Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, peildatum, 2015-2020

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, peildatum, 2015-2020

Geslacht Leeftijd Perioden Jeugdbescherming Voogdij Totaal voogdij (aantal) Jeugdbescherming Voogdij Reguliere voogdij (aantal) Jeugdbescherming Voogdij Voorlopige voogdij (aantal) Jeugdbescherming Voogdij Tijdelijke voogdij (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 31 december 2020 10.085 9.815 120 155
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 31 december 2020 100 60 40 .
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar 31 december 2020 100 95 . .
Totaal mannen en vrouwen 2 jaar 31 december 2020 160 155 . .
Totaal mannen en vrouwen 3 jaar 31 december 2020 230 220 10 .
Totaal mannen en vrouwen 4 jaar 31 december 2020 270 265 . .
Totaal mannen en vrouwen 5 jaar 31 december 2020 365 355 . .
Totaal mannen en vrouwen 6 jaar 31 december 2020 410 400 10 .
Totaal mannen en vrouwen 7 jaar 31 december 2020 450 440 . .
Totaal mannen en vrouwen 8 jaar 31 december 2020 525 510 . 10
Totaal mannen en vrouwen 9 jaar 31 december 2020 590 580 . .
Totaal mannen en vrouwen 10 jaar 31 december 2020 655 640 . 10
Totaal mannen en vrouwen 11 jaar 31 december 2020 725 715 . 10
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar 31 december 2020 820 810 . 10
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar 31 december 2020 800 785 . 10
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar 31 december 2020 845 825 . 15
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar 31 december 2020 940 915 10 15
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar 31 december 2020 960 930 10 20
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar 31 december 2020 1.075 1.050 . 20
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar 31 december 2020
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of ouder 31 december 2020
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 4 jaar 31 december 2020 590 525 50 15
Totaal mannen en vrouwen 4 tot 12 jaar 31 december 2020 3.985 3.905 35 50
Totaal mannen en vrouwen 12 tot 18 jaar 31 december 2020 5.440 5.315 30 90
Totaal mannen en vrouwen 18 tot 23 jaar 31 december 2020
Mannen Totaal 31 december 2020 5.165 5.035 50 80
Mannen 0 jaar 31 december 2020 45 30 15 .
Mannen 1 jaar 31 december 2020 45 40 . .
Mannen 2 jaar 31 december 2020 80 80 . .
Mannen 3 jaar 31 december 2020 100 95 . .
Mannen 4 jaar 31 december 2020 145 145 . .
Mannen 5 jaar 31 december 2020 185 180 . .
Mannen 6 jaar 31 december 2020 210 200 . .
Mannen 7 jaar 31 december 2020 235 230 . .
Mannen 8 jaar 31 december 2020 270 265 . .
Mannen 9 jaar 31 december 2020 285 280 . .
Mannen 10 jaar 31 december 2020 330 325 . .
Mannen 11 jaar 31 december 2020 365 360 . .
Mannen 12 jaar 31 december 2020 420 410 . 10
Mannen 13 jaar 31 december 2020 430 420 . .
Mannen 14 jaar 31 december 2020 435 425 . 10
Mannen 15 jaar 31 december 2020 500 490 . 10
Mannen 16 jaar 31 december 2020 495 485 . .
Mannen 17 jaar 31 december 2020 550 535 . 15
Mannen 18 jaar 31 december 2020
Mannen 19 jaar of ouder 31 december 2020
Mannen 0 tot 4 jaar 31 december 2020 275 250 20 .
Mannen 4 tot 12 jaar 31 december 2020 2.020 1.980 20 20
Mannen 12 tot 18 jaar 31 december 2020 2.830 2.765 15 55
Mannen 18 tot 23 jaar 31 december 2020
Vrouwen Totaal 31 december 2020 4.920 4.780 65 75
Vrouwen 0 jaar 31 december 2020 55 25 25 .
Vrouwen 1 jaar 31 december 2020 55 50 . .
Vrouwen 2 jaar 31 december 2020 75 75 . .
Vrouwen 3 jaar 31 december 2020 130 125 . .
Vrouwen 4 jaar 31 december 2020 125 120 . .
Vrouwen 5 jaar 31 december 2020 180 175 . .
Vrouwen 6 jaar 31 december 2020 205 200 . .
Vrouwen 7 jaar 31 december 2020 215 210 . .
Vrouwen 8 jaar 31 december 2020 255 245 . .
Vrouwen 9 jaar 31 december 2020 305 300 . .
Vrouwen 10 jaar 31 december 2020 325 315 . .
Vrouwen 11 jaar 31 december 2020 360 355 . .
Vrouwen 12 jaar 31 december 2020 405 400 . .
Vrouwen 13 jaar 31 december 2020 370 360 . .
Vrouwen 14 jaar 31 december 2020 410 400 . .
Vrouwen 15 jaar 31 december 2020 435 425 . .
Vrouwen 16 jaar 31 december 2020 465 450 . 10
Vrouwen 17 jaar 31 december 2020 525 515 . .
Vrouwen 18 jaar 31 december 2020
Vrouwen 19 jaar of ouder 31 december 2020
Vrouwen 0 tot 4 jaar 31 december 2020 315 275 30 10
Vrouwen 4 tot 12 jaar 31 december 2020 1.965 1.920 20 25
Vrouwen 12 tot 18 jaar 31 december 2020 2.605 2.550 20 35
Vrouwen 18 tot 23 jaar 31 december 2020
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jongeren dat op peildatum jeugdzorg in natura ontvangt. Hierbij is de peildatum de laatste dag van de verslagperiode (30 juni voor het eerste halfjaar en 31 december voor het tweede halfjaar en het hele jaar). De jongeren zijn uit te splitsen naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2020
Vanwege een trendbreuk verschijnen de cijfers vanaf 2021 in een nieuwe tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 oktober 2021:
- De nader voorlopige cijfers over 30 juni 2020 en voorlopige cijfers over 31 december 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, de tabel is stopgezet. Cijfers vanaf 2021 staan in een nieuwe tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Jeugdbescherming
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.
Voogdij
Bij voogdij is het gezag van ouders beëindigd en overgedragen aan een instelling of pleegouder als voogd. De maatregel wordt opgelegd als een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouder niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen, binnen een voor het kind aanvaardbare termijn, of als de ouder het gezag misbruikt. De rechter bepaalt dan dat een ander voor bepaalde of onbepaalde tijd het gezag over het kind krijgt. De voogdij zal meestal uitgevoerd worden door een Gecertificeerde Instelling. Het kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis.
Totaal voogdij
Het totaal van reguliere voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.
Reguliere voogdij
Voorlopige voogdij
Bij voorlopige voogdij wordt door de kinderrechter de wettelijke vertegenwoordiging en de verzorging van een minderjarige voorlopig overgedragen aan een Gecertificeerde Instelling omdat er sprake is van een crisissituatie in het ouderlijk gezin. Dit ter voorkoming van ernstig gevaar voor de zedelijke of geestelijke belangen of voor de gezondheid van de minderjarige.

De duur van voorlopige voogdij kan variëren van één dag (bijvoorbeeld bij een noodzakelijke medische ingreep) tot enkele jaren.
Tijdelijke voogdij
Tijdelijke voogdij is een maatregel die wordt toegepast als gevolg van een gezagsvacuüm, bijvoorbeeld als de ouders langdurig verblijven in het buitenland of als de ouders zijn overleden.