Zorguitgaven; in prijzen 2010, volumemutatie-indexcijfers, 1998-2014

Zorguitgaven; in prijzen 2010, volumemutatie-indexcijfers, 1998-2014

Perioden Zorguitgaven in prijzen van 2010 Totaal zorguitgaven, incl. welzijn (mln euro) Zorguitgaven in prijzen van 2010 Geneeskundige en langdurige zorg Totaal aanbied.geneesk., langdurige zorg (mln euro) Zorguitgaven in prijzen van 2010 Geneeskundige en langdurige zorg Ziekenhuizen en specialistenpraktijken (mln euro) Zorguitgaven in prijzen van 2010 Geneeskundige en langdurige zorg Geestelijke gezondheidszorg (mln euro) Zorguitgaven in prijzen van 2010 Geneeskundige en langdurige zorg Huisartsenpraktijken (mln euro) Zorguitgaven in prijzen van 2010 Geneeskundige en langdurige zorg Tandartsenpraktijken (mln euro) Zorguitgaven in prijzen van 2010 Geneeskundige en langdurige zorg Paramedische praktijken (mln euro) Zorguitgaven in prijzen van 2010 Geneeskundige en langdurige zorg Ouderenzorg (mln euro) Zorguitgaven in prijzen van 2010 Geneeskundige en langdurige zorg Gehandicaptenzorg (mln euro) Zorguitgaven in prijzen van 2010 Geneeskundige en langdurige zorg Ov. aanbieders geneesk.,langdurige zorg (mln euro) Zorguitgaven in prijzen van 2010 Totaal welzijn, jeugdzorg, kinderopvang (mln euro) Zorguitgaven in prijzen van 2010 Beleids- en beheerorganisaties (mln euro) Zorguitgaven, volume-indexcijfers Totaal zorguitgaven, incl. welzijn (2010 = 100) Zorguitgaven, volume-indexcijfers Geneeskundige en langdurige zorg Totaal aanbied.geneesk., langdurige zorg (2010 = 100) Zorguitgaven, volume-indexcijfers Geneeskundige en langdurige zorg Ziekenhuizen en specialistenpraktijken (2010 = 100) Zorguitgaven, volume-indexcijfers Geneeskundige en langdurige zorg Geestelijke gezondheidszorg (2010 = 100) Zorguitgaven, volume-indexcijfers Geneeskundige en langdurige zorg Huisartsenpraktijken (2010 = 100) Zorguitgaven, volume-indexcijfers Geneeskundige en langdurige zorg Tandartsenpraktijken (2010 = 100) Zorguitgaven, volume-indexcijfers Geneeskundige en langdurige zorg Paramedische praktijken (2010 = 100) Zorguitgaven, volume-indexcijfers Geneeskundige en langdurige zorg Ouderenzorg (2010 = 100) Zorguitgaven, volume-indexcijfers Geneeskundige en langdurige zorg Gehandicaptenzorg (2010 = 100) Zorguitgaven, volume-indexcijfers Geneeskundige en langdurige zorg Ov. aanbieders geneesk.,langdurige zorg (2010 = 100) Zorguitgaven, volume-indexcijfers Totaal welzijn, jeugdzorg, kinderopvang (2010 = 100) Zorguitgaven, volume-indexcijfers Beleids- en beheerorganisaties (2010 = 100)
