Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken, 2014-2021

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken, 2014-2021

Persoonskenmerken Marges Perioden Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Astma (%)
Totaal personen Waarde 2021 6,1
Totaal personen Ondergrens 95%-interval 2021 5,6
Totaal personen Bovengrens 95%-interval 2021 6,7
Geslacht: Mannen Waarde 2021 5,1
Geslacht: Mannen Ondergrens 95%-interval 2021 4,4
Geslacht: Mannen Bovengrens 95%-interval 2021 5,9
Geslacht: Vrouwen Waarde 2021 7,2
Geslacht: Vrouwen Ondergrens 95%-interval 2021 6,4
Geslacht: Vrouwen Bovengrens 95%-interval 2021 8,1
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Waarde 2021 3,4
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 1,9
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 6,1
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2021 3,8
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 2,5
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 5,6
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2021 4,8
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 3,0
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 7,6
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2021 7,8
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 5,3
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 11,2
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2021 9,1
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 7,3
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 11,4
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2021 6,5
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 5,0
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 8,4
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2021 7,4
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 5,8
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 9,4
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2021 5,8
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 4,1
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 8,2
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2021 6,1
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 4,8
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 7,7
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2021 4,7
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 3,6
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 6,2
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2021 5,0
Leeftijd: 75 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval 2021 3,5
Leeftijd: 75 jaar of ouder Bovengrens 95%-interval 2021 7,1
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Waarde 2021 3,7
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 2,6
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 5,1
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2021 5,5
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 3,8
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 7,8
Leeftijd: 18 jaar of ouder Waarde 2021 6,6
Leeftijd: 18 jaar of ouder Ondergrens 95%-interval 2021 6,0
Leeftijd: 18 jaar of ouder Bovengrens 95%-interval 2021 7,3
Positie: alleenstaande <40 jaar Waarde 2021 6,8
Positie: alleenstaande <40 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 4,5
Positie: alleenstaande <40 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 10,1
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Waarde 2021 8,0
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 5,6
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 11,2
Positie: alleenstaande >=65 jaar Waarde 2021 6,7
Positie: alleenstaande >=65 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 4,7
Positie: alleenstaande >=65 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 9,5
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Waarde 2021 6,5
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2021 3,6
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2021 11,6
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Waarde 2021 .
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2021 .
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2021 .
Positie: kind <18 jaar bij paar Waarde 2021 4,0
Positie: kind <18 jaar bij paar Ondergrens 95%-interval 2021 3,1
Positie: kind <18 jaar bij paar Bovengrens 95%-interval 2021 5,3
Positie: kind >=18 jaar bij paar Waarde 2021 8,2
Positie: kind >=18 jaar bij paar Ondergrens 95%-interval 2021 5,6
Positie: kind >=18 jaar bij paar Bovengrens 95%-interval 2021 11,8
Positie: ouder in eenoudergezin Waarde 2021 11,3
Positie: ouder in eenoudergezin Ondergrens 95%-interval 2021 7,1
Positie: ouder in eenoudergezin Bovengrens 95%-interval 2021 17,5
Positie: partner in paar met kind Waarde 2021 5,8
Positie: partner in paar met kind Ondergrens 95%-interval 2021 4,8
Positie: partner in paar met kind Bovengrens 95%-interval 2021 7,0
Positie: partner paar <40, geen kind Waarde 2021 7,1
Positie: partner paar <40, geen kind Ondergrens 95%-interval 2021 4,9
Positie: partner paar <40, geen kind Bovengrens 95%-interval 2021 10,2
Positie: partner paar 40-65, geen kind Waarde 2021 6,1
Positie: partner paar 40-65, geen kind Ondergrens 95%-interval 2021 4,6
Positie: partner paar 40-65, geen kind Bovengrens 95%-interval 2021 8,1
Positie: partner paar >=65, geen kind Waarde 2021 3,9
Positie: partner paar >=65, geen kind Ondergrens 95%-interval 2021 3,0
Positie: partner paar >=65, geen kind Bovengrens 95%-interval 2021 5,0
Positie: overig lid Waarde 2021 8,7
Positie: overig lid Ondergrens 95%-interval 2021 5,6
Positie: overig lid Bovengrens 95%-interval 2021 13,2
Migratieachtergrond: Nederland Waarde 2021 5,7
Migratieachtergrond: Nederland Ondergrens 95%-interval 2021 5,1
Migratieachtergrond: Nederland Bovengrens 95%-interval 2021 6,3
Migratieachtergrond: westers Waarde 2021 7,8
Migratieachtergrond: westers Ondergrens 95%-interval 2021 6,1
Migratieachtergrond: westers Bovengrens 95%-interval 2021 9,9
Migratieachtergrond: 1e gen westers Waarde 2021 6,9
Migratieachtergrond: 1e gen westers Ondergrens 95%-interval 2021 4,6
Migratieachtergrond: 1e gen westers Bovengrens 95%-interval 2021 10,1
Migratieachtergrond: 2e gen westers Waarde 2021 8,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ervaren gezondheid en medische contacten van de Nederlandse bevolking vanaf 0 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2021

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 6 januari 2023:
Geen. Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is opgevolgd door de tabel Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Langdurige aandoeningen
Aan alle respondenten wordt gevraagd: Heeft u / uw kind één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer. Vervolgens worden 23 aandoeningen en een restcategorie 'overige aandoeningen' voorgelegd en gevraagd of mensen deze aandoening in de afgelopen 12 maanden hebben gehad. Van drie van die aandoeningen wordt ook gevraagd of men die ooit heeft gehad. Daarnaast wordt (uitgebreider) gevraagd naar suikerziekte (diabetes). De meeste vragen naar specifieke langdurige aandoeningen worden aan personen van alle leeftijden gesteld. Aandoeningen die niet vaak voorkomen bij jongeren worden gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
Aandoeningen afgelopen 12 maanden
Langdurige ziektes en aandoeningen in de afgelopen 12 maanden. Respondenten kunnen aangeven of ze de ziekte of aandoening hebben of afgelopen 12 maanden hebben gehad.
Astma
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u / uw kind in de afgelopen 12 maanden astma?