Leefstijl, preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken, 2014-2021

Leefstijl, preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken, 2014-2021

Persoonskenmerken Marges Perioden Rookgedrag, 12 jaar of ouder Rookstatus Rokers (%) Alcoholgebruik, 12 jaar of ouder Drinkers Zware drinkers onder bevolking (%) Alcoholgebruik, 12 jaar of ouder Drinkers Overmatige drinkers onder bevolking (%) Lengte en gewicht Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Overgewicht (%) Lengte en gewicht Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Mate van overgewicht Ernstig overgewicht (%)
Totaal personen Waarde 2021 19,4 8,1 6,8 44,5 12,6
Leeftijd: 18 jaar of ouder Waarde 2021 20,6 8,3 7,3 50,0 14,3
Laag onderwijsniveau Waarde 2021 23,6 5,8 6,4 60,7 18,6
Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2021 22,8 7,5 7,6 57,7 17,9
Hoog onderwijsniveau Waarde 2021 14,2 7,5 6,4 43,9 10,9
Hoogte welvaart: 1e 20%-groep Waarde 2021 28,9 6,8 5,4 47,5 17,0
Hoogte welvaart: 2e 20%-groep Waarde 2021 25,6 6,9 6,0 47,8 14,1
Hoogte welvaart: 3e 20%-groep Waarde 2021 18,6 7,4 6,5 47,5 13,7
Hoogte welvaart: 4e 20%-groep Waarde 2021 15,5 8,6 7,1 43,9 12,1
Hoogte welvaart: 5e 20%-groep Waarde 2021 13,0 10,1 8,5 39,0 8,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2021

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 6 januari 2023
Geen. Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is de opvolger van Leefstijl, persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Rookgedrag, 12 jaar of ouder
De vragen over rookgedrag worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld.
Rookstatus
Rokers
Percentage personen van 12 jaar of ouder in de bevolking met antwoordcategorie ja op de vraag: Rookt u wel eens?
Van 2014 tot en met 2017 was de inleidende tekst voor deze vraag: Nu volgen enkele vragen over roken. Vanaf 2018 werd deze tekst vervangen door: Nu volgen enkele vragen over roken. We bedoelen hier het roken van alle soorten tabaksproducten, maar niet het gebruik van een elektronische sigaret.
Alcoholgebruik, 12 jaar of ouder
De vragen over het gebruik van alcohol worden aan alle personen van 12 jaar of ouder gesteld.

Drinkers
Zware drinkers onder bevolking
Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder dat minstens 1 keer per week 6 of meer glazen alcohol op één dag drinkt (mannen) of minstens 1 keer per week 4 of meer glazen alcohol op één dag drinkt (vrouwen).
Overmatige drinkers onder bevolking
Percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder dat meer dan 21 glazen per week (mannen) of meer dan 14 glazen per week (vrouwen) drinkt.
Lengte en gewicht
De vragen over lengte en lichaamsgewicht worden aan alle personen gesteld. Er wordt gevraagd naar de lengte in cm zonder schoenen en naar het lichaamsgewicht in kg zonder kleren. Bij zwangere vrouwen wordt gevraagd naar het lichaamsgewicht voorafgaand aan de zwangerschap.

Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder
De maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). De BMI is het quotiënt van het lichaamsgewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Voor volwassenen van 20 jaar of ouder zijn de criteria:
1. Ondergewicht: BMI < 18,5
2. Normaal gewicht: BMI >= 18,5 en < 25,0
3. Overgewicht: BMI >= 25,0
a. Matig overgewicht: BMI >= 25,0 en < 30,0
b. Ernstig overgewicht: BMI >= 30,0
Voor personen jonger dan 20 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden hangen af van de leeftijd en het geslacht. In de tabellen zijn niet betrokken de respondenten met onbekende lengte en /of gewicht en de respondenten met een onwaarschijnlijk gewicht in relatie tot de opgegeven lengte. In dit laatste geval betreft het personen 20 jaar of ouder met een BMI van kleiner dan 14 of groter dan 50 en personen jonger dan 20 jaar met een BMI van kleiner dan 10 of groter dan 50. Vanaf 2018 wordt er geen bovengrens meer gehanteerd, de ondergrens voor de BMI verandert niet.
Overgewicht
Percentage personen met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger.
Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 25,0 kg/m2 voor volwassenen.
Mate van overgewicht
Ernstig overgewicht
Percentage personen met een BMI van 30,0 kg/m2 en hoger.
Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 30,0 kg/m2 voor volwassenen.