Jeugdreclasseringstrajecten; regio 2015

Jeugdreclasseringstrajecten; regio 2015

Regio's Perioden Jeugdreclasseringstrajecten Totaal jeugdreclasseringstrajecten (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Begonnen trajecten Totaal begonnen trajecten (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Totaal beëindigde trajecten (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 0 tot 3 maanden (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 3 tot 6 maanden (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 6 tot 12 maanden (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 1 tot 2 jaar (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 2 jaar of langer (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Beëindiging volgens plan (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Tussentijdse opheffing (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Overgang naar volwassen reclassering (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Terugmelding (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Nader besluit rechter (aantal) Jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Overlijden jeugdige (aantal) Toezicht en begeleiding: gedwongen kader Totaal toez. en begel.: gedwongen kader (aantal) Toezicht en begeleiding: gedwongen kader Begonnen trajecten Totaal begonnen trajecten (aantal) Toezicht en begeleiding: gedwongen kader Beëindigde trajecten Totaal beëindigde trajecten (aantal) Toezicht en begeleiding: gedwongen kader Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 0 tot 3 maanden (aantal) Toezicht en begeleiding: gedwongen kader Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 3 tot 6 maanden (aantal) Toezicht en begeleiding: gedwongen kader Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 6 tot 12 maanden (aantal) Toezicht en begeleiding: gedwongen kader Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 1 tot 2 jaar (aantal) Toezicht en begeleiding: gedwongen kader Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 2 jaar of langer (aantal) Toezicht en begeleiding: gedwongen kader Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Beëindiging volgens plan (aantal) Toezicht en begeleiding: gedwongen kader Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Tussentijdse opheffing (aantal) Toezicht en begeleiding: gedwongen kader Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Overgang naar volwassen reclassering (aantal) Toezicht en begeleiding: gedwongen kader Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Terugmelding (aantal) Toezicht en begeleiding: gedwongen kader Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Nader besluit rechter (aantal) Toezicht en begeleiding: gedwongen kader Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Overlijden jeugdige (aantal) Toezicht en begeleiding: vrijwillig Totaal toez. en begeleiding: vrijwillig (aantal) Toezicht en begeleiding: vrijwillig Begonnen trajecten Totaal begonnen trajecten (aantal) Toezicht en begeleiding: vrijwillig Beëindigde trajecten Totaal beëindigde trajecten (aantal) Toezicht en begeleiding: vrijwillig Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 0 tot 3 maanden (aantal) Toezicht en begeleiding: vrijwillig Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 3 tot 6 maanden (aantal) Toezicht en begeleiding: vrijwillig Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 6 tot 12 maanden (aantal) Toezicht en begeleiding: vrijwillig Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 1 tot 2 jaar (aantal) Toezicht en begeleiding: vrijwillig Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 2 jaar of langer (aantal) Toezicht en begeleiding: vrijwillig Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Beëindiging volgens plan (aantal) Toezicht en begeleiding: vrijwillig Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Tussentijdse opheffing (aantal) Toezicht en begeleiding: vrijwillig Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Overgang naar volwassen reclassering (aantal) Toezicht en begeleiding: vrijwillig Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Terugmelding (aantal) Toezicht en begeleiding: vrijwillig Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Nader besluit rechter (aantal) Toezicht en begeleiding: vrijwillig Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Overlijden jeugdige (aantal) Overig Totaal overig (aantal) Overig Begonnen trajecten Totaal begonnen trajecten (aantal) Overig Beëindigde trajecten Totaal beëindigde trajecten (aantal) Overig Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 0 tot 3 maanden (aantal) Overig Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 3 tot 6 maanden (aantal) Overig Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 6 tot 12 maanden (aantal) Overig Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 1 tot 2 jaar (aantal) Overig Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 2 jaar of langer (aantal) Overig Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Beëindiging volgens plan (aantal) Overig Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Tussentijdse opheffing (aantal) Overig Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Overgang naar volwassen reclassering (aantal) Overig Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Terugmelding (aantal) Overig Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Nader besluit rechter (aantal) Overig Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Overlijden jeugdige (aantal)
Nederland 2015 1e kwartaal* 9.085 1.410 1.500 210 235 280 240 530 1.485 . . . . . 7.440 850 955 40 70 125 195 525 940 . . . . . 1.220 440 410 145 120 105 40 . 405 . . . . . 425 120 140 25 50 55 . . 135 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het totale aantal trajecten jeugdreclassering en het verloop, dat wil zeggen de begonnen en beëindigde trajecten, gedurende de verslagperiode. Bij de beëindigde trajecten is de reden van beëindiging en de duur van het traject weergegeven. Van alle trajecten wordt daarnaast de regio van de verantwoordelijke gemeente gegeven.

Gegevens beschikbaar van alleen het eerste kwartaal 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste kwartaal van 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 oktober 2015
Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Jeugdreclasseringstrajecten; regio. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Jeugdreclasseringstrajecten
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
Totaal jeugdreclasseringstrajecten
Doorlopende, nieuwe en beëindigde trajecten.
Begonnen trajecten
Totaal begonnen trajecten
Beëindigde trajecten
Totaal beëindigde trajecten
Duur beëindigde trajecten
0 tot 3 maanden
3 tot 6 maanden
6 tot 12 maanden
1 tot 2 jaar
2 jaar of langer
Reden beëindigde trajecten
Beëindiging volgens plan
De termijn van de maatregel is afgelopen en er is geen verlenging aangevraagd.
Tussentijdse opheffing
De maatregel wordt eerder beëindigd dan zoals is vastgelegd in de oorspronkelijke beschikking van de kinderrechter.
Overgang naar volwassen reclassering
Terugmelding
De Gecertificeerde Instelling kan in een aantal situaties besluiten de zaak eerder te beëindigen:
• jeugdige is niet te traceren of houdt zich niet aan de afspraken,
• het gaat goed met de jeugdige en de jeugdreclasseerder besluit te stoppen met begeleiden.
Nader besluit rechter
De rechter besluit dat het eerder genomen besluit niet wordt uitgevoerd. De jeugdreclassering wordt hiermee beëindigd.
Overlijden jeugdige
Toezicht en begeleiding: gedwongen kader
Verplichte maatregel van jeugdreclassering met als doel te voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat (recidiveert) en hem/haar te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting. Dit gebeurt onder meer door middel van zinvolle dagbesteding (school of werk) en vrijetijdsbesteding. Ook kan via deze maatregel begeleiding geboden worden op het gebied van wonen, budgetteren, sociale vaardigheden en hulp bij verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek.

Toelichting: Deze maatregel wordt opgelegd door de kinderrechter. De maatregel kan bijvoorbeeld worden opgelegd tijdens of na een taakstraf, bij een voorwaardelijke invrijheidstelling of na een strafrechtelijke interventie (‘nazorg’). De proeftijd voor minderjarigen is gesteld op twee jaar en de jeugdreclasseringsmaatregel wordt dan ook veelal voor de duur van die twee jaar opgelegd. Verlenging met één jaar is mogelijk.
Totaal toez. en begel.: gedwongen kader
Begonnen trajecten
Totaal begonnen trajecten
Beëindigde trajecten
Totaal beëindigde trajecten
Duur beëindigde trajecten
0 tot 3 maanden
3 tot 6 maanden
6 tot 12 maanden
1 tot 2 jaar
2 jaar of langer
Reden beëindigde trajecten
Beëindiging volgens plan
De termijn van de maatregel is afgelopen en er is geen verlenging aangevraagd.
Tussentijdse opheffing
De maatregel wordt eerder beëindigd dan zoals is vastgelegd in de oorspronkelijke beschikking van de kinderrechter.
Overgang naar volwassen reclassering
Terugmelding
De Gecertificeerde Instelling kan in een aantal situaties besluiten de zaak eerder te beëindigen:
• jeugdige is niet te traceren of houdt zich niet aan de afspraken,
• het gaat goed met de jeugdige en de jeugdreclasseerder besluit te stoppen met begeleiden.
Nader besluit rechter
De rechter besluit dat het eerder genomen besluit niet wordt uitgevoerd. De jeugdreclassering wordt hiermee beëindigd.
Overlijden jeugdige
Toezicht en begeleiding: vrijwillig
Vrijwillige maatregel van jeugdreclassering. Als de jongere en de ouders bereid zijn mee te werken, kan de jeugdreclassering hulpverlening in het vrijwillig kader opstarten met als doel te voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat (recidiveert) en hem/haar te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting. Dit gebeurt onder meer door middel van zinvolle dagbesteding (school of werk) en vrijetijdsbesteding. Ook kan via deze maatregel begeleiding geboden worden op het gebied van wonen, budgetteren, sociale vaardigheden en hulp bij verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek.

