Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio-indeling 2015, 2004-2014

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio-indeling 2015, 2004-2014

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Regio's Perioden Bevolking 15 jaar of ouder (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst Nederland 2014* 14.073.400 8.268.500 6.142.300 1.003.400 528.900 340.200 253.600 5.804.900 135.300 95.200 239.400 232.200 422.200 319.900 254.500 4.106.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst Groningen (PV) 2014* 496.800 272.600 193.800 36.000 19.900 13.200 9.700 224.200 5.500 3.600 10.400 8.900 15.700 12.100 9.700 158.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst Friesland (PV) 2014* 535.400 303.000 226.100 36.100 18.700 12.300 9.700 232.500 5.300 5.000 9.600 7.800 15.700 12.400 10.300 166.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst Drenthe (PV) 2014* 407.700 227.500 173.700 25.400 12.800 8.600 6.900 180.300 3.900 2.500 6.000 5.700 11.500 9.000 7.600 134.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst Overijssel (PV) 2014* 935.800 557.300 418.600 66.600 33.400 21.800 17.000 378.500 9.000 6.200 15.300 14.400 26.800 20.200 16.000 270.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst Flevoland (PV) 2014* 320.900 199.300 145.900 24.600 13.300 8.800 6.600 121.700 3.600 3.000 6.300 6.100 11.000 7.900 6.000 77.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst Gelderland (PV) 2014* 1.683.800 995.900 750.200 115.700 60.400 39.100 30.500 687.900 15.100 11.400 28.800 25.900 49.700 38.100 29.900 489.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst Utrecht (PV) 2014* 1.034.000 645.600 474.500 82.800 42.400 26.900 19.000 388.500 9.600 6.600 18.700 17.800 30.400 22.400 17.300 265.700
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst Noord-Holland (PV) 2014* 2.303.900 1.381.400 1.004.100 181.000 95.700 59.100 41.500 922.500 22.400 15.700 39.800 40.200 71.200 52.500 41.200 639.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst Zuid-Holland (PV) 2014* 2.986.100 1.726.600 1.276.600 206.800 114.200 73.900 55.100 1.259.600 28.900 20.200 51.800 53.600 94.400 71.000 57.200 882.500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst Zeeland (PV) 2014* 319.500 183.200 141.800 19.700 10.200 6.700 4.800 136.300 3.200 2.500 5.100 4.300 8.500 6.700 5.800 100.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst Noord-Brabant (PV) 2014* 2.085.800 1.247.900 940.300 147.300 75.300 48.400 36.600 838.000 19.600 12.700 32.600 32.400 59.100 45.700 36.000 599.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal herkomst Limburg (PV) 2014* 963.500 528.400 396.800 61.300 32.600 21.400 16.300 435.100 9.200 6.100 15.000 15.100 28.200 21.900 17.600 322.000
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel is per 31 mei 2017 stopgezet. De reden hiervoor is dat er op 31 mei 2017 een nieuwe tabel is gepubliceerd op basis van de regio-indeling van 2016 (zie paragraaf 3).

Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn uitgesplitst naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet- werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar.
De uitkomsten zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2015.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2014.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2015.

Wijzigingen per 31 mei 2017
Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Tabel is stopgezet. Cijfers nieuwere jaren zijn opgenomen in de tabel Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, gemeentelijke indeling 2016, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking 15 jaar of ouder
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maand zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.