Fysieke arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergrond, arbeidsbelemmeringen

Fysieke arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergrond, arbeidsbelemmeringen

Kenmerken werknemers Perioden Werkhouding Uur per dag aan beeldscherm voor werk (uren)
Totaal personen 2014 3,9
Totaal personen 2015 3,9
Totaal personen 2016 3,9
Totaal personen 2017 4,0
Totaal personen 2018 4,0
Totaal personen 2019 4,1
Totaal personen 2020 4,4
Migratieachtergrond: Nederland 2014 3,8
Migratieachtergrond: Nederland 2015 3,9
Migratieachtergrond: Nederland 2016 3,9
Migratieachtergrond: Nederland 2017 3,9
Migratieachtergrond: Nederland 2018 3,9
Migratieachtergrond: Nederland 2019 4,0
Migratieachtergrond: Nederland 2020 4,3
Migratieachtergrond: westers 2014 4,3
Migratieachtergrond: westers 2015 4,3
Migratieachtergrond: westers 2016 4,4
Migratieachtergrond: westers 2017 4,5
Migratieachtergrond: westers 2018 4,4
Migratieachtergrond: westers 2019 4,6
Migratieachtergrond: westers 2020 5,0
Migratieachtergrond: 1e gen westers 2014 4,2
Migratieachtergrond: 1e gen westers 2015 4,5
Migratieachtergrond: 1e gen westers 2016 4,5
Migratieachtergrond: 1e gen westers 2017 4,6
Migratieachtergrond: 1e gen westers 2018 4,6
Migratieachtergrond: 1e gen westers 2019 4,8
Migratieachtergrond: 1e gen westers 2020 5,2
Migratieachtergrond: 2e gen westers 2014 4,3
Migratieachtergrond: 2e gen westers 2015 4,2
Migratieachtergrond: 2e gen westers 2016 4,2
Migratieachtergrond: 2e gen westers 2017 4,4
Migratieachtergrond: 2e gen westers 2018 4,3
Migratieachtergrond: 2e gen westers 2019 4,4
Migratieachtergrond: 2e gen westers 2020 4,8
Migratieachtergrond: niet-westers 2014 3,8
Migratieachtergrond: niet-westers 2015 3,9
Migratieachtergrond: niet-westers 2016 4,0
Migratieachtergrond: niet-westers 2017 4,2
Migratieachtergrond: niet-westers 2018 4,2
Migratieachtergrond: niet-westers 2019 4,3
Migratieachtergrond: niet-westers 2020 4,7
Migratieachtergrond: 1e gen niet-west... 2014 3,8
Migratieachtergrond: 1e gen niet-west... 2015 4,0
Migratieachtergrond: 1e gen niet-west... 2016 4,1
Migratieachtergrond: 1e gen niet-west... 2017 4,2
Migratieachtergrond: 1e gen niet-west... 2018 4,2
Migratieachtergrond: 1e gen niet-west... 2019 4,4
Migratieachtergrond: 1e gen niet-west... 2020 4,7
Migratieachtergrond: 2e gen niet-west... 2014 3,9
Migratieachtergrond: 2e gen niet-west... 2015 3,8
Migratieachtergrond: 2e gen niet-west... 2016 4,0
Migratieachtergrond: 2e gen niet-west... 2017 4,0
Migratieachtergrond: 2e gen niet-west... 2018 4,1
Migratieachtergrond: 2e gen niet-west... 2019 4,1
Migratieachtergrond: 2e gen niet-west... 2020 4,6
Migratieachtergrond : onbekend 2014 .
Migratieachtergrond : onbekend 2015 .
Migratieachtergrond : onbekend 2016 .
Migratieachtergrond : onbekend 2017 .
Migratieachtergrond : onbekend 2018 .
Migratieachtergrond : onbekend 2019 .
Migratieachtergrond : onbekend 2020 .
Arbeidsduur: deeltijd 2014 3,2
Arbeidsduur: deeltijd 2015 3,2
Arbeidsduur: deeltijd 2016 3,2
Arbeidsduur: deeltijd 2017 3,4
Arbeidsduur: deeltijd 2018 3,4
Arbeidsduur: deeltijd 2019 3,4
Arbeidsduur: deeltijd 2020 3,6
Arbeidsduur: voltijd 2014 4,7
Arbeidsduur: voltijd 2015 4,7
Arbeidsduur: voltijd 2016 4,7
Arbeidsduur: voltijd 2017 4,8
Arbeidsduur: voltijd 2018 4,8
Arbeidsduur: voltijd 2019 4,9
Arbeidsduur: voltijd 2020 5,3
Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2014 1,9
Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2015 2,1
Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2016 2,1
Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2017 2,2
Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2018 2,3
Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2019 2,4
Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2020 2,3
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2014 4,0
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2015 4,0
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2016 4,1
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2017 4,2
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2018 4,1
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2019 4,2
Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2020 4,5
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd 2014 .
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd 2015 4,0
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd 2016 .
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd 2017 4,1
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd 2018 .
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd 2019 4,1
Arbeidsbelemmering: niet belemmerd 2020 .
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd 2014 .
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd 2015 3,7
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd 2016 .
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd 2017 3,9
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd 2018 .
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd 2019 3,9
Arbeidsbelemmering: licht belemmerd 2020 .
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd 2014 .
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd 2015 3,5
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd 2016 .
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd 2017 3,6
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd 2018 .
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd 2019 3,7
Arbeidsbelemmering: sterk belemmerd 2020 .
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de fysieke arbeidsomstandigheden van Nederlandse werknemers van 15 tot 75 jaar. Hierbij wordt gekeken naar kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar arbeidsduur, migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2021
De jaarcijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp ‘gevaarlijk werk (vanaf 2018)’ waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.

Wijzigingen per 11 april 2019
In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar. De cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering verschijnen alleen over de oneven jaren.

Toelichting onderwerpen

Werkhouding
Uur per dag aan beeldscherm voor werk
Enquêtevraag: Hoeveel uur per dag werkt u gemiddeld aan een beeldscherm voor uw werk? (Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, notebook, tablet en smartphone.)
Antwoordcategorie:
.. uur per dag.
Cijfer betreft het gemiddeld aantal uur per dag per werknemer.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.