Jeugdreclasseringstrajecten; regio

Jeugdreclasseringstrajecten; regio

Regio's Perioden Totaal jeugdreclasseringstrajecten Jeugdreclasseringstrajecten (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Begonnen trajecten Totaal begonnen trajecten (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Begonnen trajecten Nieuwe trajecten (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Begonnen trajecten Herhaald beroep (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Totaal beëindigde trajecten (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 0 tot 3 maanden (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 3 tot 6 maanden (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 6 tot 12 maanden (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 1 tot 2 jaar (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Duur beëindigde trajecten 2 jaar of langer (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Beëindiging volgens plan (aantal) Totaal jeugdreclasseringstrajecten Beëindigde trajecten Reden beëindigde trajecten Tussentijdse opheffing (aantal)
Nederland 2021* 11.045 5.550 4.985 565 5.960 1.565 1.225 925 1.665 580 . .
Noord-Nederland (LD) 2021* 1.105 515 465 50 525 125 95 60 170 70 . .
Oost-Nederland (LD) 2021* 2.195 1.080 995 85 1.190 335 230 165 335 125 . .
West-Nederland (LD) 2021* 5.815 2.975 2.635 340 3.190 810 640 595 855 285 . .
Zuid-Nederland (LD) 2021* 1.935 980 890 90 1.055 290 260 105 305 95 . .
Groningen (PV) 2021* 470 220 200 20 235 65 40 25 70 30 . .
Fryslân (PV) 2021* 305 145 125 20 140 25 30 15 45 20 . .
Drenthe (PV) 2021* 330 155 145 10 150 35 25 20 55 20 . .
Overijssel (PV) 2021* 745 370 355 15 395 120 60 65 120 30 . .
Flevoland (PV) 2021* 425 230 210 25 245 75 65 35 50 20 . .
Gelderland (PV) 2021* 1.030 475 430 50 545 140 100 60 170 75 . .
Utrecht (PV) 2021* 730 390 350 45 445 125 120 65 100 35 . .
Noord-Holland (PV) 2021* 1.785 895 775 120 1.020 245 180 225 270 100 . .
Zuid-Holland (PV) 2021* 3.090 1.585 1.425 165 1.625 420 320 295 455 140 . .
Zeeland (PV) 2021* 205 100 90 10 95 20 20 15 30 10 . .
Noord-Brabant (PV) 2021* 1.240 585 535 50 670 170 145 70 210 80 . .
Limburg (PV) 2021* 690 390 355 35 385 120 115 35 95 20 . .
Groningen (JZ) 2021* 470 220 200 20 235 65 40 25 70 30 . .
Friesland (Fryslân) (JZ) 2021* 305 145 125 20 140 25 30 15 45 20 . .
Kop van Noord-Holland (JZ) 2021* 60 35 30 . 30 10 . . 10 . . .
Drenthe (JZ) 2021* 330 155 145 10 150 35 25 20 55 20 . .
West Friesland (JZ) 2021* 80 45 40 . 45 15 15 . 10 . . .
Alkmaar (Noord-Kennemerland) (JZ) 2021* 125 80 70 10 70 25 15 . 10 10 . .
IJsselland (JZ) 2021* 300 145 145 . 160 50 15 30 50 10 . .
Flevoland (JZ) 2021* 425 230 210 25 245 75 65 35 50 20 . .
Zaanstreek-Waterland (JZ) 2021* 165 80 65 15 90 20 30 15 25 . . .
IJmond (Midden Kennemerland) (JZ) 2021* 60 25 20 . 35 10 . . 10 . . .
Zuid Kennemerland (JZ) 2021* 120 65 60 . 70 20 20 10 15 . . .
Noord-Veluwe (JZ) 2021* 60 40 35 . 35 15 . . 10 . . .
Amsterdam-Amstelland (JZ) 2021* 1.010 485 420 65 580 120 65 165 170 60 . .
Twente (JZ) 2021* 445 225 215 10 240 65 45 35 70 20 . .
Haarlemmermeer (JZ) 2021* 80 50 45 . 45 15 10 . 10 . . .
Gooi en Vechtstreek (JZ) 2021* 90 35 30 . 55 15 15 . 10 . . .
Midden IJssel / Oost Veluwe (JZ) 2021* 170 70 70 . 90 20 15 10 30 15 . .
Holland Rijnland (JZ) 2021* 280 150 140 10 145 30 25 35 45 10 . .
Utrecht West (JZ) 2021* 60 25 25 . 40 . 10 . 15 . . .
Eemland (JZ) 2021* 170 90 85 . 100 25 30 15 25 10 . .
Food Valley (JZ) 2021* 130 60 50 10 75 15 15 10 25 10 . .
Utrecht Stad (JZ) 2021* 285 155 140 15 185 65 45 30 35 10 . .
Zuidoost Utrecht (JZ) 2021* 80 40 35 . 45 10 15 . 15 . . .
Haaglanden (JZ) 2021* 1.030 555 510 45 585 160 90 140 145 50 . .
Achterhoek (JZ) 2021* 115 50 45 . 65 15 10 . 20 15 . .
Lekstroom (JZ) 2021* 85 50 40 10 45 10 15 . 10 . . .
Midden Holland (JZ) 2021* 105 55 45 10 45 15 . 10 10 . . .
Arnhem (JZ) 2021* 320 160 145 15 165 50 30 20 50 20 . .
Rijnmond (JZ) 2021* 1.470 740 655 85 750 190 175 90 230 65 . .
Rivierenland (JZ) 2021* 75 40 40 . 40 15 10 . 10 . . .
Zuid-Holland Zuid (JZ) 2021* 205 85 70 15 95 20 25 15 20 15 . .
Nijmegen (JZ) 2021* 210 90 80 10 105 20 25 15 35 10 . .
Noordoost Brabant (JZ) 2021* 265 140 130 10 155 35 35 15 55 20 . .
West Brabant Oost (JZ) 2021* 200 100 85 15 115 30 20 15 40 10 . .
Midden-Brabant (JZ) 2021* 230 100 90 10 110 25 25 10 30 20 . .
West Brabant West (JZ) 2021* 180 75 70 10 100 15 20 15 40 10 . .
Noord-Limburg (JZ) 2021* 165 95 85 10 85 25 25 10 15 . . .
Zeeland (JZ) 2021* 205 100 90 10 95 20 20 15 30 10 . .
Zuidoost-Brabant (JZ) 2021* 365 175 160 10 195 60 45 20 45 25 . .
Zuid-Limburg (JZ) 2021* 430 235 210 25 250 80 70 15 65 15 . .
Midden-Limburg Oost (JZ) 2021* 75 55 50 . 45 15 20 . . . . .
Midden-Limburg West (JZ) 2021* 20 10 10 . 10 . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over trajecten jeugdreclassering (toezicht en begeleiding, individuele trajectbegeleiding + overig) naar regio van de verantwoordelijke gemeente. Ook staan er cijfers in over het verloop, dat wil zeggen de begonnen en beëindigde trajecten, gedurende de verslagperiode. Bij de begonnen trajecten zijn nieuwe trajecten en herhaald beroep weergegeven. Bij de beëindigde trajecten is de reden van beëindiging en de duur van het traject weergegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015
In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig, de cijfers over het tweede halfjaar en het jaar 2021 zijn voorlopig. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 worden de cijfers over het jaar 2021 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per april 2022:
- De nader voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en het jaar 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over het eerste halfjaar van 2022 worden in oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal jeugdreclasseringstrajecten
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. Bij de vraag tot welke leeftijd de begeleiding kan doorlopen, is de leeftijd ten tijde van het plegen van het delict leidend. Wordt b.v. het delict gepleegd als de dader 22 jaar is, dan kunnen toezicht en begeleiding door de jeugdreclassering afhankelijk van de duur van de proeftijd (meestal 2 jaar, kan met 1 jaar worden verlengd) doorlopen tot na het 23ste jaar.

