Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2011

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2011

Woningkenmerken Wijken en buurten Gemiddeld aardgasverbruik (m3) Gemiddeld elektriciteitsverbruik (kWh) Stadsverwarming (%)
Totaal woningen Nederland 1.450 3.250 4,5
Totaal woningen Appingedam 1.600 2.950
Totaal woningen Wijk 00 1.600 2.950
Totaal woningen Appingedam-Centrum 1.550 2.600
Totaal woningen Appingedam-West 1.750 3.400
Totaal woningen Appingedam-Oost 1.600 2.800
Totaal woningen Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal 1.900 4.200
Totaal woningen Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal 2.100 4.650
Totaal woningen Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep 2.500 4.100
Totaal woningen Bedum 1.850 3.250
Totaal woningen Wijk 00 1.850 3.250
Totaal woningen Bedum 1.750 3.150
Totaal woningen Verspreide huizen Bedum 2.250 4.000
Totaal woningen Zuidwolde 2.200 3.500
Totaal woningen Verspreide huizen Zuidwolde 2.750 4.550
Totaal woningen Onderdendam 2.050 3.050
Totaal woningen Verspreide huizen Onderdendam 2.050 4.150
Totaal woningen Noordwolde 2.150 3.250
Totaal woningen Verspreide huizen Noordwolde 2.400 4.100
Totaal woningen Bellingwedde 2.150 3.650
Totaal woningen Wijk 00 Bellingwolde 2.150 3.600
Totaal woningen Bellingwolde 2.150 3.450
Totaal woningen Vriescheloo 2.300 4.100
Totaal woningen Rhederweg-West 2.050 3.400
Totaal woningen Vriescheloo-Zuid 2.100 3.600
Totaal woningen Oudeschans 1.950 3.150
Totaal woningen Klein-Ulsda 2.500 4.200
Totaal woningen Verspr.h. ten Z.O. van Bellingwolde 2.250 4.300
Totaal woningen Verspr.h. ten zuidoosten van Vriescheloo 2.450 4.400
Totaal woningen Verspreide huizen Westerwoldse A 3.100 4.150
Totaal woningen Wijk 01 Oost 2.200 4.050
Totaal woningen Veelerveen 2.150 3.850
Totaal woningen Rhederbrug-Oost 2.300 4.450
Totaal woningen Verspr.h. ten noordoosten van Rhederbrug 2.650 4.300
Totaal woningen Verspreide huizen Veelerveen 2.100 4.100
Totaal woningen Wijk 02 Blijham 2.100 3.550
Totaal woningen Blijham 1.950 3.200
Totaal woningen Morige 2.300 4.250
Totaal woningen Wedde 2.100 3.450
Totaal woningen Wedderheide 2.450 4.500
Totaal woningen Wedderveer 2.600 4.400
Totaal woningen Verspreide huizen in de polder Blijham 2.600 4.450
Totaal woningen Verspreide huizen ten westen van Blijham 2.550 4.550
Totaal woningen Verspreide huizen Hoorn 2.350 4.250
Totaal woningen Verspreide huizen in de Weddermarke 2.250 4.200
Totaal woningen Ten Boer 1.900 3.500
Totaal woningen Wijk 00 West 1.850 3.450
Totaal woningen Ten Boer 1.750 3.300
Totaal woningen Garmerwolde 1.950 3.750
Totaal woningen Thesinge 2.200 3.750
Totaal woningen Sint-Annen 2.100 3.800
Totaal woningen Achter-Thesinge en Bovenrijge 2.500 4.400
Totaal woningen Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal 2.100 4.350
Totaal woningen Wijk 01 Oost 2.100 3.600
Totaal woningen Ten Post 2.100 3.500
Totaal woningen Winneweer (gedeeltelijk) 2.100 3.800
Totaal woningen Woltersum 1.900 3.350
Totaal woningen Wittewierum 2.350 4.450
Totaal woningen Lellens 1.800 4.000
Totaal woningen Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal 2.200 3.700
Totaal woningen Delfzijl 1.750 3.150
Totaal woningen Wijk 00 Stad 1.600 2.950
Totaal woningen Delfzijl-Centrum 1.400 2.050
Totaal woningen Farmsum 1.750 3.200
Totaal woningen Delfzijl-Noord 1.550 2.850
Totaal woningen Delfzijl-West 1.750 2.800
Totaal woningen Fivelzigt 1.700 3.750
Totaal woningen Tuikwerd 1.450 3.300
Totaal woningen Wijk 01 Land 2.300 4.050
Totaal woningen Meedhuizen 2.300 3.950
Totaal woningen Uitwierde 2.450 3.800
Totaal woningen Verspr.h. Eemskanaal (ten zuiden) 2.250 4.550
Totaal woningen Industrieterrein . .
Totaal woningen Verspreide huizen in het noorden . .
Totaal woningen Wijk 02 2.100 3.600
Totaal woningen Woldendorp 2.050 3.550
Totaal woningen Termunten 2.050 3.750
Totaal woningen Termunterzijl 2.050 2.900
Totaal woningen Borgsweer 2.150 4.100
Totaal woningen Wagenborgen 2.050 3.500
Totaal woningen Verspreide huizen Wagenborgen 2.000 5.000
Totaal woningen Verspreide huizen Termunten 2.400 4.300
Totaal woningen Wijk 03 2.100 3.600
Totaal woningen Bierum 2.150 3.550
Totaal woningen Spijk 2.050 3.450
Totaal woningen Holwierde 2.000 3.550
Totaal woningen Godlinze 2.100 3.400
Totaal woningen Losdorp 2.100 3.950
Totaal woningen Krewerd 2.250 3.400
Totaal woningen Verspreide huizen Bierum 2.500 4.150
Totaal woningen Groningen 1.350 2.550
Totaal woningen Wijk 00 Binnenstad 1.300 2.300
Totaal woningen Stadscentrum 1.400 2.350
Totaal woningen Binnenstad-Zuid 1.350 2.300
Totaal woningen Binnenstad-Oost 1.200 2.200
Totaal woningen Binnenstad-West 1.250 2.250
Totaal woningen Binnenstad-Noord 1.250 2.250
Totaal woningen Wijk 01 Schilders- en Zeeheldenwijk 1.350 2.500
Totaal woningen Schildersbuurt 1.550 2.600
Totaal woningen Zeeheldenbuurt 1.300 2.150
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2011.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 18 februari 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 26 oktober 2016:
Een tweetal links zijn aangepast aan de nieuwe website van het CBS.

Wijzigingen per 21 juli 2016:
De verklaring van symbolen is gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle streepjes zijn vervangen door lege cellen en alle kruisjes door puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
N.v.t.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aardgasverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Gemiddeld elektriciteitsverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in het gemiddelde jaarverbruik. Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Stadsverwarming
Het percentage woningen dat is aangesloten op stadsverwarming.

Stadsverwarming is een verwarmingssysteem waarbij de woningen in een wijk worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. In veel gevallen maakt stadsverwarming gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales. Het aardgasverbruik van deze woningen is in veel gevallen zeer laag of zelfs nul. De hoeveelheid warmte die door aangesloten woningen in een jaar wordt afgenomen van de stadsverwarming is niet beschikbaar. Het percentage is vermeld bij tien of meer (bewoonde) woningen. Voor de gemeentes is een percentage van minder dan vijf of groter dan 95 afgerond op vijftallen.