Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2012

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2012

Woningkenmerken Wijken en buurten Gemiddeld aardgasverbruik (m3) Gemiddeld elektriciteitsverbruik (kWh) Stadsverwarming (%)
Totaal woningen Nederland 1.500 3.200 5,1
Totaal woningen Achtkarspelen 1.950 3.150
Totaal woningen Stroobos 2.100 3.550
Totaal woningen Borne 2.000 3.700 .
Totaal woningen 't Wensink Zuid 1.950 3.500
Totaal woningen Utrecht 900 2.650 31,4
Totaal woningen Vechtzoom-zuid 250 2.100 64,3
Totaal woningen Amsterdam 1.050 2.350 7,4
Totaal woningen Grachtengordel-Zuid 1.600 2.650
Totaal woningen 's-Gravenhage 1.250 2.650 7,8
Totaal woningen Zeeheldenkwartier 1.350 2.450 .
Totaal woningen Rotterdam 1.000 2.600 16,9
Totaal woningen Katendrecht 750 2.550 22,8
Totaal woningen Zoetermeer 1.200 3.300 5,1
Totaal woningen Meerzicht-Oost 1.400 3.100
Appartement Nederland 1.000 2.250
Appartement Achtkarspelen 1.200 2.100
Appartement Stroobos . .
Appartement Borne 1.150 2.200
Appartement 't Wensink Zuid . .
Appartement Utrecht 600 2.150
Appartement Vechtzoom-zuid 250 2.050
Appartement Amsterdam 1.000 2.150
Appartement Grachtengordel-Zuid 1.400 2.550
Appartement 's-Gravenhage 1.200 2.300
Appartement Zeeheldenkwartier 1.250 2.200
Appartement Rotterdam 850 2.250
Appartement Katendrecht 800 2.350
Appartement Zoetermeer 950 2.500
Appartement Meerzicht-Oost 1.350 2.950
Tussenwoning Nederland 1.400 3.250
Tussenwoning Achtkarspelen 1.550 2.450
Tussenwoning Stroobos 1.400 2.950
Tussenwoning Borne 1.600 3.350
Tussenwoning 't Wensink Zuid 1.500 3.100
Tussenwoning Utrecht 1.200 3.050
Tussenwoning Vechtzoom-zuid 850 2.700
Tussenwoning Amsterdam 1.100 2.750
Tussenwoning Grachtengordel-Zuid 1.800 2.800
Tussenwoning 's-Gravenhage 1.300 3.400
Tussenwoning Zeeheldenkwartier 1.650 3.000
Tussenwoning Rotterdam 1.200 3.100
Tussenwoning Katendrecht 800 3.000
Tussenwoning Zoetermeer 1.200 3.650
Tussenwoning Meerzicht-Oost 1.550 3.700
Hoekwoning Nederland 1.650 3.450
Hoekwoning Achtkarspelen 1.800 2.700
Hoekwoning Stroobos 1.750 3.050
Hoekwoning Borne 1.900 3.600
Hoekwoning 't Wensink Zuid 1.850 3.500
Hoekwoning Utrecht 1.350 3.250
Hoekwoning Vechtzoom-zuid 1.100 2.950
Hoekwoning Amsterdam 1.400 3.200
Hoekwoning Grachtengordel-Zuid 2.200 3.250
Hoekwoning 's-Gravenhage 1.500 3.700
Hoekwoning Zeeheldenkwartier 2.000 3.500
Hoekwoning Rotterdam 1.450 3.400
Hoekwoning Katendrecht 900 2.900
Hoekwoning Zoetermeer 1.500 3.800
Hoekwoning Meerzicht-Oost 1.850 3.850
2-onder-1-kapwoning Nederland 2.000 3.900
2-onder-1-kapwoning Achtkarspelen 1.800 3.250
2-onder-1-kapwoning Stroobos 1.900 3.250
2-onder-1-kapwoning Borne 2.250 4.000
2-onder-1-kapwoning 't Wensink Zuid 2.400 3.900
2-onder-1-kapwoning Utrecht 1.550 4.150
2-onder-1-kapwoning Vechtzoom-zuid . .
2-onder-1-kapwoning Amsterdam 1.800 3.800
2-onder-1-kapwoning Grachtengordel-Zuid . .
2-onder-1-kapwoning 's-Gravenhage 1.700 4.650
2-onder-1-kapwoning Zeeheldenkwartier . .
2-onder-1-kapwoning Rotterdam 2.100 4.250
2-onder-1-kapwoning Katendrecht . .
2-onder-1-kapwoning Zoetermeer 1.850 4.700
2-onder-1-kapwoning Meerzicht-Oost 2.050 3.500