1998 54.930 46.678 14.428 2.687 2.017 1.688 1.638 10.498 4.734 8.989 6.000 2.253 62,7 62,5 62,6 44,3 81,3 64,6 75,0 68,9 56,4 61,3 61,1 72,0
1999 56.973 47.884 14.450 2.748 2.037 1.736 1.689 10.618 5.050 9.556 6.745 2.344 65,0 64,1 62,7 45,3 82,1 66,4 77,4 69,6 60,1 65,2 68,7 74,9
2000 58.701 49.010 14.488 2.957 2.131 1.799 1.734 10.887 5.168 9.846 7.297 2.393 67,0 65,6 62,9 48,8 85,9 68,8 79,4 71,4 61,5 67,1 74,4 76,5
2001 62.192 51.547 14.981 3.097 2.105 1.873 1.727 11.621 5.645 10.498 8.155 2.490 71,0 69,0 65,0 51,1 84,8 71,7 79,1 76,2 67,2 71,6 83,1 79,6
2002 65.261 54.528 15.777 3.423 2.206 2.012 1.755 12.173 6.225 10.956 8.155 2.578 74,5 73,0 68,5 56,5 88,9 77,0 80,4 79,8 74,1 74,7 83,1 82,4
2003 68.055 57.073 16.422 3.904 2.236 2.119 1.830 12.767 6.634 11.161 8.377 2.606 77,7 76,4 71,3 64,4 90,1 81,1 83,8 83,7 79,0 76,1 85,4 83,3
2004 69.781 59.247 17.452 4.259 2.253 2.181 1.831 13.009 6.813 11.449 7.877 2.658 79,6 79,3 75,7 70,2 90,8 83,5 83,9 85,3 81,1 78,1 80,3 84,9
2005 72.060 61.049 18.248 4.524 2.254 2.124 1.788 13.365 6.982 11.763 7.993 3.018 82,2 81,7 79,2 74,6 90,8 81,3 81,9 87,7 83,1 80,2 81,5 96,5
2006 74.349 63.201 18.846 4.830 2.266 2.142 1.872 14.118 7.270 11.857 7.905 3.243 84,8 84,6 81,8 79,7 91,3 82,0 85,8 92,6 86,6 80,8 80,6 103,6
2007 77.782 65.920 19.655 5.135 2.412 2.286 1.962 14.493 7.388 12.589 8.505 3.358 88,8 88,3 85,3 84,7 97,2 87,5 89,9 95,1 88,0 85,8 86,7 107,3
2008 80.872 69.006 20.694 5.444 2.469 2.422 2.060 14.617 7.797 13.503 8.687 3.179 92,3 92,4 89,8 89,8 99,5 92,7 94,3 95,9 92,8 92,1 88,5 101,6
2009 84.750 72.063 22.011 5.808 2.522 2.507 2.141 15.065 8.214 13.794 9.516 3.171 96,7 96,5 95,5 95,8 101,6 95,9 98,1 98,8 97,8 94,1 97,0 101,4
2010 87.632 74.691 23.040 6.063 2.482 2.613 2.183 15.246 8.398 14.666 9.812 3.129 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011 91.182 78.332 24.148 6.736 2.551 2.660 2.278 15.923 9.085 14.951 9.638 3.213 104,1 104,9 104,8 111,1 102,8 101,8 104,4 104,4 108,2 101,9 98,2 102,7
2012 91.485 79.285 24.865 6.994 2.584 2.612 2.268 16.315 9.239 14.407 9.124 3.076 104,4 106,2 107,9 115,3 104,1 100,0 103,9 107,0 110,0 98,2 93,0 98,3
2013** . . . 6.993 2.614 2.537 2.192 16.612 9.237 14.064 8.991 3.063 . . . 115,3 105,3 97,1 100,4 109,0 110,0 95,9 91,6 97,9
2014** . . . 6.990 2.749 2.509 2.231 16.668 9.252 14.346 9.043 3.139 . . . 115,3 110,8 96,0 102,2 109,3 110,2 97,8 92,2 100,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in prijzen van 2010.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2014

Status van de cijfers:
De cijfers over 2013 en 2014 zijn nader voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers niet meer definitief gemaakt. Cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 26 november 2021:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, de tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door tabel 'Zorguitgaven; volume- en prijsontwikkelingen' (zie paragraaf 3). In de nieuwe tabel zijn enkele verbeteringen doorgevoerd in de cijfers t/m 2014; zijn de gevolgen van de laatste revisie van de statistieken over de uitgaven aan zorg verwerkt en zijn de cijfers aangevuld tot en met verslagjaar 2019.

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven in prijzen van 2010
Uitgaven aan zorg en welzijn uitgedrukt in prijzen van 2010.
Deze geven aan hoe hoog de uitgaven zouden zijn als de prijzen niet gestegen waren ten opzichte van het basisjaar. Deze cijfers geven een inzicht in de volumeontwikkeling.
Totaal zorguitgaven, incl. welzijn
Totale uitgaven in prijzen van 2010 aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang.

Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan buitenlanders door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.

---
De aanbieders met hoofdactiviteit gezondheids- of welzijnszorgdiensten komen overeen met de aanbieders binnen de sector gezondheids- en welzijnszorg van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaronder vallen bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, thuiszorginstellingen, instellingen voor sociaal-cultureel werk.
Buiten deze sector tellen enkele klassen van de SBI volledig mee, zoals apothekers en opticiëns. Echter, grote delen van zorgactiviteiten worden verzorgd door delen van bedrijfstakken of zelfs delen van bedrijven of instellingen, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraars, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, medische diensten van het ministerie van Defensie, ziekenvervoer door taxi's, interne arbodiensten.
Geneeskundige en langdurige zorg
Uitgaven in prijzen van 2010 aan aanbieders van geneeskundige en langdurige zorg.
Totaal aanbied.geneesk., langdurige zorg
Totale uitgaven in prijzen van 2010 aan aanbieders van geneeskundige en langdurige zorg.
Ziekenhuizen en specialistenpraktijken
Uitgaven in prijzen van 2010 aan ziekenhuizen en specialistenpraktijken.
Aanbieders van medisch- specialistische zorg. Instellingen en praktijken, waarin gedurende dag en/of nacht alle vormen van medisch- specialistische hulp kunnen plaatsvinden.
Geestelijke gezondheidszorg
Uitgaven in prijzen van 2010 aan aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.
Psychiatrische ziekenhuizen, vrijgevestigde psychiaters, psychologen en ambulante geestelijke gezondheidszorg. Deze instellingen bieden behandeling en begeleiding van mensen met psychiatrische stoornissen en psychische problemen.
Huisartsenpraktijken
Uitgaven in prijzen van 2010 aan huisartsenpraktijken.
De huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. Hij/zij geeft persoonlijke en continue zorg aan een vaste praktijkpopulatie.
Tandartsenpraktijken
Uitgaven in prijzen van 2010 aan tandartsenpraktijken.
Praktijken voor tandheelkundige hulp, inclusief tandtechnische hulp. De tandheelkundige zorg verleend door de tandarts algemeen practicus omvat: preventie; diagnostiek; restauratieve hulp (voorkomen van functieverlies); prothetische hulp (herstel van functieverlies); orthodontische hulp (in de eerste lijn); chirurgische hulp (in de eerste lijn).
Paramedische praktijken
Uitgaven in prijzen van 2010 aan paramedische praktijken.
Praktijken van fysiotherapeuten en andere paramedici zoals ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten-Cesar, oefentherapeuten-Mensendieck, mondhygiënisten, podotherapeuten en verloskundigen. Omvat onder meer zorg gericht op problemen met betrekking tot het bewegingsapparaat, de spraak en voedingspatronen. De verloskundige biedt verloskundige zorg, inclusief pré- en postnatale zorg.
Ouderenzorg
Uitgaven in prijzen van 2010 aan vertrekkers van ouderenzorg.
Gehandicaptenzorg
Uitgaven in prijzen van 2010 aan verstrekkers van gehandicaptenzorg.
Ov. aanbieders geneesk.,langdurige zorg
Uitgaven in prijzen van 2010 aan overige aanbieders geneeskundige en langdurige zorg.

Omvat
Gemeentelijke Gezondheidsdiensten;
Arbodiensten en reïntegratiediensten;
Leveranciers van geneesmiddelen;
Leveranciers van therapeutische middelen;
Verstrekkers van ondersteunende diensten;
Verstrekkers van overige gezondheidszorg (omvat onder meer ambulancediensten, praktijken voor alternatieve gezondheidszorg en zorgaanbieders in het buitenland).
Totaal welzijn, jeugdzorg, kinderopvang
Totaal uitgaven in prijzen van 2010 aan aanbieders van welzijn, jeugdzorg en kinderopvang.
Omvat:
Verstrekkers van kinderopvang;
Verstrekkers van jeugdzorg;
Overige aanbieders:
Internaten;
Sociaal-cultureel werk;
Verstrekkers van overige welzijn en maatschappelijke diensten (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).
Beleids- en beheerorganisaties
Uitgaven in prijzen van 2010 aan zorgverzekeraars, de uitvoeringsorganisaties van de zorgverzekering en de WLZ/ AWBZ, de overheid, en fondsen op het terrein van de zorg.
Zorguitgaven, volume-indexcijfers
Volume-indexcijfer
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid van de onderdelen van een bepaalde diensten- of goederentransactie. Indexcijfers ten opzichte van het referentiejaar 2010.
Totaal zorguitgaven, incl. welzijn
Index van de totale uitgaven in prijzen van 2010 aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang.

Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan buitenlanders door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.

