Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente 2005-2016


Deze tabel bevat cijfers over de begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen per gemeente in duizenden euro's en in euro per inwoner. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.
De heffingen van de gemeenten worden onderverdeeld in belastingen en retributies.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 9 maart 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente. Zie paragraaf 3.

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente 2005-2016

Regio's Perioden HeffingenTotaal heffingen (1 000 euro) HeffingenBelastingenTotaal belastingen (1 000 euro) HeffingenBelastingenOnroerende zaakbelasting gebruikers (1 000 euro) HeffingenBelastingenOnroerende zaakbelasting eigenaren (1 000 euro) HeffingenBelastingenHondenbelasting (1 000 euro) HeffingenBelastingenToeristenbelasting (1 000 euro) HeffingenBelastingenParkeerbelasting (1 000 euro) HeffingenBelastingenPrecariobelasting (1 000 euro) HeffingenRetributiesTotaal retributies (1 000 euro) Heffingen euro per inwonerTotaal heffingen euro per inwoner (euro/inwoner) Heffingen euro per inwonerBelastingenTotaal belastingen (euro/inwoner) Heffingen euro per inwonerRetributiesTotaal retributies (euro/inwoner) Heffingen euro per inwonerRetributiesRioolheffing (gecombineerd) (euro/inwoner) Heffingen euro per inwonerRetributiesRioolheffing huishoudelijk/bedrijfafval. (euro/inwoner) Heffingen euro per inwonerRetributiesRioolheffing grond- en hemelwater (euro/inwoner) Heffingen euro per inwonerRetributiesReinigingsrechten en afvalstoffenheffing (euro/inwoner) Heffingen euro per inwonerRetributiesBouwvergunningen (euro/inwoner)
Amersfoort 2014 71.353 36.940 5.882 27.197 593 100 2.560 215 34.413 473 245 228 75 0 0 93 18
Amersfoort 2015 73.594 38.587 6.175 28.542 645 0 2.650 257 35.007 483 253 230 73 93 17
Amersfoort 2016* 82.833 44.860 6.918 31.870 658 0 2.588 2.508 37.973 539 292 247 81 97 17
Coevorden 2014 17.677 8.764 1.278 5.873 0 1.448 0 0 8.913 494 245 249 0 46 40 117 18
Coevorden 2015 18.536 9.115 1.127 6.272 0 1.548 0 0 9.421 521 256 265 91 127 18
Coevorden 2016* 19.239 9.828 1.193 6.777 0 1.688 0 0 9.411 544 278 266 96 120 19
Utrecht (gemeente) 2014 201.638 113.126 18.655 63.234 593 1.586 28.514 544 88.512 614 345 270 110 0 0 97 38
Utrecht (gemeente) 2015 200.177 111.597 18.305 61.724 604 1.566 28.844 554 88.580 599 334 265 111 91 38
Utrecht (gemeente) 2016* 214.818 122.937 22.240 68.006 612 1.591 29.926 562 91.881 634 363 271 113 94 40
Bron: CBS.
Verklaring van tekens