Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2016


Deze tabel bevat cijfers over de begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 9 maart 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse. Zie paragraaf 3.

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2016

Baten/lasten/saldo Regiokenmerken Perioden Functies in mln euroTotaal functies in mln euro (mln euro) Functies in mln euroAlgemeen bestuur (mln euro) Functies in mln euroEconomische zaken (mln euro) Functies in mln euroCultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatie (mln euro) Functies in mln euroSociale voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (mln euro) Functies in mln euroSociale voorz. en maatsch. dienstverl.Werkgelegenheid (mln euro) Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.Jeugd en WMOTotaal jeugd en WMO (mln euro) Functies in mln euroRuimtelijke ordening en volkshuisvestingBouwgrondexploitatie (mln euro) Functies in euro/inwonerVerkeer, vervoer en waterstaatOpenbaar vervoer (euro/inwoner) Functies in euro/inwonerCultuur en recreatieKunst, bibliotheken en overig (euro/inwoner) Functies in euro/inwonerRuimtelijke ordening en volkshuisvestingBouwgrondexploitatie (euro/inwoner)
Baten Nederland 2014 51.485 521 773 680 9.407 3.278 447 4.541 8 11 270
Baten Nederland 2015 57.597 546 777 647 6.804 182 561 3.995 8 10 236
Baten Nederland 2016* 56.861 444 679 599 6.967 192 697 3.954 9 8 233
Baten Gelderland (PV) 2014 5.116 49 39 93 939 375 61 522 2 13 259
Baten Gelderland (PV) 2015 5.997 46 37 88 683 4 75 413 2 10 204
Baten Gelderland (PV) 2016* 5.911 50 37 68 670 5 82 373 2 8 183
Baten 150 000 tot 250 000 inwoners 2014 7.046 72 34 138 1.510 489 74 716 8 18 341
Baten 150 000 tot 250 000 inwoners 2015 9.088 76 69 161 1.355 56 157 613 7 18 271
Baten 150 000 tot 250 000 inwoners 2016* 8.993 77 54 142 1.416 56 244 506 7 16 222
Lasten Nederland 2014 51.485 3.176 920 4.998 16.578 3.910 5.064 4.454 23 109 265
Lasten Nederland 2015 57.597 3.182 890 4.830 23.997 3.665 12.113 3.879 24 103 230
Lasten Nederland 2016* 56.861 3.206 861 4.781 23.844 3.476 12.131 3.901 22 99 230
Lasten Gelderland (PV) 2014 5.116 346 54 520 1.711 425 579 531 4 85 263
Lasten Gelderland (PV) 2015 5.997 340 51 521 2.724 418 1.464 424 4 79 209
Lasten Gelderland (PV) 2016* 5.911 371 55 494 2.667 397 1.426 385 4 72 189
Lasten 150 000 tot 250 000 inwoners 2014 7.046 319 74 738 2.540 574 744 742 9 157 354
Lasten 150 000 tot 250 000 inwoners 2015 9.088 397 93 819 4.224 582 2.169 631 8 156 279
Lasten 150 000 tot 250 000 inwoners 2016* 8.993 376 101 798 4.241 556 2.219 543 9 150 238
Saldo Nederland 2014 0 -2.654 -147 -4.318 -7.170 -632 -4.617 87 -15 -98 5
Saldo Nederland 2015 0 -2.636 -114 -4.183 -17.192 -3.482 -11.552 116 -16 -93 7
Saldo Nederland 2016* 0 -2.762 -183 -4.182 -16.877 -3.284 -11.434 53 -14 -91 3
Saldo Gelderland (PV) 2014 0 -298 -14 -426 -772 -50 -518 -9 -2 -72 -5
Saldo Gelderland (PV) 2015 0 -294 -14 -433 -2.041 -414 -1.389 -10 -2 -69 -5
Saldo Gelderland (PV) 2016* 0 -321 -18 -426 -1.997 -392 -1.345 -12 -2 -64 -6
Saldo 150 000 tot 250 000 inwoners 2014 0 -247 -40 -600 -1.030 -85 -670 -26 -1 -139 -13
Saldo 150 000 tot 250 000 inwoners 2015 0 -321 -24 -657 -2.869 -526 -2.012 -17 -1 -138 -8
Saldo 150 000 tot 250 000 inwoners 2016* 0 -299 -47 -656 -2.825 -500 -1.974 -37 -2 -133 -16
Bron: CBS.
Verklaring van tekens