Vrijstaande woning Nederland 2.600 4.550
Vrijstaande woning Achtkarspelen 2.250 3.700
Vrijstaande woning Stroobos 2.500 4.000
Vrijstaande woning Borne 3.000 4.850
Vrijstaande woning 't Wensink Zuid 3.150 4.200
Vrijstaande woning Utrecht 2.450 5.000
Vrijstaande woning Vechtzoom-zuid . .
Vrijstaande woning Amsterdam 2.650 4.650
Vrijstaande woning Grachtengordel-Zuid . .
Vrijstaande woning 's-Gravenhage 2.300 5.300
Vrijstaande woning Zeeheldenkwartier . .
Vrijstaande woning Rotterdam 3.000 5.250
Vrijstaande woning Katendrecht . .
Vrijstaande woning Zoetermeer 2.250 5.100
Vrijstaande woning Meerzicht-Oost 3.200 4.850
Eigen woning Nederland 1.750 3.750
Eigen woning Achtkarspelen 2.100 3.600
Eigen woning Stroobos 2.150 3.600
Eigen woning Borne 2.250 4.150
Eigen woning 't Wensink Zuid 2.250 3.900
Eigen woning Utrecht 1.150 3.150
Eigen woning Vechtzoom-zuid 850 2.750
Eigen woning Amsterdam 1.050 2.750
Eigen woning Grachtengordel-Zuid 1.650 3.000
Eigen woning 's-Gravenhage 1.400 3.050
Eigen woning Zeeheldenkwartier 1.550 2.850
Eigen woning Rotterdam 1.150 3.150
Eigen woning Katendrecht 550 3.000
Eigen woning Zoetermeer 1.300 3.800
Eigen woning Meerzicht-Oost 1.700 3.250
Huurwoning Nederland 1.300 2.500
Huurwoning Achtkarspelen 1.700 2.400
Huurwoning Stroobos 1.450 2.800
Huurwoning Borne 1.500 2.700
Huurwoning 't Wensink Zuid 1.500 2.950
Huurwoning Utrecht 850 2.300
Huurwoning Vechtzoom-zuid 250 2.050
Huurwoning Amsterdam 1.050 2.200
Huurwoning Grachtengordel-Zuid 1.450 2.350
Huurwoning 's-Gravenhage 1.150 2.300
Huurwoning Zeeheldenkwartier 1.200 2.150
Huurwoning Rotterdam 950 2.300
Huurwoning Katendrecht 950 2.250
Huurwoning Zoetermeer 1.100 2.750
Huurwoning Meerzicht-Oost 1.450 3.050
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2012.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 18 februari 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 26 oktober 2016:
Een tweetal links zijn aangepast aan de nieuwe website van het CBS.

Wijzigingen per 21 juli 2016:
De verklaring van symbolen is gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle streepjes zijn vervangen door lege cellen en alle kruisjes door puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
N.v.t.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aardgasverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Gemiddeld elektriciteitsverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in het gemiddelde jaarverbruik. Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Stadsverwarming
Het percentage woningen dat is aangesloten op stadsverwarming.

Stadsverwarming is een verwarmingssysteem waarbij de woningen in een wijk worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. In veel gevallen maakt stadsverwarming gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales. Het aardgasverbruik van deze woningen is in veel gevallen zeer laag of zelfs nul. De hoeveelheid warmte die door aangesloten woningen in een jaar wordt afgenomen van de stadsverwarming is niet beschikbaar. Het percentage is vermeld bij tien of meer (bewoonde) woningen. Voor de gemeentes is een percentage van minder dan vijf of groter dan 95 afgerond op vijftallen.