Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Perioden Medische contacten Contact met tandarts Personen met minimaal 1 contact (%) Medische contacten Contact met tandarts Contacten per persoon (aantal) Medische contacten Contact met tandarts Contacten p.p. met minimaal 1 contact (aantal) Medische contacten Contact met fysio- en oefentherapeut Personen met minimaal 1 contact (%) Medische contacten Contact met fysio- en oefentherapeut Contacten per persoon (aantal) Medische contacten Contact met fysio- en oefentherapeut Contacten p.p. met minimaal 1 contact (aantal)
Totaal personen Waarde 2019 80,4 3,0 3,8 26,5 3,5 13,1
Totaal personen Waarde 2020 78,8 2,5 3,1 25,7 3,1 12,1
Geslacht: Mannen Waarde 2019 77,5 2,9 3,7 22,5 2,8 12,5
Geslacht: Mannen Waarde 2020 77,0 2,5 3,2 21,8 2,5 11,5
Geslacht: Vrouwen Waarde 2019 83,1 3,2 3,9 30,4 4,1 13,5
Geslacht: Vrouwen Waarde 2020 80,5 2,5 3,1 29,6 3,7 12,6
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Waarde 2019 38,8 1,3 3,4 9,3 0,6 .
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Waarde 2020 35,2 0,7 2,1 9,7 1,1 .
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2019 95,6 3,5 3,7 9,4 1,5 .
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2020 95,2 2,7 2,8 7,6 1,0 .
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2019 96,8 4,2 4,3 16,1 2,1 .
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2020 93,8 4,0 4,2 18,4 1,6 .
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2019 92,1 3,4 3,6 20,0 2,1 .
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2020 89,7 3,2 3,6 21,0 2,4 .
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2019 80,3 2,6 3,3 24,7 2,6 10,7
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2020 78,2 2,0 2,5 23,5 2,1 9,1
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2019 83,0 2,8 3,4 26,9 2,9 10,8
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2020 76,8 2,0 2,6 26,4 2,6 9,7
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2019 87,3 3,0 3,5 30,1 3,2 10,7
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2020 84,5 2,9 3,4 31,4 3,1 10,0
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2019 82,8 3,3 3,9 32,8 4,3 13,2
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2020 84,9 3,3 3,9 28,4 3,4 12,0
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2019 83,3 3,7 4,4 32,1 4,4 13,6
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2020 81,4 2,5 3,0 31,3 4,1 13,0
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2019 73,0 3,0 4,2 32,5 4,8 14,7
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2020 73,0 2,2 3,0 31,8 4,6 14,5
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2019 54,7 2,3 4,3 36,7 7,4 20,1
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2020 60,4 2,1 3,5 32,9 6,2 19,0
Onderwijsniveau: basisonderwijs Waarde 2019 53,0 2,9 5,4 27,8 4,5 16,1
Onderwijsniveau: basisonderwijs Waarde 2020 64,1 2,3 3,6 32,4 4,6 14,4
Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw Waarde 2019 68,5 3,1 4,5 32,6 5,8 17,9
Onderwijsniveau: vmbo,mbo1,avo onderbouw Waarde 2020 70,6 2,1 3,0 28,8 4,5 15,6
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Waarde 2019 82,2 3,1 3,7 30,6 3,9 12,9
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Waarde 2020 80,0 2,8 3,6 30,6 3,7 12,1
Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor Waarde 2019 88,1 2,9 3,3 31,4 3,6 11,4
Onderwijsniveau: hbo, wo bachelor Waarde 2020 80,9 2,1 2,6 30,5 3,1 10,3
Onderwijsniveau: wo, master, doctor Waarde 2019 87,0 2,6 3,0 31,8 3,0 9,5
Onderwijsniveau: wo, master, doctor Waarde 2020 85,7 2,5 2,9 26,9 3,0 11,2
Onderwijsniveau: onbekend Waarde 2019 69,8 4,0 . 23,1 4,3 .
Onderwijsniveau: onbekend Waarde 2020 65,2 2,3 . 27,4 4,9 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ervaren gezondheid en medische contacten van de Nederlandse bevolking vanaf 0 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 5 maart 2021
De cijfers van 2020 zijn toegevoegd. De tabel werd uitgebreid met cijfers over de SF-12. De 'Short Format 12' of afgekort de SF-12 vragenlijst is een selectie van 12 vragen uit de SF-36.
Op basis van deze vragenlijst werden de samenvattende maat voor fysieke gezondheid (normscore fysiek) en een samenvattende maat voor psychische gezondheid (normscore psychisch) berekend en toegevoegd aan de tabel. Ook de resultaten van de 12 afzonderlijke items werden toegevoegd. Daarnaast zijn de percentages (en bijbehorende ondergrenzen en bovengrenzen) voor mondgezondheid op een puntje gezet voor de leeftijdsgroepen van 12 tot 16 jaar en van 12 tot 18 jaar voor het verslagjaar 2019. De vraag werd alleen gesteld aan mensen van 15 jaar of ouder en bijbehorende leeftijdsgroepen hadden daarom alleen betrekking op de 15 jarigen en de 16 tot 18 jarigen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In maart 2022 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2021.

