Landbouw; investeringen en voorraden, nr, 1995-2016


Deze tabel bevat gegevens uit de landbouwrekeningen. De cijfers hebben betrekking op de bruto investeringen en de veranderingen in voorraden.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De jaren in de periode 1995-2015 zijn definitief. Het meest recente verslagjaar 2016 heeft de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 oktober 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Landbouw; investeringen en voorraden, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Landbouw; investeringen en voorraden, nr, 1995-2016

Perioden Waarde in werkelijke prijzenBruto investeringen in vaste activaTotaal (mln euro) Bruto investeringen in vaste activaLandbouwproductenTotaal (mln euro) Bruto investeringen in vaste activaLandbouwproductenAanplantingen (mln euro) Bruto investeringen in vaste activaLandbouwproductenDieren (mln euro) Bruto investeringen in vaste activaNiet-landbouwproductenTotaal (mln euro) Niet-landbouwproductenMateriaalTotaal (mln euro) Niet-landbouwproductenMateriaalMachines en werktuigen (mln euro) Niet-landbouwproductenMateriaalVervoermiddelen (mln euro) Niet-landbouwproductenGebouwenTotaal (mln euro) Niet-landbouwproductenGebouwenBedrijfsgebouwen (mln euro) Niet-landbouwproductenAndere bruto investeringen vaste activaTotaal (mln euro) Niet-landbouwproductenAndere bruto investeringen vaste activaImmateriële activa (b.v. computer sof... (mln euro) Niet-landbouwproductenAndere bruto investeringen vaste activaBelangrijke grondverbetering (mln euro) Niet-landbouwproductenAndere bruto investeringen vaste activaKosten in verband met de eigendomsove... (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenVerbruik van vaste activa (-) (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenNetto investeringen in vaste activa (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenVeranderingen in voorraden (mln euro) Waarde prijsniveau 2010Bruto investeringen in vaste activaTotaal (mln euro)
2007 4.037 309 86 223 3.728 1.654 1.580 74 1.761 1.761 313 183 35 94 2.932 1.105 37 4.372
2008 4.330 255 82 173 4.075 1.795 1.719 75 1.999 1.999 281 174 28 79 3.075 1.255 64 4.577
2009 4.023 271 76 195 3.752 1.527 1.425 102 1.951 1.951 274 162 37 75 3.211 813 4 4.131
2010 4.322 259 91 168 4.063 1.648 1.450 198 2.107 2.107 308 221 24 62 3.302 1.020 15 4.322
2011 5.412 200 71 129 5.213 2.083 1.851 231 2.796 2.796 334 218 34 82 3.325 2.087 -56 5.437
2012 4.974 251 72 179 4.723 1.729 1.519 210 2.609 2.609 386 216 33 136 3.448 1.526 21 5.016
2013 4.495 316 78 238 4.179 1.833 1.665 168 1.999 1.999 348 220 43 85 3.576 919 0 4.517
2014 4.863 333 112 221 4.531 1.888 1.730 157 2.247 2.247 396 229 46 121 3.640 1.223 -27 4.858
2015 4.622 356 102 254 4.266 1.875 1.714 162 2.009 2.009 382 243 38 100 3.706 916 -36 4.591
2016* 4.574 330 110 220 4.244 1.918 1.737 182 1.918 1.918 407 243 40 124 3.792 782 -50 4.548
Bron: CBS.
Verklaring van tekens