---
De aanbieders met hoofdactiviteit gezondheids- of welzijnszorgdiensten komen overeen met de aanbieders binnen de sector gezondheids- en welzijnszorg van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaronder vallen bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, thuiszorginstellingen, instellingen voor sociaal-cultureel werk.
Buiten deze sector tellen enkele klassen van de SBI volledig mee, zoals apothekers en opticiëns. Echter, grote delen van zorgactiviteiten worden verzorgd door delen van bedrijfstakken of zelfs delen van bedrijven of instellingen, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraars, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, medische diensten van het ministerie van Defensie, ziekenvervoer door taxi's, interne arbodiensten.
Geneeskundige en langdurige zorg
Index van de uitgaven in prijzen van 2010 aan aanbieders van geneeskundige en langdurige zorg.
Totaal aanbied.geneesk., langdurige zorg
Index van de totale uitgaven in prijzen van 2010 aan aanbieders van geneeskundige en langdurige zorg.
Ziekenhuizen en specialistenpraktijken
Index van de uitgaven in prijzen van 2010 aan ziekenhuizen en specialistenpraktijken.
Aanbieders van medisch- specialistische zorg. Instellingen en praktijken, waarin gedurende dag en/of nacht alle vormen van medisch- specialistische hulp kunnen plaatsvinden.
Geestelijke gezondheidszorg
Index van de uitgaven in prijzen van 2010 aan aanbieders van geestelijke gezondheidszorg.
Psychiatrische ziekenhuizen, vrijgevestigde psychiaters, psychologen en ambulante geestelijke gezondheidszorg. Deze instellingen bieden behandeling en begeleiding van mensen met psychiatrische stoornissen en psychische problemen.
Huisartsenpraktijken
Index van de uitgaven in prijzen van 2010 aan huisartsenpraktijken.
De huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. Hij/zij geeft persoonlijke en continue zorg aan een vaste praktijkpopulatie.
Tandartsenpraktijken
Index van de uitgaven in prijzen van 2010 aan tandartsenpraktijken.
Praktijken voor tandheelkundige hulp, inclusief tandtechnische hulp. De tandheelkundige zorg verleend door de tandarts algemeen practicus omvat: preventie; diagnostiek; restauratieve hulp (voorkomen van functieverlies); prothetische hulp (herstel van functieverlies); orthodontische hulp (in de eerste lijn); chirurgische hulp (in de eerste lijn).
Paramedische praktijken
Index van de uitgaven in prijzen van 2010 aan paramedische praktijken.
Praktijken van fysiotherapeuten en andere paramedici zoals ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten-Cesar, oefentherapeuten-Mensendieck, mondhygiënisten, podotherapeuten en verloskundigen. Omvat onder meer zorg gericht op problemen met betrekking tot het bewegingsapparaat, de spraak en voedingspatronen. De verloskundige biedt verloskundige zorg, inclusief pré- en postnatale zorg.
Ouderenzorg
Index van de uitgaven in prijzen van 2010 aan vertrekkers van ouderenzorg.
Gehandicaptenzorg
Index van de uitgaven in prijzen van 2010 aan verstrekkers van gehandicaptenzorg.
Ov. aanbieders geneesk.,langdurige zorg
Index van de uitgaven in prijzen van 2010 aan overige aanbieders geneeskundige en langdurige zorg.

Omvat
Gemeentelijke Gezondheidsdiensten;
Arbodiensten en reïntegratiediensten;
Leveranciers van geneesmiddelen;
Leveranciers van therapeutische middelen;
Verstrekkers van ondersteunende diensten;
Verstrekkers van overige gezondheidszorg (omvat onder meer ambulancediensten, praktijken voor alternatieve gezondheidszorg en zorgaanbieders in het buitenland).
Totaal welzijn, jeugdzorg, kinderopvang
Index van de totale uitgaven in prijzen van 2010 aan aanbieders van welzijn, jeugdzorg en kinderopvang.
Omvat:
Verstrekkers van kinderopvang;
Verstrekkers van jeugdzorg;
Overige aanbieders:
Internaten;
Sociaal-cultureel werk;
Verstrekkers van overige welzijn en maatschappelijke diensten (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).
Beleids- en beheerorganisaties
Index van de uitgaven in prijzen van 2010 aan zorgverzekeraars, de uitvoeringsorganisaties van de zorgverzekering en de WLZ/ AWBZ, de overheid, en fondsen op het terrein van de zorg.