Arbeidsongevallen werknemers; migratieachtergrond en arbeidsduur


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar migratieachtergrond en arbeidsduur.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aandeel werknemers met een arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden, en het soort letsel dat werknemers daarbij hebben opgelopen. Het gaat daarbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2020
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 april 2018
De jaarcijfers 2017 zijn toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Arbeidsongevallen werknemers; migratieachtergrond en arbeidsduur

Kenmerken werknemers Perioden Totaal werknemers met een ongeval (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval zonder verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 4 dgn of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongevalLichamelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongevalGeestelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongevalOnderscheid niet te maken (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongevalLetsel onbekend (In % van alle werknemers)
Totaal 2019 3,3 1,8 1,5 1,1 2,2 0,5 0,3 0,1
Migratieachtergrond: Nederland 2019 3,2 1,8 1,5 1,1 2,2 0,5 0,3 0,1
Migratieachtergrond: westers 2019 3,3 1,8 1,5 0,9 2,3 0,4 0,3 0,2
Migratieachtergrond: niet-westers 2019 3,7 1,7 1,8 1,3 2,3 0,7 0,3 0,3
Arbeidsduur: deeltijd 2019 3,1 1,8 1,3 0,9 2,1 0,5 0,3 0,1
Arbeidsduur: voltijd 2019 3,5 1,7 1,8 1,4 2,4 0,5 0,3 0,1
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens