Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2014


Deze tabel geeft per gemeente, wijk en buurt (indeling 2014), inzicht in het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering. Het betreft de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen.
Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee uitkeringen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)) of twee uitkeringen van verschillende soort (zoals een uitkering op grond van de Werkloosheidswet en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld, in het eerste geval slechts één keer (bij de WAO).
Bij de categorie personen met een uitkering (totaal) wordt de persoon uiteraard ook maar één keer geteld.

De cijfers over aantallen personen met een uitkering per buurt, wijk of gemeente kunnen in geringe mate afwijken van elders op StatLine gepubliceerde cijfers, doordat gebruik wordt gemaakt van de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Omdat verschillende StatLine-tabellen op verschillende momenten geactualiseerd worden, kan het voorkomen dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP wordt gebruikt dan voor een andere tabel. De laatst gepubliceerde cijfers zijn in dat geval het meest accuraat.

Gegevens beschikbaar vanaf: maart 2014

Status van de cijfers:
De cijfers van 2014 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 september 2017:
De cijfers van de personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn als gevolg van een verbetering in de methodiek opnieuw berekend voor 2014. De revisie heeft geen gevolgen voor de andere cijfers van de personen met een uitkering.

Wijzigingen per 18 mei 2017:
Voor 2014 zijn de cijfers van de personen met een WW-uitkering gereviseerd. Bij de revisie is gebruik gemaakt van de meest recente gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor kunnen ook bij de andere uitkeringen kleine verschillen optreden ten opzichte van de laatst gepubliceerde cijfers. Verwachting is dat bij de volgende publicatie in juli 2017 de cijfers over de personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering worden gereviseerd.

De codering voor de regioaanduiding is aangepast met letters voor de wijken en buurten. Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers.

