In-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen), 2002-2022

In-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen), 2002-2022

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Wederuitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Uitvoerwaarde Nederlands product (mln euro)
Totaal goederen Zweden 2022 januari-oktober* 7.756 12.317 6.730 5.587
0 Voeding en levende dieren Zweden 2022 januari-oktober* 332 1.404 681 723
1 Dranken en tabak Zweden 2022 januari-oktober* 16 62 15 47
2 Grondstoffen, niet eetbaar, behalve... Zweden 2022 januari-oktober* 970 508 210 298
3 Minerale brandstoffen, smeermiddele... Zweden 2022 januari-oktober* 1.261 2.443 637 1.805
4 Dierlijke en plantaardige oliën en ... Zweden 2022 januari-oktober* 49 218 140 78
5 Chemische producten Zweden 2022 januari-oktober* 850 1.920 995 925
6 Fabricaten hoofdzakelijk gerangschi... Zweden 2022 januari-oktober* 968 1.185 480 706
7 Machines en vervoermaterieel Zweden 2022 januari-oktober* 2.819 3.016 2.282 734
8 Diverse gefabriceerde goederen Zweden 2022 januari-oktober* 490 1.558 1.290 268
9 Niet afzonderlijk genoemde goederen Zweden 2022 januari-oktober* 1 2 0 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over waarde van de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen).

Gegevens beschikbaar van januari 2002 tot en met oktober 2022.

Status van de cijfers:
De gegevens van januari 2002 tot en met december 2021 zijn definitief. De gegevens van januari 2022 tot en met oktober 2022 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 januari 2023:
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers" en “Internationale goederenhandel; grensoverschrijding, kerncijfers”. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Wederuitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht, spreekt men van doorvoer.
Uitvoerwaarde Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.