Toelichting: De jongere heeft de mogelijkheid gebruik te maken van de vrijwillige maatregel T&B in afwachting van de zitting in het geval van een voorlopige hechtenis, tijdens of na detentie of een PIJ-maatregel (in beide gevallen: plaatsing in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI)). De maatregel kan worden aangevraagd door de Raad van de Kinderbescherming of het OM. De maatregel heeft een duur van zes maanden en kan eenmaal verlengd worden met zes maanden. Formeel is deze reclasseringsmaatregel vrijwillig, maar de begeleiding door de jeugdreclasseerder is niet vrijblijvend. Bij onttrekking aan de begeleiding kan dit leiden tot een zwaardere reactie.
Totaal toez. en begeleiding: vrijwillig
Begonnen trajecten
Totaal begonnen trajecten
Beëindigde trajecten
Totaal beëindigde trajecten
Duur beëindigde trajecten
0 tot 3 maanden
3 tot 6 maanden
6 tot 12 maanden
1 tot 2 jaar
2 jaar of langer
Reden beëindigde trajecten
Beëindiging volgens plan
De termijn van de maatregel is afgelopen en er is geen verlenging aangevraagd.
Tussentijdse opheffing
De maatregel wordt eerder beëindigd dan zoals is vastgelegd in de oorspronkelijke beschikking van de kinderrechter.
Overgang naar volwassen reclassering
Terugmelding
De Gecertificeerde Instelling kan in een aantal situaties besluiten de zaak eerder te beëindigen:
• jeugdige is niet te traceren of houdt zich niet aan de afspraken,
• het gaat goed met de jeugdige en de jeugdreclasseerder besluit te stoppen met begeleiden.
Nader besluit rechter
De rechter besluit dat het eerder genomen besluit niet wordt uitgevoerd. De jeugdreclassering wordt hiermee beëindigd.
Overlijden jeugdige
Overig
Alle overige soorten van jeugdreclassering, zoals Individuele Trajectbegeleiding Plus, Individuele Trajectbegeleiding Criem en de Gedragsbeïnvloedende maatregel
Totaal overig
Begonnen trajecten
Totaal begonnen trajecten
Beëindigde trajecten
Totaal beëindigde trajecten
Duur beëindigde trajecten
0 tot 3 maanden
3 tot 6 maanden
6 tot 12 maanden
1 tot 2 jaar
2 jaar of langer
Reden beëindigde trajecten
Beëindiging volgens plan
De termijn van de maatregel is afgelopen en er is geen verlenging aangevraagd.
Tussentijdse opheffing
De maatregel wordt eerder beëindigd dan zoals is vastgelegd in de oorspronkelijke beschikking van de kinderrechter.
Overgang naar volwassen reclassering
Terugmelding
De Gecertificeerde Instelling kan in een aantal situaties besluiten de zaak eerder te beëindigen:
• jeugdige is niet te traceren of houdt zich niet aan de afspraken,
• het gaat goed met de jeugdige en de jeugdreclasseerder besluit te stoppen met begeleiden.
Nader besluit rechter
De rechter besluit dat het eerder genomen besluit niet wordt uitgevoerd. De jeugdreclassering wordt hiermee beëindigd.
Overlijden jeugdige