Trajecten jeugdzorg in natura; duur, (jeugdzorg)regio, peildatum, 2015-2017


Deze tabel beschrijft het aantal jeugdzorgtrajecten die jongeren op peildatum ontvangen. Hierbij is de peildatum de laatste dag van de verslagperiode (30 juni voor het eerste halfjaar en 31 december voor het tweede halfjaar en het hele jaar). De trajecten kunnen worden uitgesplitst naar de duur van het traject en de regio waarin de verantwoordelijke gemeente ligt volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2017 op peildatum

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Nieuwe cijfers worden niet meer toegevoegd wegens stopzetting van deze tabel.

Wijzigingen per 7 november 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 30 april 2018:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 23 juni 2017:
De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio's zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen 'pleegzorg' en 'ambulante hulp in het netwerk van de jongere' zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. De tabel is stopgezet vanwege de geringe meerwaarde ten opzichte van de andere tabellen over Beleidsinformatie Jeugd, en in het bijzonder ten opzichte van de tabel 'Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum'.

Trajecten jeugdzorg in natura; duur, (jeugdzorg)regio, peildatum, 2015-2017

Duur van de trajecten Perioden Regio's Totaal jeugdzorgtrajecten (aantal) JeugdhulptrajectenTotaal jeugdhulphulptrajecten (aantal) JeugdhulptrajectenJeugdhulp zonder verblijfTotaal jeugdhulp zonder verblijf (aantal) JeugdhulptrajectenJeugdhulp zonder verblijfUitgevoerd door het wijk- of buurtteam (aantal) Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamTotaal niet uitgevoerd (aantal) Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamAmbulante jeugdhulp op locatie aanbieder (aantal) Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamDaghulp op locatie van de aanbieder (aantal) Jeugdhulp zonder verblijfNiet uitgevoerd door wijk- of buurtteamJeugdhulp in het netwerk van de jongere (aantal) JeugdhulptrajectenJeugdhulp met verblijfTotaal jeugdhulp met verblijf (aantal) JeugdhulptrajectenJeugdhulp met verblijfPleegzorg (aantal) JeugdhulptrajectenJeugdhulp met verblijfGezinsgericht (aantal) JeugdhulptrajectenJeugdhulp met verblijfGesloten plaatsing (aantal) JeugdhulptrajectenJeugdhulp met verblijfAnder verblijf bij jeugdhulpaanbieder (aantal) JeugdbeschermingstrajectenTotaal jeugdbeschermingstrajecten (aantal) JeugdbeschermingstrajectenOndertoezichtstellingTotaal ondertoezichtstelling (aantal) JeugdbeschermingstrajectenOndertoezichtstellingOndertoezichtstelling (aantal) JeugdbeschermingstrajectenOndertoezichtstellingVoorlopige ondertoezichtstelling (aantal) JeugdbeschermingstrajectenVoogdijTotaal voogdij (aantal) JeugdbeschermingstrajectenVoogdijReguliere voogdij (aantal) JeugdbeschermingstrajectenVoogdijVoorlopige voogdij (aantal) JeugdbeschermingstrajectenVoogdijTijdelijke voogdij (aantal) JeugdreclasseringstrajectenTotaal jeugdreclasseringstrajecten (aantal) JeugdreclasseringstrajectenToezicht en begeleiding: gedwongen kader (aantal) JeugdreclasseringstrajectenToezicht en begeleiding: vrijwillig (aantal) JeugdreclasseringstrajectenIndividuele trajectbegeleiding HardeKern (aantal) JeugdreclasseringstrajectenIndividuele trajectbegeleiding Criem (aantal) JeugdreclasseringstrajectenScholings- en trainingsprogramma (aantal) JeugdreclasseringstrajectenGedragsbeïnvloedende maatregel (aantal) JeugdreclasseringstrajectenVoorbereid. gedragsbeïnvloed. maatregel (aantal)
Totaal alle trajecten 31 december 2017 Nederland 372.445 335.170 296.840 48.610 248.225 193.045 19.315 35.865 38.330 18.885 3.670 1.315 14.455 30.785 20.705 20.380 325 10.080 9.935 105 40 6.490 5.595 720 115 50 . 10 .
0 tot 3 maanden 31 december 2017 Nederland 53.900 49.645 46.240 7.785 38.455 29.830 2.010 6.615 3.405 900 385 380 1.740 2.825 2.395 2.080 310 430 385 45 . 1.430 1.005 320 55 40 . . .
3 tot 6 maanden 31 december 2017 Nederland 46.650 43.255 39.685 5.900 33.785 25.130 2.855 5.805 3.570 950 395 290 1.940 2.450 2.135 2.130 10 315 280 30 . 945 730 170 40 10 . . .
6 maanden tot 1 jaar 31 december 2017 Nederland 107.245 100.835 92.675 13.545 79.130 61.085 6.650 11.395 8.160 2.170 1.040 440 4.515 5.035 4.165 4.160 . 875 855 15 . 1.375 1.255 100 15 . . . .
1 tot 2 jaar 31 december 2017 Nederland 85.505 76.050 67.185 12.275 54.915 41.620 5.020 8.270 8.865 3.985 1.005 185 3.690 7.290 5.470 5.470 . 1.820 1.805 10 . 2.165 2.060 100 . . . . .
2 tot 3 jaar 31 december 2017 Nederland 38.390 33.905 28.965 8.075 20.890 16.950 1.530 2.410 4.940 3.125 465 20 1.330 4.035 2.630 2.630 . 1.405 1.400 . . 450 430 15 . . . . .
3 tot 4 jaar 31 december 2017 Nederland 13.895 11.245 9.000 690 8.310 7.255 450 605 2.245 1.675 105 . 460 2.555 1.455 1.455 . 1.105 1.095 . 10 95 90 . . . . . .
4 jaar of langer 31 december 2017 Nederland 26.860 20.235 13.090 350 12.740 11.175 800 770 7.145 6.080 280 . 785 6.590 2.455 2.455 . 4.135 4.115 . 20 35 30 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens