Zorguitgaven; kerncijfers, 1998-2016


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen, waarbij vier benaderingen worden gepresenteerd:
1 De zorguitgaven zijn gebaseerd op de breedste benadering, waarbij alle activiteiten op het terrein van zorg, inclusief welzijn, worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden.
2 Uitgaven aan gezondheid waarbij de internationale definitie van het System of Health Accounts wordt gevolgd. Daarbij worden alle activiteiten opgesplitst in een deel dat bedoeld is voor gezondheid, en een deel dat daarbuiten valt en bijvoorbeeld sociale zorg omvat.
3 Zorguitgaven betaald uit verplichte verzekeringen. Dit is het deel van de zorguitgaven onder 1), maar dan betaald via de Zorgverzekering (vroeger door het Ziekenfonds), en de verzekering voor langdurige zorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (en vanaf 2015, de Wet langdurige zorg). De verplichting bestaat uit de verplichte deelname.
4 De zorguitgaven waar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor verantwoordelijk is, het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Daarbij wordt de aansluiting op hoofdlijnen met de uitgaven onder 3) gegeven.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2016 en 2015 zijn nader voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt. Cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Vanwege een revisie van de zorgrekeningen is deze tabel opgevolgd door een nieuwe tabel 'Zorguitgaven; kerncijfers' (zie paragraaf 3).

Zorguitgaven; kerncijfers, 1998-2016

Perioden Zorguitgaven, in werkelijke prijzenTotaal zorg en welzijn (mln euro) Zorguitgaven, in werkelijke prijzenGeneeskundige en langdurige zorg (mln euro) Zorguitgaven, in werkelijke prijzenWelzijn, jeugdzorg en kinderopvang (mln euro) Zorguitgaven, in werkelijke prijzenBeleid en beheer (mln euro) Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def.Totaal gezondheidszorg, int.def. (mln euro) Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def.Geneeskundige en langdurige zorg (mln euro) Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def.Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang (mln euro) Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def.Beleid en beheer (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen en BKZUitgaven op grond van verplichte verzek.Totaal uitgaven ogv verpl. verz. (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen en BKZUitgaven op grond van verplichte verzek.Geneeskundige en langdurige zorg (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen en BKZUitgaven op grond van verplichte verzek.Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen en BKZUitgaven op grond van verplichte verzek.Beleid en beheer (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen en BKZAansluiting met Budgettair Kader ZorgVerschil met Budgettair Kader Zorg (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen en BKZAansluiting met Budgettair Kader ZorgBruto Budgettair Kader Zorg (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen en BKZAansluiting met Budgettair Kader ZorgVerplichte eigen betalingen en overige (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen en BKZAansluiting met Budgettair Kader ZorgNetto Budgettair Kader Zorg (mln euro) KengetallenUitgaven (in % van het bbp)Zorg en welzijn (%) KengetallenUitgaven (in % van het bbp)Gezondheidszorg internationale definitie (%) KengetallenUitgaven (per hoofd van de bevolking)Zorg en welzijn (euro) KengetallenUitgaven (per hoofd van de bevolking)Gezondheidszorg internationale definitie (euro)
1998 40.309 34.320 4.228 1.762 30.941 29.288 64 1.590 22.808 22.236 0 573 4.434 29.831 2.589 27.242 10,4 7,9 2.566 1.970
1999 43.388 36.656 4.858 1.873 33.030 31.270 72 1.688 24.015 23.419 0 595 5.254 31.784 2.515 29.269 10,5 8,0 2.744 2.089
2000 46.452 39.070 5.419 1.963 34.994 33.148 76 1.770 25.973 25.349 0 624 5.489 33.793 2.331 31.462 10,4 7,8 2.917 2.197
2001 52.010 43.813 6.069 2.128 39.033 37.025 85 1.923 29.089 28.406 5 678 6.057 37.601 2.455 35.146 10,9 8,2 3.241 2.433
2002 58.167 49.535 6.357 2.275 43.639 41.512 95 2.032 32.827 32.150 10 667 5.480 40.706 2.399 38.307 11,8 8,8 3.602 2.702
2003 62.556 53.484 6.724 2.348 46.678 44.478 105 2.095 35.577 34.861 20 696 5.718 43.668 2.373 41.295 12,3 9,2 3.855 2.877
2004 64.549 55.429 6.696 2.424 48.482 46.176 120 2.187 36.274 35.541 30 704 6.397 44.875 2.204 42.671 12,3 9,3 3.965 2.978
2005 67.151 57.452 6.900 2.799 50.581 47.910 134 2.536 37.758 36.951 50 756 4.913 46.506 3.835 42.671 12,3 9,3 4.115 3.099
2006 70.350 60.125 7.182 3.044 53.184 50.219 193 2.773 48.129 46.343 255 1.531 -3.653 48.323 3.847 44.476 12,1 9,2 4.304 3.254
2007 74.666 63.763 7.707 3.197 56.649 53.514 221 2.914 49.242 47.550 288 1.403 -1.930 50.977 3.665 47.312 12,2 9,2 4.558 3.458
2008 79.911 68.465 8.345 3.102 60.788 57.673 286 2.828 51.802 50.186 326 1.290 760 55.530 2.968 52.562 12,5 9,5 4.859 3.696
2009 84.177 71.625 9.420 3.131 63.213 60.053 334 2.825 54.820 53.253 367 1.200 1.493 59.335 3.022 56.313 13,6 10,2 5.092 3.824
2010 87.632 74.691 9.812 3.129 65.695 62.507 376 2.813 57.246 55.626 410 1.211 2.198 62.476 3.032 59.444 13,9 10,4 5.274 3.954
2011 89.676 76.489 9.901 3.286 67.639 64.297 385 2.957 58.640 56.891 426 1.323 2.672 64.481 3.170 61.312 13,9 10,5 5.372 4.052
2012 92.943 79.875 9.842 3.226 70.347 66.946 480 2.921 61.351 59.465 545 1.341 2.941 67.942 3.650 64.292 14,4 10,9 5.547 4.199
2013 93.099 80.405 9.402 3.292 71.133 67.655 493 2.985 62.327 60.441 500 1.387 1.910 68.818 4.581 64.237 14,3 10,9 5.540 4.233
2014 94.452 81.760 9.289 3.403 71.993 68.392 497 3.104 63.028 61.053 504 1.471 1.175 69.299 5.096 64.203 14,2 10,9 5.600 4.269
2015 94.494 81.821 9.355 3.318 72.015 68.501 495 3.019 58.270 56.604 205 1.462 5.816 69.165 5.110 64.087 13,8 10,5 5.578 4.251
2016 96.711 83.786 9.664 3.261 73.670 70.192 516 2.962 59.730 58.108 219 1.402 6.375 71.152 5.078 66.105 13,8 10,5 5.679 4.326
Bron: CBS.
Verklaring van tekens