Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

Internationale handel; in-, (weder)uitvoer, SITC (1 digit), landen(groepen)

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Totale uitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Wederuitvoerwaarde (mln euro) Uitvoerwaarde Uitvoerwaarde Nederlands product (mln euro)
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2019 januari 38.632 41.347 18.536 22.811
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2019 februari 36.042 41.121 18.204 22.917
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2019 maart 39.618 45.245 19.781 25.465
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2019 april 39.106 42.751 18.410 24.341
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2019 mei 39.665 44.752 19.664 25.088
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2019 juni 36.951 41.632 18.387 23.244
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 januari 38.840 43.337 19.833 23.503
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 februari 35.573 41.329 18.804 22.525
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 maart 37.322 43.084 19.105 23.979
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 april 30.694 33.853 15.130 18.722
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 mei 30.482 33.936 14.999 18.936
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2020 juni 35.258 39.223 17.863 21.360
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 januari* 35.178 40.835 18.234 22.601
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 februari* 36.288 42.166 18.488 23.678
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 maart* 44.861 51.603 22.152 29.451
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 april* 41.730 46.327 20.173 26.154
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 mei* 40.345 45.341 20.110 25.231
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2021 juni* 44.075 50.642 22.221 28.421
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over waarde van de Nederlandse in-, uit- en wederuitvoer uitgesplitst naar goederensoort volgens de SITC-indeling en landen(groepen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Status van de cijfers:
De voorlopige cijfers over de internationale handel kunnen worden bijgesteld op basis van nieuw of gewijzigd bronmateriaal. Hierdoor zijn ze voor langere tijd voorlopig. In het vierde kwartaal na het verslagjaar worden de voorlopige cijfers definitief. Alle jaren ervoor zijn al definitief.

Wijzigingen per 5 augustus 2022:
De voorlopige cijfers van de maand mei 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen ongeveer twee maanden na de verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Totale uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Wederuitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlands
ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht, spreekt men van doorvoer.
Uitvoerwaarde Nederlands product
Dat deel van de uitvoer, dat bestaat uit in Nederland voortgebrachte of vervaardigde goederen. Samen met de wederuitvoer maakt het deel uit van de totale Nederlandse goederenuitvoer.