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2014

Perioden Wijken en buurten RegioaanduidingGemeentenaam (naam) Personen per soort uitkeringWerkloosheidsuitkering (aantal) Personen per soort uitkeringBijstandsuitkering (aantal) Personen per soort uitkeringArbeidsongeschiktheidsuitkering (aantal) Personen per soort uitkeringAOW-uitkering (aantal)
2014 december* 's-Gravenhage 's-Gravenhage (gemeente) 13.030 25.930 23.100 70.520
2014 december* Wijk 01 Oostduinen 's-Gravenhage (gemeente) . . . .
2014 december* Oostduinen 's-Gravenhage (gemeente) . . . .
2014 december* Wijk 02 Belgisch Park 's-Gravenhage (gemeente) 140 110 240 1.530
2014 december* Belgisch Park 's-Gravenhage (gemeente) 140 110 240 1.530
2014 december* Wijk 03 Westbroekpark en Duttendel 's-Gravenhage (gemeente) 10 10 40 690
2014 december* Westbroekpark 's-Gravenhage (gemeente) 10 10 10 340
2014 december* Duttendel 's-Gravenhage (gemeente) 10 10 20 350
2014 december* Wijk 04 Benoordenhout 's-Gravenhage (gemeente) 130 50 160 3.450
2014 december* Nassaubuurt 's-Gravenhage (gemeente) 10 10 20 290
2014 december* Uilennest 's-Gravenhage (gemeente) 30 10 40 590
2014 december* Duinzigt 's-Gravenhage (gemeente) 10 0 20 1.260
2014 december* Waalsdorp 's-Gravenhage (gemeente) 30 10 40 690
2014 december* Arendsdorp 's-Gravenhage (gemeente) 20 10 10 310
2014 december* Van Hoytemastraat en omgeving 's-Gravenhage (gemeente) 20 10 30 320
2014 december* Wijk 05 Archipelbuurt 's-Gravenhage (gemeente) 90 60 160 1.180
2014 december* Archipelbuurt 's-Gravenhage (gemeente) 90 60 160 1.180
2014 december* Wijk 06 Van Stolkpark en Scheveningse Bo 's-Gravenhage (gemeente) 10 0 10 250
2014 december* Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes 's-Gravenhage (gemeente) 10 0 10 250
2014 december* Wijk 07 Scheveningen 's-Gravenhage (gemeente) 380 600 660 3.240
2014 december* Oud Scheveningen 's-Gravenhage (gemeente) 60 120 150 530
2014 december* Vissershaven 's-Gravenhage (gemeente) 70 190 150 660
2014 december* Scheveningen Badplaats 's-Gravenhage (gemeente) 130 110 170 860
2014 december* Visserijbuurt 's-Gravenhage (gemeente) 80 150 140 790
2014 december* Rijslag 's-Gravenhage (gemeente) 30 40 50 400
2014 december* Wijk 08 Duindorp 's-Gravenhage (gemeente) 160 310 290 780
2014 december* Duindorp 's-Gravenhage (gemeente) 160 310 290 780
2014 december* Wijk 09 Geuzen- en Statenkwartier 's-Gravenhage (gemeente) 210 200 340 2.470
2014 december* Statenkwartier 's-Gravenhage (gemeente) 130 80 170 1.490
2014 december* Geuzenkwartier 's-Gravenhage (gemeente) 80 120 170 970
2014 december* Wijk 10 Zorgvliet 's-Gravenhage (gemeente) 10 0 10 130
2014 december* Zorgvliet 's-Gravenhage (gemeente) 10 0 10 130
2014 december* Wijk 11 Duinoord 's-Gravenhage (gemeente) 140 130 200 930
2014 december* Stadhoudersplantsoen 's-Gravenhage (gemeente) 40 20 50 380
2014 december* Sweelinckplein en omgeving 's-Gravenhage (gemeente) 100 110 150 550
2014 december* Wijk 12 Bomen- en Bloemenbuurt 's-Gravenhage (gemeente) 270 170 420 2.820
2014 december* Bloemenbuurt-West 's-Gravenhage (gemeente) 40 10 60 530
2014 december* Bloemenbuurt-Oost 's-Gravenhage (gemeente) 120 70 190 1.190
2014 december* Bomenbuurt 's-Gravenhage (gemeente) 120 90 180 1.110
2014 december* Wijk 13 Vogelwijk 's-Gravenhage (gemeente) 50 10 60 990
2014 december* Vogelwijk 's-Gravenhage (gemeente) 50 10 60 990
2014 december* Wijk 14 Bohemen en Meer en Bos 's-Gravenhage (gemeente) 90 60 170 1.720
2014 december* Bosjes van Pex 's-Gravenhage (gemeente) 10 0 10 80
2014 december* Bohemen en Meer en Bos 's-Gravenhage (gemeente) 90 60 160 1.640
2014 december* Wijk 15 Kijkduin en Ockenburgh 's-Gravenhage (gemeente) 30 10 130 690
2014 december* Ockenburgh 's-Gravenhage (gemeente) 10 10 100 110
2014 december* Kijkduin 's-Gravenhage (gemeente) 20 0 30 570
2014 december* Wijk 16 Kraayenstein en de Uithof 's-Gravenhage (gemeente) 80 40 360 930
2014 december* Kraayenstein 's-Gravenhage (gemeente) 80 40 360 930
2014 december* Wijk 17 Loosduinen 's-Gravenhage (gemeente) 420 530 970 3.750
