Landbouw; kerncijfers van de EU-lidstaten, nr, 1995-2016


Deze tabel bevat gegevens uit de landbouwrekeningen van de EU-lidstaten. De cijfers hebben betrekking op de output, het intermediair verbruik, de toegevoegde waarde, het arbeidsvolume en het landbouwinkomen.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
Voor de cijfers van Nederland geldt dat de jaren in de periode 1995-2014 definitief zijn. Gegevens van de jaren 2015 en 2016 zijn voorlopig. Voor de andere lidstaten zijn de cijfers integraal overgenomen uit de database van Eurostat. Omdat deze gegevens doorlopend kunnen wijzigen, is het mogelijk dat ze verschillen met de cijfers op StatLine. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 oktober 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Landbouw; kerncijfers van de EU-lidstaten, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Landbouw; kerncijfers van de EU-lidstaten, nr, 1995-2016

Landen Perioden Productie en verbruikOutput basisprijzenTotaal (mln euro) Productie en verbruikOutput basisprijzenPlantaardige producten (mln euro) Output basisprijzenVeeteeltTotaal (mln euro) Output basisprijzenVeeteeltDieren (mln euro) Output basisprijzenVeeteeltDierlijke producten (mln euro) Productie en verbruikOutput basisprijzenLandbouwdiensten (mln euro) Productie en verbruikOutput basisprijzenNiet tot de landbouw behorende nevena... (mln euro) Productie en verbruikIntermediair verbruik (-) (mln euro) Productie en verbruikBruto toegevoegde waarde basisprijzen (mln euro) Toegevoegde waardeLandbouwinkomen (mln euro) Landbouwinkomen per arbeidsjaarMutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%)
Europese Unie: 28 landen (EU-28) 2016* 400.723 207.042 158.381 98.539 59.842 20.445 14.854 241.158 159.565 145.998 -0,4
Duitsland 2016* 51.225 24.558 23.755 14.047 9.708 2.736 176 37.675 13.550 10.954 5,8
Frankrijk 2016* 70.187 38.967 24.711 15.618 9.093 4.504 2.006 44.633 25.554 21.565 -15,4
Italië 2016* 52.902 28.717 15.116 9.438 5.678 4.916 4.152 22.837 30.065 22.004 -8,3
Nederland 2016* 27.020 13.455 10.332 4.988 5.344 2.487 746 16.650 10.370 7.096 1,1
Spanje 2016* 46.807 28.752 16.377 12.307 4.070 480 1.198 21.310 25.497 25.688 4,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens