar uitgesplitst naar migratieachtergrond en onderwijsniveau. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van werknemers. Dit verzuimgeval kan langer dan 12 maanden geleden zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2020
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Ziekteverzuim volgens werknemers; migratieachtergrond en onderwijsniveau

Kenmerken werknemers Perioden WerknemersZiekteverzuimpercentage werknemers (%) WerknemersAandeel werknemers dat heeft verzuimd (%) WerknemersGemiddelde verzuimfrequentie (aantal keer) WerknemersGemiddelde verzuimduur (aantal werkdagen) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval 1 tot 5 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval 5 tot 20 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval 20 tot 210 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval 210 werkdagen of meer (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdJa, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdJa, voor een deel gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdNee, geen gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdWeet niet (%)
Totaal 2019 4,5 46,8 1,2 7,8 68,5 18,4 11,9 1,2 9,2 15,0 69,5 6,2
Migratieachtergrond: Nederland 2019 4,6 46,8 1,2 8,1 68,0 18,2 12,5 1,3 8,4 14,7 71,9 5,1
Migratieachtergrond: westers 2019 4,0 46,8 1,2 7,2 69,9 18,5 10,7 0,9 11,4 15,8 63,5 9,2
Migratieachtergrond: niet-westers 2019 3,9 46,8 1,4 6,7 70,9 19,1 8,9 1,1 13,7 17,1 56,7 12,5
Onderwijsniveau: basisonderwijs 2019 4,7 38,3 1,1 8,1 57,5 26,3 14,2 2,0 11,2 16,9 55,8 16,1
Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw 2019 4,8 44,7 1,3 8,3 63,6 21,8 13,3 1,3 10,7 14,7 66,0 8,5
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo 2019 4,8 47,6 1,3 8,5 65,6 20,0 12,9 1,5 9,9 15,3 68,7 6,1
Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor 2019 4,2 48,5 1,2 7,4 73,5 14,9 10,6 1,0 7,8 15,0 73,1 4,1
Onderwijsniveau: wo, master, doctor 2019 3,5 48,1 1,2 6,3 76,5 13,3 9,3 0,8 7,1 14,0 75,2 3,7
Onderwijsniveau: onbekend 2019 3,6 38,4 1,2 7,4 57,1 29,9 11,9 1,2 14,6 15,9 47,6 22,0
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens