Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Wederuitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Uitvoerwaarde Nederlands product (mln euro)
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2022 januari-maart* 145.944 159.457 . .
Totaal goederen EU (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 70.994 108.681 . .
Totaal goederen Niet-EU 2022 januari-maart* 74.950 50.776 . .
Totaal goederen Europa (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 94.166 126.270 . .
Totaal goederen Afrika 2022 januari-maart* 3.970 4.464 . .
Totaal goederen Amerika 2022 januari-maart* 15.512 10.962 . .
Totaal goederen Azië 2022 januari-maart* 30.834 15.124 . .
Totaal goederen Oceanië 2022 januari-maart* 1.123 1.162 . .
Totaal goederen Overige 2022 januari-maart* 338 1.475 . .
Totaal goederen Algerije 2022 januari-maart* 333 94 . .
Totaal goederen Argentinië 2022 januari-maart* 611 330 . .
Totaal goederen Australië 2022 januari-maart* 689 802 . .
Totaal goederen België 2022 januari-maart* 14.982 18.724 . .
Totaal goederen Brazilië 2022 januari-maart* 1.430 653 . .
Totaal goederen Bulgarije 2022 januari-maart* 292 470 . .
Totaal goederen Canada 2022 januari-maart* 539 947 . .
Totaal goederen China 2022 januari-maart* 14.437 3.318 . .
Totaal goederen Cyprus 2022 januari-maart* 43 136 . .
Totaal goederen Denemarken 2022 januari-maart* 1.605 2.056 . .
Totaal goederen Duitsland 2022 januari-maart* 25.925 37.981 . .
Totaal goederen Estland 2022 januari-maart* 187 229 . .
Totaal goederen Finland 2022 januari-maart* 1.185 1.504 . .
Totaal goederen Frankrijk 2022 januari-maart* 5.055 13.178 . .
Totaal goederen Griekenland 2022 januari-maart* 274 766 . .
Totaal goederen Hongarije 2022 januari-maart* 1.040 1.114 . .
Totaal goederen Hongkong 2022 januari-maart* 1.219 418 . .
Totaal goederen Ierland 2022 januari-maart* 2.115 1.617 . .
Totaal goederen India 2022 januari-maart* 1.563 711 . .
Totaal goederen Indonesië 2022 januari-maart* 872 224 . .
Totaal goederen Iran 2022 januari-maart* 13 79 . .
Totaal goederen Israël 2022 januari-maart* 320 593 . .
Totaal goederen Italië 2022 januari-maart* 3.806 7.508 . .
Totaal goederen Japan 2022 januari-maart* 2.176 1.203 . .
Totaal goederen Koeweit 2022 januari-maart* 127 142 . .
Totaal goederen Kroatië 2022 januari-maart* 76 277 . .
Totaal goederen Letland 2022 januari-maart* 170 229 . .
Totaal goederen Litouwen 2022 januari-maart* 634 457 . .
Totaal goederen Luxemburg 2022 januari-maart* 381 456 . .
Totaal goederen Maleisië 2022 januari-maart* 1.102 237 . .
Totaal goederen Malta 2022 januari-maart* 17 110 . .
Totaal goederen Nigeria 2022 januari-maart* 1.007 1.457 . .
Totaal goederen Noorwegen 2022 januari-maart* 4.572 1.397 . .
Totaal goederen Oostenrijk 2022 januari-maart* 932 2.168 . .
Totaal goederen Polen 2022 januari-maart* 3.171 4.394 . .
Totaal goederen Portugal 2022 januari-maart* 736 979 . .
Totaal goederen Roemenië 2022 januari-maart* 448 865 . .
Totaal goederen Rusland 2022 januari-maart* 7.023 1.164 . .
Totaal goederen Saoedi-Arabië 2022 januari-maart* 559 668 . .
Totaal goederen Singapore 2022 januari-maart* 824 730 . .
Totaal goederen Slovenië 2022 januari-maart* 199 322 . .
Totaal goederen Slowakije 2022 januari-maart* 381 508 . .
Totaal goederen Spanje 2022 januari-maart* 3.047 5.015 . .
Totaal goederen Taiwan 2022 januari-maart* 1.386 2.078 . .
Totaal goederen Thailand 2022 januari-maart* 802 264 . .
Totaal goederen Tsjechië 2022 januari-maart* 1.790 2.155 . .