Een jeugdreclasseringstraject is een periode waarin een bepaalde jeugdreclasseringsmaatregel wordt uitgevoerd. Wanneer een jongere meerdere vormen van jeugdreclassering ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.
Jeugdreclasseringstrajecten
Begonnen trajecten
Totaal begonnen trajecten
Nieuwe trajecten
Een jeugdreclasseringsmaatregel wordt als nieuw traject gezien, als de desbetreffende jongere niet ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode een jeugdreclasseringsmaatregel heeft ontvangen (ongeacht het type maatregel).
Herhaald beroep
Een jeugdreclasseringsmaatregel wordt als herhaald beroep gezien, als de desbetreffende jongere ook al in de vijf jaar voorafgaand aan de verslagperiode een jeugdreclasseringsmaatregel heeft ontvangen (ongeacht het type maatregel).
Beëindigde trajecten
Totaal beëindigde trajecten
Duur beëindigde trajecten
0 tot 3 maanden
3 tot 6 maanden
6 tot 12 maanden
1 tot 2 jaar
2 jaar of langer
Reden beëindigde trajecten
Beëindiging volgens plan
De termijn van de maatregel, zoals vastgelegd in de oorspronkelijke beschikking van de kinderrechter, is afgelopen en er is geen verlenging aangevraagd.
Tussentijdse opheffing
De maatregel wordt eerder beëindigd dan zoals is vastgelegd in de oorspronkelijke beschikking van de kinderrechter.