Toelichting onderwerpen

Medische contacten
Aan personen wordt gevraagd of zij contact hebben gehad met de huisarts, de specialist, de tandarts, de mondhygiënist, de orthodontist , de fysio- en oefentherapeut, de psycholoog, psychotherapeut of psychiater, en of zij behandeld zijn door een alternatief genezer. Ook wordt gevraagd naar ziekenhuisopnamen of dagopnamen, of mensen thuiszorg hebben ontvangen of dat ze zorg in het buitenland hebben gehad. De meeste vragen naar medische contacten worden aan personen van alle leeftijden gesteld. Contacten die niet vaak voorkomen bij kinderen worden gesteld vanaf een hogere leeftijd.
Contact met tandarts
Bezoeken aan de tandarts. Contacten met de mondhygiënist, orthodontist en kaakchirurg tellen niet mee. De vragen worden gesteld aan iedereen van 1 jaar of ouder. Van kinderen van 0 jaar wordt aangenomen dat ze niet naar de tandarts zijn geweest.
Personen met minimaal 1 contact
Percentage personen in de bevolking dat minimaal 1 keer in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum contact heeft gehad.
Contacten per persoon
Dit cijfer is het gemiddelde aantal contacten, in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum, per persoon in de bevolking.

Om vertekening door gebrekkige herinnering zo veel mogelijk te beperken is respondenten gevraagd naar het aantal contacten in de periode van 4 weken voorafgaand aan de enquêtedatum. Om het gemiddeld aantal contacten in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum te bepalen, is het aantal contacten in 4 weken vermenigvuldigd met 13 (13 periodes van 4 weken = 1 jaar).
Contacten p.p. met minimaal 1 contact
Dit cijfer is het gemiddelde aantal contacten van personen die in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum minimaal 1 keer contact hebben gehad.

Om vertekening door gebrekkige herinnering zo veel mogelijk te beperken is respondenten gevraagd naar het aantal contacten in de periode van 4 weken voorafgaand aan de enquêtedatum. Om het gemiddeld aantal contacten in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum te bepalen, is het aantal contacten in 4 weken vermenigvuldigd met 13 (13 periodes van 4 weken = 1 jaar).
Contact met fysio- en oefentherapeut
Cijfers over fysiotherapie en oefentherapie. Fysiotherapie en oefentherapie tijdens ziekenhuis- of dagopname tellen niet mee.
Personen met minimaal 1 contact
Percentage personen in de bevolking dat minimaal 1 keer in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum contact heeft gehad.
Contacten per persoon
Dit cijfer is het gemiddelde aantal contacten, in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum, per persoon in de bevolking.

Om vertekening door gebrekkige herinnering zo veel mogelijk te beperken is respondenten gevraagd naar het aantal contacten in de periode van 4 weken voorafgaand aan de enquêtedatum. Om het gemiddeld aantal contacten in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum te bepalen, is het aantal contacten in 4 weken vermenigvuldigd met 13 (13 periodes van 4 weken = 1 jaar).
Contacten p.p. met minimaal 1 contact
Dit cijfer is het gemiddelde aantal contacten van personen die in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum minimaal 1 keer contact hebben gehad.

Om vertekening door gebrekkige herinnering zo veel mogelijk te beperken is respondenten gevraagd naar het aantal contacten in de periode van 4 weken voorafgaand aan de enquêtedatum. Om het gemiddeld aantal contacten in de 12 maanden voorafgaand aan de enquêtedatum te bepalen, is het aantal contacten in 4 weken vermenigvuldigd met 13 (13 periodes van 4 weken = 1 jaar).