Totaal goederen Turkije 2022 januari-maart* 1.214 1.682 . .
Totaal goederen Verenigd Koninkrijk 2022 januari-maart* 8.143 10.305 . .
Totaal goederen Verenigde Staten 2022 januari-maart* 10.169 7.074 . .
Totaal goederen Zuid-Afrika 2022 januari-maart* 495 510 . .
Totaal goederen Zuid-Korea 2022 januari-maart* 1.477 2.027 . .
Totaal goederen Zweden 2022 januari-maart* 2.156 3.272 . .
Totaal goederen Zwitserland 2022 januari-maart* 991 2.103 . .
Totaal goederen Overige Europa 2022 januari-maart* 1.229 938 . .
Totaal goederen Overige Oost-Europa 2022 januari-maart* . . . .
Totaal goederen Overige West-Europa 2022 januari-maart* . . . .
Totaal goederen Overige Noord-Afrika 2022 januari-maart* 851 883 . .
Totaal goederen Centraal, Oost- en zuidelijk Afrika 2022 januari-maart* 530 579 . .
Totaal goederen Overige West-Afrika 2022 januari-maart* 755 940 . .
Totaal goederen Overige Noord-Amerika 2022 januari-maart* 0 1 . .
Totaal goederen Overige Midden- en Zuid-Amerika 2022 januari-maart* 2.763 1.956 . .
Totaal goederen Overige Azië 2022 januari-maart* 2.983 1.102 . .
Totaal goederen Overige Nabije en Midden-Oosten 2022 januari-maart* 974 1.330 . .
Totaal goederen Overige Arabische Golf Staten 2022 januari-maart* . . . .
Totaal goederen Andere landen Nabije en Midden-Oosten 2022 januari-maart* . . . .
Totaal goederen Oceanië en overige Australië 2022 januari-maart* 434 359 . .
Totaal goederen Niet nader bepaalde landen binnen EU 2022 januari-maart* 346 2.190 . .
Totaal goederen Niet nader bepaalde landen buiten EU 2022 januari-maart* 338 1.475 . .
0 Voeding en levende dieren Totaal landen(groepen) 2022 januari-maart* 12.877 18.705 . .
0 Voeding en levende dieren EU (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 8.003 13.293 . .
0 Voeding en levende dieren Niet-EU 2022 januari-maart* 4.874 5.412 . .
0 Voeding en levende dieren Europa (exclusief Nederland) 2022 januari-maart* 8.941 15.309 . .
0 Voeding en levende dieren Afrika 2022 januari-maart* 1.071 588 . .
0 Voeding en levende dieren Amerika 2022 januari-maart* 1.679 738 . .
0 Voeding en levende dieren Azië 2022 januari-maart* 1.109 1.928 . .
0 Voeding en levende dieren Oceanië 2022 januari-maart* 69 142 . .
0 Voeding en levende dieren Overige 2022 januari-maart* 7 0 . .
0 Voeding en levende dieren Algerije 2022 januari-maart* 27 22 . .
0 Voeding en levende dieren Argentinië 2022 januari-maart* 121 5 . .
0 Voeding en levende dieren Australië 2022 januari-maart* 24 117 . .
0 Voeding en levende dieren België 2022 januari-maart* 1.869 2.362 . .
0 Voeding en levende dieren Brazilië 2022 januari-maart* 456 44 . .
0 Voeding en levende dieren Bulgarije 2022 januari-maart* 20 53 . .
0 Voeding en levende dieren Canada 2022 januari-maart* 36 40 . .
0 Voeding en levende dieren China 2022 januari-maart* 314 666 . .
0 Voeding en levende dieren Cyprus 2022 januari-maart* 1 34 . .
0 Voeding en levende dieren Denemarken 2022 januari-maart* 165 396 . .
0 Voeding en levende dieren Duitsland 2022 januari-maart* 2.475 4.583 . .
0 Voeding en levende dieren Estland 2022 januari-maart* 14 25 . .
0 Voeding en levende dieren Finland 2022 januari-maart* 19 145 . .
0 Voeding en levende dieren Frankrijk 2022 januari-maart* 976 1.737 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over waarde van de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 8 juni 2022:
De voorlopige cijfers van de maand maart 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Wederuitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht, spreekt men van doorvoer.
Uitvoerwaarde Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.