Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

SITC Landen(groepen) Perioden Uitvoerwaarde Uitvoerwaarde Nederlands product (mln euro)
7 Machines en vervoermaterieel Totaal landen(groepen) 2021 januari-maart* 19.259
7 Machines en vervoermaterieel EU (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 8.012
7 Machines en vervoermaterieel Europa (exclusief Nederland) 2021 januari-maart* 10.602
7 Machines en vervoermaterieel Overige 2021 januari-maart* 68
7 Machines en vervoermaterieel Duitsland 2021 januari-maart* 2.425
7 Machines en vervoermaterieel Estland 2021 januari-maart* 23
7 Machines en vervoermaterieel Finland 2021 januari-maart* 93
7 Machines en vervoermaterieel Griekenland 2021 januari-maart* 65
7 Machines en vervoermaterieel Ierland 2021 januari-maart* 184
7 Machines en vervoermaterieel Letland 2021 januari-maart* 23
7 Machines en vervoermaterieel Rusland 2021 januari-maart* 311
7 Machines en vervoermaterieel Thailand 2021 januari-maart* 80
7 Machines en vervoermaterieel Zwitserland 2021 januari-maart* 257
7 Machines en vervoermaterieel Overige Europa 2021 januari-maart* 201
7 Machines en vervoermaterieel Overige Oost-Europa 2021 januari-maart* .
7 Machines en vervoermaterieel Overige West-Europa 2021 januari-maart* .
7 Machines en vervoermaterieel Overige Noord-Afrika 2021 januari-maart* 286
7 Machines en vervoermaterieel Overige West-Afrika 2021 januari-maart* 88
7 Machines en vervoermaterieel Overige Noord-Amerika 2021 januari-maart* 0
7 Machines en vervoermaterieel Overige Midden- en Zuid-Amerika 2021 januari-maart* 411
7 Machines en vervoermaterieel Overige Azië 2021 januari-maart* 136
7 Machines en vervoermaterieel Overige Nabije en Midden-Oosten 2021 januari-maart* 178
7 Machines en vervoermaterieel Overige Arabische Golf Staten 2021 januari-maart* .
7 Machines en vervoermaterieel Andere landen Nabije en Midden-Oosten 2021 januari-maart* .
7 Machines en vervoermaterieel Oceanië en overige Australië 2021 januari-maart* 79
7 Machines en vervoermaterieel Niet nader bepaalde landen binnen EU 2021 januari-maart* 46
7 Machines en vervoermaterieel Niet nader bepaalde landen buiten EU 2021 januari-maart* 68
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over waarde van de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 4 juni 2021:
De voorlopige cijfers van de maand maart 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 maart 2021:
Voor de cijfers over 2019 is een correctie doorgevoerd bij de onderverdeling wederuitvoerwaarde en uitvoerwaarde Nederlands product.
De cijfers over de totale uitvoerwaarde zijn onveranderd gebleven.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Uitvoerwaarde Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.