2014 december* Kerketuinen en Zichtenburg 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 20 0
2014 december* Houtwijk 's-Gravenhage (gemeente) 310 320 680 2.280
2014 december* Kom Loosduinen 's-Gravenhage (gemeente) 120 210 270 1.470
2014 december* Wijk 18 Waldeck 's-Gravenhage (gemeente) 380 700 980 5.300
2014 december* Waldeck-Zuid 's-Gravenhage (gemeente) 40 100 110 650
2014 december* Nieuw Waldeck 's-Gravenhage (gemeente) 210 430 490 1.540
2014 december* Rosenburg 's-Gravenhage (gemeente) 60 130 220 960
2014 december* Componistenbuurt 's-Gravenhage (gemeente) 30 10 60 580
2014 december* Waldeck-Noord 's-Gravenhage (gemeente) 40 40 100 1.570
2014 december* Wijk 19 Vruchtenbuurt 's-Gravenhage (gemeente) 190 110 280 1.430
2014 december* Vruchtenbuurt 's-Gravenhage (gemeente) 140 90 200 1.030
2014 december* Eykenduinen 's-Gravenhage (gemeente) 60 20 80 400
2014 december* Wijk 20 Valkenboskwartier 's-Gravenhage (gemeente) 590 850 820 1.630
2014 december* Heesterbuurt 's-Gravenhage (gemeente) 240 360 340 630
2014 december* Valkenboskwartier 's-Gravenhage (gemeente) 350 490 480 990
2014 december* Wijk 21 Regentessekwartier 's-Gravenhage (gemeente) 350 670 550 1.190
2014 december* Rond de Energiecentrale 's-Gravenhage (gemeente) 170 360 280 580
2014 december* Koningsplein en omgeving 's-Gravenhage (gemeente) 180 310 280 610
2014 december* Wijk 22 Zeeheldenkwartier 's-Gravenhage (gemeente) 260 570 580 1.010
2014 december* Zeeheldenkwartier 's-Gravenhage (gemeente) 260 570 580 1.010
2014 december* Wijk 23 Willemspark 's-Gravenhage (gemeente) 20 10 40 250
2014 december* Willemspark 's-Gravenhage (gemeente) 20 10 40 250
2014 december* Wijk 24 Haagse Bos 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 10 190
2014 december* Haagse Bos 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 10 190
2014 december* Wijk 25 Mariahoeve en Marlot 's-Gravenhage (gemeente) 320 940 630 3.280
2014 december* Landen 's-Gravenhage (gemeente) 120 460 240 1.080
2014 december* Kampen 's-Gravenhage (gemeente) 60 190 130 470
2014 december* Marlot 's-Gravenhage (gemeente) 10 0 10 160
2014 december* Burgen en Horsten 's-Gravenhage (gemeente) 120 280 250 1.560
2014 december* Wijk 26 Bezuidenhout 's-Gravenhage (gemeente) 350 520 460 1.920
2014 december* Bezuidenhout-West 's-Gravenhage (gemeente) 70 290 150 280
2014 december* Bezuidenhout-Midden 's-Gravenhage (gemeente) 80 30 80 510
2014 december* Bezuidenhout-Oost 's-Gravenhage (gemeente) 190 200 240 1.140
2014 december* Wijk 27 Stationsbuurt 's-Gravenhage (gemeente) 280 870 440 840
2014 december* Huygenspark 's-Gravenhage (gemeente) 180 570 250 480
2014 december* Rivierenbuurt-Zuid 's-Gravenhage (gemeente) 30 70 50 40
2014 december* Rivierenbuurt-Noord 's-Gravenhage (gemeente) 80 240 140 320
2014 december* Wijk 28 Centrum 's-Gravenhage (gemeente) 480 1.220 860 2.060
2014 december* Kortenbos 's-Gravenhage (gemeente) 200 430 360 810
2014 december* Voorhout 's-Gravenhage (gemeente) 40 30 60 290
2014 december* Uilebomen 's-Gravenhage (gemeente) 70 200 130 300
2014 december* Zuidwal 's-Gravenhage (gemeente) 170 560 310 670
2014 december* Wijk 29 Schildersbuurt 's-Gravenhage (gemeente) 850 4.000 2.170 2.630
2014 december* Schildersbuurt-West 's-Gravenhage (gemeente) 410 1.650 970 1.150
2014 december* Schildersbuurt-Noord 's-Gravenhage (gemeente) 250 1.480 690 910
2014 december* Schildersbuurt-Oost 's-Gravenhage (gemeente) 200 880 520 570
2014 december* Wijk 30 Transvaalkwartier 's-Gravenhage (gemeente) 480 1.400 940 1.300
2014 december* Transvaalkwartier-Noord 's-Gravenhage (gemeente) 90 560 280 330
2014 december* Transvaalkwartier-Midden 's-Gravenhage (gemeente) 130 350 240 530
2014 december* Transvaalkwartier-Zuid 's-Gravenhage (gemeente) 270 490 420 440
2014 december* Wijk 31 Rustenburg en Oostbroek 's-Gravenhage (gemeente) 730 720 800 1.380
2014 december* Rustenburg 's-Gravenhage (gemeente) 210 250 260 620
2014 december* Oostbroek-Noord 's-Gravenhage (gemeente) 170 170 190 310
