Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nr, 1995-2017


Deze tabel bevat gegevens uit de landbouwrekeningen. De cijfers hebben betrekking op de output, het intermediair verbruik, de toegevoegde waarde, het arbeidsvolume en het landbouwinkomen.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De jaren in de periode 1995-2014 zijn definitief. Gegevens van de jaren 2015, 2016 en 2017 hebben de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 oktober 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nr, 1995-2017

Perioden Productie en verbruikWaarde in werkelijke prijzenOutput basisprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenIntermediair verbruik (-)Totaal (mln euro) Productie en verbruikWaarde in werkelijke prijzenBruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Waarde in werkelijke prijzenVerbruik van vaste activa (-)Totaal (mln euro) Productie en verbruikWaarde in werkelijke prijzenNetto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waardeWaarde in werkelijke prijzenNetto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waardeWaarde in werkelijke prijzenNiet-productgebonden belastingen (-) (mln euro) Toegevoegde waardeWaarde in werkelijke prijzenNiet-productgebonden subsidies (mln euro) Toegevoegde waardeWaarde in werkelijke prijzenLandbouwinkomen (mln euro) Toegevoegde waardeWaarde in werkelijke prijzenBeloning van werknemers (-) (mln euro) Toegevoegde waardeWaarde in werkelijke prijzenExploitatieoverschot / gemengd inkomen (mln euro) Inkomen uit bedrijfsuitoefeningWaarde in werkelijke prijzenExploitatieoverschot / gemengd inkomen (mln euro) Inkomen uit bedrijfsuitoefeningWaarde in werkelijke prijzenBetaalde pacht e.d. (-) (mln euro) Inkomen uit bedrijfsuitoefeningWaarde in werkelijke prijzenBetaalde rente (-) (mln euro) Inkomen uit bedrijfsuitoefeningWaarde in werkelijke prijzenOntvangen rente (mln euro) Inkomen uit bedrijfsuitoefeningWaarde in werkelijke prijzenInkomen uit bedrijfsuitoefening (mln euro)
2007 23.919 14.340 9.579 2.932 6.646 6.646 315 827 7.158 2.056 5.102 5.102 592 1.306 194 3.397
2008 24.741 15.824 8.917 3.075 5.841 5.841 337 942 6.446 2.145 4.301 4.301 535 1.500 211 2.476
2009 23.122 15.032 8.089 3.211 4.879 4.879 384 940 5.435 2.161 3.274 3.274 596 1.465 192 1.404
2010 25.319 15.646 9.673 3.302 6.371 6.371 388 922 6.906 2.194 4.711 4.711 546 1.361 200 3.004
2011 25.858 17.293 8.565 3.325 5.240 5.240 388 1.110 5.962 2.262 3.700 3.700 579 1.434 184 1.870
2012 26.811 17.665 9.146 3.448 5.698 5.698 379 1.103 6.423 2.335 4.087 4.087 573 1.325 182 2.371
2013 28.241 18.047 10.194 3.576 6.618 6.618 350 1.144 7.412 2.392 5.020 5.020 641 1.318 141 3.202
2014 27.086 17.121 9.965 3.640 6.325 6.325 347 1.031 7.008 2.381 4.627 4.627 611 1.257 125 2.885
2015* 26.759 16.760 9.999 3.706 6.293 6.293 370 1.056 6.979 2.368 4.611 4.611 646 1.147 157 2.975
2016* 27.020 16.650 10.370 3.792 6.578 6.578 369 887 7.096 2.468 4.627 4.627 684 1.043 114 3.015
2017* 29.098 17.143 11.955 3.791 8.164 8.164 373 877 8.668 2.555 6.113 6.113 688 993 91 4.523
Bron: CBS.
Verklaring van tekens