Huishoudens; thuiswonende kinderen, leeftijd referentiepersoon, 1971-1994

Huishoudens; thuiswonende kinderen, leeftijd referentiepersoon, 1971-1994

Leeftijd referentiepersoon Aantal thuiswonende kinderen Perioden Totaal particuliere huishoudens (x 1 000) Eenpersoonshuishouden (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Totaal meerpersoonshuishouden Totaal meerpersoonshuishouden (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Totaal meerpersoonshuishouden Eenouderhuishoudens (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Totaal meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Totaal meerpersoonshuishouden Gehuwd paar (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Totaal meerpersoonshuishouden Overige huishoudens (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Met kinderen Totaal met kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Met kinderen Eenouderhuishoudens (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Met kinderen Niet-gehuwd paar (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Met kinderen Gehuwd paar (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Zonder kinderen Totaal zonder kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Zonder kinderen Niet-gehuwd paar (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Zonder kinderen Gehuwd paar (x 1 000)
Totaal leeftijd Totaal 1971 4.002 685 3.318 200 62 2.995 61 2.328 200 15 2.113 930 47 883
Totaal leeftijd Totaal 1975 4.392 850 3.542 211 94 3.183 54 2.441 211 28 2.202 1.047 66 981
Totaal leeftijd Totaal 1980 4.904 1.114 3.791 250 154 3.338 49 2.549 250 37 2.262 1.193 117 1.076
Totaal leeftijd Totaal 1985 5.430 1.477 3.953 321 244 3.335 53 2.578 321 42 2.215 1.323 202 1.121
Totaal leeftijd Totaal 1990 5.978 1.813 4.165 347 378 3.390 50 2.538 347 66 2.125 1.578 312 1.266
Totaal leeftijd Totaal 1994 6.378 2.032 4.346 352 505 3.447 42 2.496 352 98 2.046 1.808 407 1.401
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over particuliere huishoudens in Nederland naar samenstelling van het huishouden, leeftijd van de referentiepersoon en kindertal op 1 januari.
De in deze tabel gepresenteerde cijfers zijn tot stand gekomen door de resultaten van eerdere CBS-onderzoeken in de tijd vergelijkbaar te maken. Daardoor wijken deze cijfers af van andere door het CBS gepubliceerde cijfers over huishoudens.

Gegevens beschikbaar vanaf 1971 tot en met 1994.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 februari 2019:
De onderliggende coderingen en benamingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Aantal thuiswonende kinderen' zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen en -namen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing, dit is een eenmalige tabel.

Toelichting onderwerpen

Totaal particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Eenpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit één persoon.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Meerpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Totaal meerpersoonshuishouden
Totaal meerpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Eenouderhuishoudens
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met de ouder die tot het huishouden behoort. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Niet-gehuwd paar
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Gehuwd paar
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Overige huishoudens
Particulier huishouden dat uitsluitend bestaat uit overige leden.

Overig lid van een huishouden:
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden.
Te denken valt hier bijvoorbeeld aan twee broers (zussen) die samen een huishouden vormen.
Met kinderen
Totaal met kinderen
Eenouderhuishoudens
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met de ouder die tot het huishouden behoort. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Niet-gehuwd paar
Niet-gehuwd paar met één of meer thuiswonend(e) kind(eren).

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Gehuwd paar
Gehuwd paar met één of meer thuiswonend(e) kind(eren).

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Zonder kinderen
Totaal zonder kinderen
Niet-gehuwd paar
Niet-gehuwd paar zonder thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Gehuwd paar
Gehuwd paar zonder thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.