2014 december* Oostbroek-Zuid 's-Gravenhage (gemeente) 340 300 340 460
2014 december* Wijk 32 Leyenburg 's-Gravenhage (gemeente) 420 340 610 2.730
2014 december* Leyenburg 's-Gravenhage (gemeente) 420 340 610 2.730
2014 december* Wijk 33 Bouwlust en Vrederust 's-Gravenhage (gemeente) 760 2.200 1.620 4.510
2014 december* Venen, Oorden en Raden 's-Gravenhage (gemeente) 240 750 540 1.100
2014 december* Zijden, Steden en Zichten 's-Gravenhage (gemeente) 210 680 480 970
2014 december* Dreven en Gaarden 's-Gravenhage (gemeente) 290 750 560 1.840
2014 december* De Uithof 's-Gravenhage (gemeente) 10 20 40 610
2014 december* Wijk 34 Morgenstond 's-Gravenhage (gemeente) 610 1.650 1.190 2.470
2014 december* Morgenstond-Zuid 's-Gravenhage (gemeente) 220 640 400 670
2014 december* Morgenstond-West 's-Gravenhage (gemeente) 220 340 390 1.040
2014 december* Morgenstond-Oost 's-Gravenhage (gemeente) 170 660 400 760
2014 december* Wijk 35 Zuiderpark 's-Gravenhage (gemeente) 10 10 10 110
2014 december* Zuiderpark 's-Gravenhage (gemeente) 10 10 10 110
2014 december* Wijk 36 Moerwijk 's-Gravenhage (gemeente) 690 2.480 1.220 2.320
2014 december* Moerwijk-Oost 's-Gravenhage (gemeente) 100 450 220 370
2014 december* Moerwijk-West 's-Gravenhage (gemeente) 220 940 370 880
2014 december* Moerwijk-Noord 's-Gravenhage (gemeente) 240 570 380 670
2014 december* Moerwijk-Zuid 's-Gravenhage (gemeente) 140 520 250 400
2014 december* Wijk 37 Groente- en Fruitmarkt 's-Gravenhage (gemeente) 150 320 300 300
2014 december* Groente- en Fruitmarkt 's-Gravenhage (gemeente) 150 320 300 300
2014 december* Wijk 38 Laakkwartier en Spoorwijk 's-Gravenhage (gemeente) 1.380 2.840 1.970 3.080
2014 december* Laakhaven-Oost 's-Gravenhage (gemeente) 110 300 210 290
2014 december* Laakhaven-West 's-Gravenhage (gemeente) 140 540 280 410
2014 december* Spoorwijk 's-Gravenhage (gemeente) 130 360 280 280
2014 december* Laakkwartier-West 's-Gravenhage (gemeente) 320 430 380 550
2014 december* Laakkwartier-Oost 's-Gravenhage (gemeente) 430 460 390 900
2014 december* Noordpolderbuurt 's-Gravenhage (gemeente) 260 750 440 640
2014 december* Wijk 39 Binckhorst 's-Gravenhage (gemeente) 10 20 20 20
2014 december* Binckhorst 's-Gravenhage (gemeente) 10 20 20 20
2014 december* Wijk 40 Wateringse Veld 's-Gravenhage (gemeente) 470 410 780 1.970
2014 december* Erasmus Veld 's-Gravenhage (gemeente) 40 20 120 450
2014 december* Hoge Veld 's-Gravenhage (gemeente) 140 170 230 600
2014 december* Parkbuurt oosteinde 's-Gravenhage (gemeente) 80 10 80 310
2014 december* Lage Veld 's-Gravenhage (gemeente) 120 130 210 480
2014 december* Zonne Veld 's-Gravenhage (gemeente) 90 90 140 140
2014 december* Wijk 41 Hoornwijk 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 10 30
2014 december* Vlietbuurt 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 10 30
2014 december* Vliegeniersbuurt 's-Gravenhage (gemeente) . . . .
2014 december* De Reef 's-Gravenhage (gemeente) . . . .
2014 december* Wijk 42 Ypenburg 's-Gravenhage (gemeente) 590 540 1.010 1.570
2014 december* Bosweide 's-Gravenhage (gemeente) 40 0 20 150
2014 december* Tedingerbuurt 's-Gravenhage (gemeente) . . . .
2014 december* De Venen 's-Gravenhage (gemeente) 40 50 80 60
2014 december* Morgenweide 's-Gravenhage (gemeente) 160 140 260 450
2014 december* Singels 's-Gravenhage (gemeente) 130 130 250 440
2014 december* Waterbuurt 's-Gravenhage (gemeente) 110 100 220 260
2014 december* De Bras 's-Gravenhage (gemeente) 120 130 180 210
2014 december* Wijk 43 Forepark 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 10 40
2014 december* Westvliet 's-Gravenhage (gemeente) 0 0 10 40
2014 december* De Rivieren 's-Gravenhage (gemeente) . . . .
2014 december* Wijk 44 Leidschenveen 's-Gravenhage (gemeente) 440 240 620 1.450
2014 december* De Lanen 's-Gravenhage (gemeente) 120 30 160 180
2014 december* De Velden 's-Gravenhage (gemeente) 90 50 110 310
2014 december* De Vissen 's-Gravenhage (gemeente) 170 120 290 890
2014 december* Rietbuurt 's-Gravenhage (gemeente) 60 40 70 80
Bron: CBS.
Verklaring van tekens