Financiële balansen decentrale overheden, kwartaalcijfers 2006-2017


Deze tabel bevat gegevens over de balanssamenstelling van de gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen. In de tabel worden de financiële eindbalansstanden van het kwartaal gepresenteerd. Uit de tabel valt de verdeling van de vorderingen en de schulden van de betreffende overheidslaag af te lezen.
Deze tabel vervangt de tabel Financiële balansen decentrale overheden, kwartaalcijfers 2006 – 2014, zie paragraaf 3. Genoemde tabel is vervangen omdat de berekeningsmethode is vervangen en de populatie is uitgebreid, zie paragraaf 4.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 februari 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Financiële balansen decentrale overheden, kwartaalcijfers 2006-2017

Overheidslagen Perioden VorderingenTotaal vorderingen (mln euro) VorderingenFinanciële vaste activaTotaal financiële vaste activa (mln euro) VorderingenFinanciële vaste activaKapitaalverstrekkingen (mln euro) VorderingenFinanciële vaste activaLeningen aan verbonden partijen (mln euro) VorderingenFinanciële vaste activaOverige langlopende leningen (mln euro) VorderingenFinanciële vaste activaOverige langlopende uitzettingen (mln euro) VorderingenFinanciële vlottende activaTotaal financiële vlottende activa (mln euro) VorderingenFinanciële vlottende activaKortlopende vorderingen en uitzettingen (mln euro) VorderingenFinanciële vlottende activaLiquide middelen (kas, bank en giro) (mln euro) VorderingenFinanciële vlottende activaOverlopende activa (mln euro) SchuldenTotaal schulden (mln euro) SchuldenVaste schuldTotaal vaste schuld (mln euro) SchuldenVaste schuldOnderhandse leningen van bin. fin. inst. (mln euro) SchuldenVaste schuldOverige vaste schuld (mln euro) SchuldenVlottende passivaTotaal vlottende passiva (mln euro) SchuldenVlottende passivaKortlopende schuld (mln euro) SchuldenVlottende passivaOverlopende passiva (mln euro)
Gemeenten 2016 3e kwartaal 18.731 10.174 2.097 4.320 2.809 948 8.557 5.525 527 2.506 48.754 37.946 33.891 4.055 10.808 8.341 2.467
Gemeenten 2016 4e kwartaal 20.716 9.745 1.915 4.049 2.727 1.055 10.971 7.588 465 2.918 50.992 38.264 34.098 4.166 12.728 8.112 4.616
Gemeenten 2017 1e kwartaal 21.478 9.611 1.980 3.979 2.598 1.054 11.867 8.216 304 3.347 51.748 37.875 32.749 5.126 13.873 9.437 4.436
Gemeenten 2017 2e kwartaal 19.858 9.478 1.961 3.904 2.571 1.043 10.379 6.733 833 2.813 50.839 38.206 32.901 5.305 12.633 7.287 5.346
Gemeenten 2017 3e kwartaal 19.728 9.382 1.959 3.821 2.580 1.022 10.346 5.748 396 4.203 49.853 38.057 32.478 5.580 11.796 5.765 6.031
Gemeenten 2017 4e kwartaal 19.459 8.528 1.946 3.049 2.528 1.005 10.931 7.383 377 3.171 50.565 37.806 32.137 5.668 12.759 8.191 4.569
Provincies 2016 3e kwartaal 16.981 11.110 616 1.693 1.791 7.010 5.871 5.377 90 405 4.492 510 509 1 3.982 599 3.383
Provincies 2016 4e kwartaal 17.063 11.124 921 1.702 1.768 6.732 5.940 5.191 220 528 4.232 485 468 17 3.748 731 3.017
Provincies 2017 1e kwartaal 16.942 11.039 932 1.791 1.764 6.552 5.903 5.854 315 -266 4.223 482 465 17 3.742 820 2.921
Provincies 2017 2e kwartaal 16.954 10.374 942 1.793 1.918 5.722 6.580 5.944 443 193 4.083 482 465 17 3.601 764 2.838
Provincies 2017 3e kwartaal 17.041 10.338 959 1.788 1.964 5.628 6.704 5.986 358 360 4.047 485 465 20 3.563 641 2.921
Provincies 2017 4e kwartaal 17.133 10.542 1.028 1.754 2.153 5.606 6.591 5.874 229 489 4.083 447 427 20 3.636 989 2.647
Waterschappen 2016 3e kwartaal 1.135 135 91 0 14 30 999 719 119 161 7.853 6.896 6.808 87 957 462 495
Waterschappen 2016 4e kwartaal 724 128 84 0 14 29 596 334 47 215 7.987 6.898 6.801 97 1.090 663 426
Waterschappen 2017 1e kwartaal 1.219 127 84 0 18 24 1.092 763 53 276 8.189 6.964 6.880 84 1.226 747 479
Waterschappen 2017 2e kwartaal 1.745 120 85 0 17 18 1.625 1.237 114 274 8.161 6.964 6.880 84 1.197 728 469
Waterschappen 2017 3e kwartaal 1.305 121 85 0 17 19 1.184 803 133 248 8.006 6.987 6.904 83 1.019 586 433
Waterschappen 2017 4e kwartaal 789 118 85 0 14 19 671 307 76 288 8.104 7.074 6.964 110 1.030 585 445
Gemeenschappelijke Regelingen 2016 3e kwartaal 4.107 634 244 29 141 220 3.473 2.638 550 286 5.106 1.590 1.475 115 3.516 1.546 1.970
Gemeenschappelijke Regelingen 2016 4e kwartaal 3.926 589 243 26 124 196 3.337 2.411 540 385 4.748 1.566 1.444 122 3.182 1.284 1.898
Gemeenschappelijke Regelingen 2017 1e kwartaal 5.379 1.120 243 557 131 190 4.258 2.992 607 659 6.604 2.486 2.227 259 4.117 2.062 2.055
Gemeenschappelijke Regelingen 2017 2e kwartaal 5.243 1.114 243 556 126 189 4.129 2.862 580 686 6.376 2.529 2.258 271 3.847 2.010 1.838
Gemeenschappelijke Regelingen 2017 3e kwartaal 4.794 1.101 243 555 122 181 3.692 2.452 713 527 6.049 2.497 2.221 276 3.553 1.401 2.151
Gemeenschappelijke Regelingen 2017 4e kwartaal 4.871 1.453 240 922 113 178 3.418 2.292 534 592 6.117 2.864 2.586 278 3.253 1.576 1.677
Bron: CBS.
Verklaring van tekens