Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Perioden Psychisch ongezond, 12 jaar of ouder (%)
Totaal personen Waarde 2017 11,0
Totaal personen Waarde 2018 11,9
Totaal personen Waarde 2019 11,5
Totaal personen Waarde 2020 11,9
Geslacht: Mannen Waarde 2017 9,0
Geslacht: Mannen Waarde 2018 9,8
Geslacht: Mannen Waarde 2019 9,3
Geslacht: Mannen Waarde 2020 9,3
Geslacht: Vrouwen Waarde 2017 13,0
Geslacht: Vrouwen Waarde 2018 14,0
Geslacht: Vrouwen Waarde 2019 13,6
Geslacht: Vrouwen Waarde 2020 14,4
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2017 8,3
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2018 10,9
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2019 11,8
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2020 12,0
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2017 13,0
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2018 12,2
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2019 13,9
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2020 14,5
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2017 11,5
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2018 13,2
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2019 11,4
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2020 14,1
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2017 12,2
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2018 12,6
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2019 11,6
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2020 11,5
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2017 12,7
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2018 13,2
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2019 10,9
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2020 12,5
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2017 12,2
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2018 13,9
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2019 13,5
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2020 12,4
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2017 8,1
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2018 9,2
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2019 8,5
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2020 8,7
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2017 11,5
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2018 13,3
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2019 12,1
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2020 11,2
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2017 5,0
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2018 6,0
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2019 8,3
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2020 7,2
Positie: alleenstaande <40 jaar Waarde 2017 20,2
Positie: alleenstaande <40 jaar Waarde 2018 21,7
Positie: alleenstaande <40 jaar Waarde 2019 19,5
Positie: alleenstaande <40 jaar Waarde 2020 25,3
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Waarde 2017 22,0
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Waarde 2018 25,0
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Waarde 2019 24,3
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Waarde 2020 23,6
Positie: alleenstaande >=65 jaar Waarde 2017 15,1
Positie: alleenstaande >=65 jaar Waarde 2018 17,1
Positie: alleenstaande >=65 jaar Waarde 2019 12,8
Positie: alleenstaande >=65 jaar Waarde 2020 14,5
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Waarde 2017 7,3
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Waarde 2018 4,3
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Waarde 2019 12,2
Positie: kind <18 jaar, eenoudergezin Waarde 2020 .
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Waarde 2017 11,6
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Waarde 2018 18,8
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Waarde 2019 14,3
Positie: kind >= 18 jaar eenoudergezin Waarde 2020 16,2
Positie: kind <18 jaar bij paar Waarde 2017 4,5
Positie: kind <18 jaar bij paar Waarde 2018 5,8
Positie: kind <18 jaar bij paar Waarde 2019 6,7
Positie: kind <18 jaar bij paar Waarde 2020 5,6
Positie: kind >=18 jaar bij paar Waarde 2017 10,9
Positie: kind >=18 jaar bij paar Waarde 2018 10,8
Positie: kind >=18 jaar bij paar Waarde 2019 12,0
Positie: kind >=18 jaar bij paar Waarde 2020 10,1
Positie: ouder in eenoudergezin Waarde 2017 17,5
Positie: ouder in eenoudergezin Waarde 2018 20,4
Positie: ouder in eenoudergezin Waarde 2019 23,7
Positie: ouder in eenoudergezin Waarde 2020 21,3
Positie: partner in paar met kind Waarde 2017 8,7
Positie: partner in paar met kind Waarde 2018 8,7
Positie: partner in paar met kind Waarde 2019 7,3
Positie: partner in paar met kind Waarde 2020 7,9
Positie: partner paar <40, geen kind Waarde 2017 8,4
Positie: partner paar <40, geen kind Waarde 2018 7,3
Positie: partner paar <40, geen kind Waarde 2019 10,3
Positie: partner paar <40, geen kind Waarde 2020 13,7
Positie: partner paar 40-65, geen kind Waarde 2017 9,0
Positie: partner paar 40-65, geen kind Waarde 2018 10,6
Positie: partner paar 40-65, geen kind Waarde 2019 9,4
Positie: partner paar 40-65, geen kind Waarde 2020 7,7
Positie: partner paar >=65, geen kind Waarde 2017 6,7
Positie: partner paar >=65, geen kind Waarde 2018 7,4
Positie: partner paar >=65, geen kind Waarde 2019 8,5
Positie: partner paar >=65, geen kind Waarde 2020 7,8
Positie: overig lid Waarde 2017 16,7
Positie: overig lid Waarde 2018 16,6
Positie: overig lid Waarde 2019 13,7
Positie: overig lid Waarde 2020 15,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ervaren gezondheid en medische contacten van de Nederlandse bevolking vanaf 0 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 5 maart 2021
De cijfers van 2020 zijn toegevoegd. De tabel werd uitgebreid met cijfers over de SF-12. De 'Short Format 12' of afgekort de SF-12 vragenlijst is een selectie van 12 vragen uit de SF-36.
Op basis van deze vragenlijst werden de samenvattende maat voor fysieke gezondheid (normscore fysiek) en een samenvattende maat voor psychische gezondheid (normscore psychisch) berekend en toegevoegd aan de tabel. Ook de resultaten van de 12 afzonderlijke items werden toegevoegd. Daarnaast zijn de percentages (en bijbehorende ondergrenzen en bovengrenzen) voor mondgezondheid op een puntje gezet voor de leeftijdsgroepen van 12 tot 16 jaar en van 12 tot 18 jaar voor het verslagjaar 2019. De vraag werd alleen gesteld aan mensen van 15 jaar of ouder en bijbehorende leeftijdsgroepen hadden daarom alleen betrekking op de 15 jarigen en de 16 tot 18 jarigen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In maart 2022 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2021.

Toelichting onderwerpen

Psychisch ongezond, 12 jaar of ouder
Percentage personen van 12 jaar of ouder dat minder dan 60 scoort op de Mental Health Inventory (MHI) voor adolescenten vanaf 12 jaar en volwassenen. De cijfers hebben betrekking op de 'Mental Health Inventory 5' ofwel 'MHI-5'. Dit is een internationale standaard voor een specifieke meting van de psychische gezondheid, bestaande uit 5 vragen. De MHI-5 is feitelijk een deelschaal van de Short Format 36 ofwel SF-36, een uitvoerige internationale standaard voor de meting van gezondheid. De MHI-5 betreft vragen die steeds betrekking hebben op hoe men zich in de afgelopen 4 weken voelde. Gevraagd is:
1. Voelde u zich erg zenuwachtig?
2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
3. Voelde u zich kalm en rustig?
4. Voelde u zich neerslachtig en somber?
5. Voelde u zich gelukkig?
Iedere vraag heeft de volgende 6 antwoordcategorieën: voortdurend-meestal-vaak-soms-zelden-nooit. Bij de positief geformuleerde vragen van de MHI vragenlijst (vraag 3 en 5) zijn voor de antwoordcategorieën in volgorde de waarden 5, 4, 3, 2, 1, en 0 toegekend. Bij de negatief geformuleerde vragen (vraag 1, 2 en 4) zijn precies de omgekeerde waarden toegekend. Vervolgens zijn per persoon de somscores berekend en zijn deze vermenigvuldigd met 4, zodat de minimale somscore van een persoon 0 (zeer ongezond)en de maximale score 100 (perfect gezond) kan bedragen. Bij een score van 60 of meer is een respondent gekwalificeerd als psychisch gezond en bij een score van minder dan 60 als psychisch ongezond.