Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2013

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2013

Woningkenmerken Wijken en buurten Gemiddeld aardgasverbruik (m3) Gemiddeld elektriciteitsverbruik (kWh) Stadsverwarming (%)
Totaal woningen Nederland 1.600 3.150 4,9
Totaal woningen Appingedam 1.800 2.850
Totaal woningen Wijk 00 1.800 2.850
Totaal woningen Appingedam-Centrum 1.700 2.500
Totaal woningen Appingedam-West 1.950 3.300
Totaal woningen Appingedam-Oost 1.750 2.700
Totaal woningen Verspr.h. Damsterdiep en Eemskanaal 2.150 4.150
Totaal woningen Verspr.h. ten zuiden van Eemskanaal 2.650 4.700
Totaal woningen Verspr.h. ten N. van het Damsterdiep 3.000 4.050
Totaal woningen Bedum 2.050 3.150
Totaal woningen Wijk 00 2.050 3.150
Totaal woningen Bedum 1.900 3.100
Totaal woningen Verspreide huizen Bedum 2.300 3.800
Totaal woningen Zuidwolde 2.450 3.300
Totaal woningen Verspreide huizen Zuidwolde 3.400 5.000
Totaal woningen Onderdendam 2.350 3.050
Totaal woningen Verspreide huizen Onderdendam 2.650 4.650
Totaal woningen Noordwolde 2.500 3.050
Totaal woningen Verspreide huizen Noordwolde 2.700 3.850
Totaal woningen Bellingwedde 2.400 3.550
Totaal woningen Wijk 00 Bellingwolde 2.400 3.600
Totaal woningen Bellingwolde 2.350 3.450
Totaal woningen Vriescheloo 2.850 4.250
Totaal woningen Rhederweg-West 2.350 3.400
Totaal woningen Vriescheloo-Zuid 2.400 3.600
Totaal woningen Oudeschans 2.450 3.050
Totaal woningen Klein-Ulsda 2.400 3.950
Totaal woningen Verspr.h. ten Z.O. van Bellingwolde 2.600 4.350
Totaal woningen Verspr.h. ten zuidoosten van Vriescheloo 2.400 4.450
Totaal woningen Verspreide huizen Westerwoldse A 3.400 .
Totaal woningen Wijk 01 Oost 2.500 3.900
Totaal woningen Veelerveen 2.400 3.750
Totaal woningen Rhederbrug-Oost 2.700 4.600
Totaal woningen Verspr.h. ten noordoosten van Rhederbrug 2.850 3.900
Totaal woningen Verspreide huizen Veelerveen 2.500 4.050
Totaal woningen Wijk 02 Blijham 2.350 3.400
Totaal woningen Blijham 2.200 3.100
Totaal woningen Morige 2.500 4.050
Totaal woningen Wedde 2.350 3.300
Totaal woningen Wedderheide 2.850 4.000
Totaal woningen Wedderveer 3.100 4.200
Totaal woningen Verspreide huizen in de polder Blijham 3.550 5.000
Totaal woningen Verspreide huizen ten westen van Blijham 2.750 4.000
Totaal woningen Verspreide huizen Hoorn 2.500 4.350
Totaal woningen Verspreide huizen in de Weddermarke 2.650 4.050
Totaal woningen Ten Boer 2.150 3.350
Totaal woningen Wijk 00 West 2.100 3.300
Totaal woningen Ten Boer 1.950 3.150
Totaal woningen Garmerwolde 2.300 3.600
Totaal woningen Thesinge 2.500 3.750
Totaal woningen Sint-Annen 2.350 3.450
Totaal woningen Achter-Thesinge en Bovenrijge 2.650 4.450
Totaal woningen Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal 2.500 4.150
Totaal woningen Wijk 01 Oost 2.400 3.450
Totaal woningen Ten Post 2.400 3.300
Totaal woningen Winneweer (gedeeltelijk) 2.350 4.050
Totaal woningen Woltersum 2.300 3.200
Totaal woningen Wittewierum 2.950 4.650
Totaal woningen Lellens 2.250 3.900
Totaal woningen Verspr.h. ten noorden van het Eemskanaal 2.550 3.750
Totaal woningen Delfzijl 2.000 3.100
Totaal woningen Wijk 00 Stad 1.800 2.900
Totaal woningen Delfzijl-Centrum 1.450 2.050
Totaal woningen Farmsum 2.000 3.050
Totaal woningen Delfzijl-Noord 1.750 2.750
Totaal woningen Delfzijl-West 1.950 2.750
Totaal woningen Fivelzigt 1.950 3.600
Totaal woningen Tuikwerd 1.650 3.200
Totaal woningen Wijk 01 Land 2.600 4.000
Totaal woningen Meedhuizen 2.550 3.850
Totaal woningen Uitwierde 2.700 3.900
Totaal woningen Verspr.h. Eemskanaal (ten zuiden) 2.650 4.500
Totaal woningen Industrieterrein . .
Totaal woningen Verspreide huizen in het noorden . .
Totaal woningen Wijk 02 2.350 3.450
Totaal woningen Woldendorp 2.350 3.600
Totaal woningen Termunten 2.350 3.700
Totaal woningen Termunterzijl 2.350 2.950
Totaal woningen Borgsweer 2.450 3.450
Totaal woningen Wagenborgen 2.350 3.350
Totaal woningen Verspreide huizen Wagenborgen 2.400 4.200
Totaal woningen Verspreide huizen Termunten 2.500 3.650
Totaal woningen Wijk 03 2.400 3.550
Totaal woningen Bierum 2.150 4.600
Totaal woningen Spijk 2.300 3.350
Totaal woningen Holwierde 2.300 3.450
Totaal woningen Godlinze 2.350 3.300
Totaal woningen Losdorp 2.350 3.600
Totaal woningen Krewerd 2.650 3.600
Totaal woningen Verspreide huizen Bierum 2.650 3.650
Totaal woningen Groningen 1.550 2.550 .
Totaal woningen Wijk 00 Binnenstad 1.650 2.500 .
Totaal woningen Stadscentrum 1.900 2.650
Totaal woningen Binnenstad-Zuid 1.650 2.550
Totaal woningen Binnenstad-Oost 1.450 2.400
Totaal woningen Binnenstad-West 1.700 2.500
Totaal woningen Binnenstad-Noord 1.650 2.350 .
Totaal woningen Wijk 01 Schilders- en Zeeheldenwijk 1.550 2.500 .
Totaal woningen Schildersbuurt 1.900 2.800
Totaal woningen Zeeheldenbuurt 1.650 2.300
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2013.

Status van de cijfers:
Definitief.

Wijzigingen per 18 februari 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 26 oktober 2016:
Een tweetal links zijn aangepast aan de nieuwe website van het CBS.

Wijzigingen per 21 juli 2016:
De verklaring van symbolen is gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat in deze tabel alle streepjes zijn vervangen door lege cellen en alle kruisjes door puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
N.v.t

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aardgasverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Gemiddeld elektriciteitsverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in het gemiddelde jaarverbruik. Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Stadsverwarming
Het percentage woningen dat is aangesloten op stadsverwarming.

Stadsverwarming is een verwarmingssysteem waarbij de woningen in een wijk worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. In veel gevallen maakt stadsverwarming gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales. Het aardgasverbruik van deze woningen is in veel gevallen zeer laag of zelfs nul. De hoeveelheid warmte die door aangesloten woningen in een jaar wordt afgenomen van de stadsverwarming is niet beschikbaar. Het percentage is vermeld bij tien of meer (bewoonde) woningen. Voor de gemeentes is een percentage van minder dan vijf of groter dan 95 afgerond op vijftallen.