Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum, 2015-2020

Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum, 2015-2020

Regio's Perioden Jeugdbeschermingstrajecten Voogdij Totaal voogdij (aantal) Jeugdbeschermingstrajecten Voogdij Reguliere voogdij (aantal) Jeugdbeschermingstrajecten Voogdij Voorlopige voogdij (aantal) Jeugdbeschermingstrajecten Voogdij Tijdelijke voogdij (aantal)
Nederland 31 december 2020 10.085 9.815 120 155
Noord-Nederland (LD) 31 december 2020 1.450 1.415 10 25
Oost-Nederland (LD) 31 december 2020 2.570 2.520 10 40
West-Nederland (LD) 31 december 2020 4.115 3.970 70 80
Zuid-Nederland (LD) 31 december 2020 1.955 1.915 30 10
Groningen (PV) 31 december 2020 470 460 . 10
Fryslân (PV) 31 december 2020 590 580 . 10
Drenthe (PV) 31 december 2020 385 375 . .
Overijssel (PV) 31 december 2020 815 800 . 10
Flevoland (PV) 31 december 2020 370 350 . 15
Gelderland (PV) 31 december 2020 1.385 1.365 . 10
Utrecht (PV) 31 december 2020 700 690 . .
Noord-Holland (PV) 31 december 2020 1.215 1.150 25 45
Zuid-Holland (PV) 31 december 2020 1.935 1.860 40 30
Zeeland (PV) 31 december 2020 270 265 . .
Noord-Brabant (PV) 31 december 2020 1.320 1.300 15 .
Limburg (PV) 31 december 2020 635 615 15 .
Oost-Groningen (CR) 31 december 2020 190 190 . .
Delfzijl en omgeving (CR) 31 december 2020 45 45 . .
Overig Groningen (CR) 31 december 2020 235 225 . .
Noord-Friesland (CR) 31 december 2020 320 315 . .
Zuidwest-Friesland (CR) 31 december 2020 90 85 . .
Zuidoost-Friesland (CR) 31 december 2020 185 180 . .
Noord-Drenthe (CR) 31 december 2020 150 145 . .
Zuidoost-Drenthe (CR) 31 december 2020 145 140 . .
Zuidwest-Drenthe (CR) 31 december 2020 95 95 . .
Noord-Overijssel (CR) 31 december 2020 295 290 . .
Zuidwest-Overijssel (CR) 31 december 2020 75 75 . .
Twente (CR) 31 december 2020 445 435 . .
Veluwe (CR) 31 december 2020 625 620 . .
Achterhoek (CR) 31 december 2020 290 285 . .
Arnhem/Nijmegen (CR) 31 december 2020 345 335 . .
Zuidwest-Gelderland (CR) 31 december 2020 125 125 . .
Utrecht (CR) 31 december 2020 700 690 . .
Kop van Noord-Holland (CR) 31 december 2020 275 265 . 10
Alkmaar en omgeving (CR) 31 december 2020 120 110 . 10
IJmond (CR) 31 december 2020 95 85 . .
Agglomeratie Haarlem (CR) 31 december 2020 60 55 . .
Zaanstreek (CR) 31 december 2020 75 70 . .
Groot-Amsterdam (CR) 31 december 2020 495 475 10 10
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 31 december 2020 95 90 . .
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 31 december 2020 110 105 . .
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 31 december 2020 335 315 10 10
Delft en Westland (CR) 31 december 2020 85 85 . .
Oost-Zuid-Holland (CR) 31 december 2020 260 255 . .
Groot-Rijnmond (CR) 31 december 2020 825 795 15 10
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 31 december 2020 320 305 10 .
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 31 december 2020 60 60 . .
Overig Zeeland (CR) 31 december 2020 210 210 . .
West-Noord-Brabant (CR) 31 december 2020 340 330 . .
Midden-Noord-Brabant (CR) 31 december 2020 320 320 . .
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 31 december 2020 330 330 . .
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 31 december 2020 330 320 . .
Noord-Limburg (CR) 31 december 2020 140 130 . .
Midden-Limburg (CR) 31 december 2020 150 145 . .
Zuid-Limburg (CR) 31 december 2020 345 340 . .
Flevoland (CR) 31 december 2020 370 350 . 15
Aa en Hunze 31 december 2020 35 35 . .
Aalburg 31 december 2020 . . . .
Aalsmeer 31 december 2020 15 15 . .
Aalten 31 december 2020 10 . . .
Achtkarspelen 31 december 2020 45 45 . .
Alblasserdam 31 december 2020 20 15 . .
Albrandswaard 31 december 2020 10 10 . .
Alkmaar 31 december 2020 45 45 . .
Almelo 31 december 2020 55 50 . .
Almere 31 december 2020 115 100 . 10
Alphen aan den Rijn 31 december 2020 90 85 . .
Alphen-Chaam 31 december 2020 10 10 . .
Altena 31 december 2020 50 50 . .
Ameland 31 december 2020 . . . .
Amersfoort 31 december 2020 80 80 . .
Amstelveen 31 december 2020 20 20 . .
Amsterdam 31 december 2020 310 295 10 .
Apeldoorn 31 december 2020 105 105 . .
Appingedam 31 december 2020 10 10 . .
Arnhem 31 december 2020 50 50 . .
Assen 31 december 2020 45 45 . .
Asten 31 december 2020 15 15 . .
Baarle-Nassau 31 december 2020 . . . .
Baarn 31 december 2020 15 15 . .
Barendrecht 31 december 2020 20 20 . .
Barneveld 31 december 2020 115 115 . .
Bedum 31 december 2020 . . . .
Beek (L.) 31 december 2020 . . . .
Beekdaelen 31 december 2020 20 20 . .
Beemster 31 december 2020 10 10 . .
Beesel 31 december 2020 . . . .
Bellingwedde 31 december 2020 . . . .
Berg en Dal 31 december 2020 25 25 . .
Bergeijk 31 december 2020 10 10 . .
Bergen (L.) 31 december 2020 . . . .
Bergen (NH.) 31 december 2020 10 10 . .
Bergen op Zoom 31 december 2020 35 35 . .
Berkelland 31 december 2020 35 35 . .
Bernheze 31 december 2020 15 15 . .
Best 31 december 2020 20 20 . .
Beuningen 31 december 2020 15 15 . .
Beverwijk 31 december 2020 20 15 . .
het Bildt 31 december 2020 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal jeugdzorgtrajecten in natura die jongeren op peildatum ontvangen. Hierbij is de peildatum de laatste dag van de verslagperiode (30 juni voor het eerste halfjaar en 31 december voor het tweede halfjaar en het hele jaar). De trajecten kunnen worden uitgesplitst naar de verantwoordelijke gemeente volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2020
Vanwege een trendbreuk verschijnen de cijfers vanaf 2021 in een nieuwe tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 oktober 2021:
- De nader voorlopige cijfers over 30 juni 2020 en voorlopige cijfers over 31 december 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers.
- De volgorde van de categorieën in de selectie Regio's is aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de cijfers in deze tabel.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, de tabel is stopgezet. Cijfers vanaf 2021 staan in een nieuwe tabel die te vinden is via de link 'Tabellen Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Jeugdbeschermingstrajecten
Een jeugdbeschermingstraject is een periode waarin een jeugdbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd. Wanneer een jongere meerdere vormen van jeugdbescherming ontvangt heeft deze ook meerdere trajecten.

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel van de kinderbeschermingsmaatregelen is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.
Voogdij
Bij voogdij is het gezag van ouders beëindigd en overgedragen aan een instelling of pleegouder als voogd. De maatregel wordt opgelegd als een kind zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de ouder niet in staat is de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen, binnen een voor het kind aanvaardbare termijn, of als de ouder het gezag misbruikt. De rechter bepaalt dan dat een ander voor bepaalde of onbepaalde tijd het gezag over het kind krijgt. De voogdij zal meestal uitgevoerd worden door een Gecertificeerde Instelling. Het kind wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis.
Totaal voogdij
Het totaal van reguliere voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.
Reguliere voogdij
Voorlopige voogdij
Bij voorlopige voogdij wordt door de kinderrechter de wettelijke vertegenwoordiging en de verzorging van een minderjarige voorlopig overgedragen aan een Gecertificeerde Instelling omdat er sprake is van een crisissituatie in het ouderlijk gezin. Dit ter voorkoming van ernstig gevaar voor de zedelijke of geestelijke belangen of voor de gezondheid van de minderjarige.

De duur van voorlopige voogdij kan variëren van één dag (bijvoorbeeld bij een noodzakelijke medische ingreep) tot enkele jaren.
Tijdelijke voogdij
Tijdelijke voogdij is een maatregel die wordt toegepast als gevolg van een gezagsvacuüm, bijvoorbeeld als de ouders langdurig verblijven in het buitenland of als de ouders zijn overleden.