Jongeren met jeugdzorgcombinaties in natura; regio (gemeenten), 2015-2017

Bewerk tabel

Deze tabel beschrijft het aantal verschillende soorten jeugdzorg die jongeren in de verslagperiode hebben ontvangen. Hierbij kunnen de verschillende vormen van jeugdzorg zowel gelijktijdig als na elkaar hebben plaatsgevonden. De personen kunnen per combinatie van jeugdzorgvormen worden uitgesplitst naar de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2017

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Nieuwe cijfers worden niet meer toegevoegd wegens stopzetting van deze tabel.

Wijzigingen per 7 november 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 23 juni 2017:
De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio's zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen 'pleegzorg' en 'ambulante hulp in het netwerk van de jongere' zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. De tabel wordt grotendeels opgevolgd door tabel 'Jongeren met één of meerdere vormen van Jeugdzorg; volume'. Zie de link in paragraaf 3.

Jongeren met jeugdzorgcombinaties in natura; regio (gemeenten), 2015-2017

Perioden Regio's Totaal jongeren met jeugdzorg (aantal) Jeugdhulp (JH)Totaal jeugdhulp (aantal) Jeugdhulp (JH)Alleen jeugdhulp (aantal) Jeugdhulp (JH)JH en jeugdbescherming (JB) (aantal) Jeugdhulp (JH)JH en jeugdreclassering (JR) (aantal) Jeugdhulp (JH)JH en JB en JR (aantal) Jeugdbescherming (JB)Totaal jeugdbescherming (aantal) Jeugdbescherming (JB)Alleen jeugdbescherming (aantal) Jeugdbescherming (JB)JB en jeugdhulp (aantal) Jeugdbescherming (JB)JB en jeugdreclassering (JR) (aantal) Jeugdbescherming (JB)JB en jeugdhulp en JR (aantal) Jeugdreclassering (JR)Totaal jeugdreclassering (aantal) Jeugdreclassering (JR)Alleen jeugdreclassering (aantal) Jeugdreclassering (JR)JR en jeugdhulp (aantal) Jeugdreclassering (JR)JR en jeugdbescherming (JB) (aantal) Jeugdreclassering (JR)JR en jeugdhulp en JB (aantal)
2017 Nederland 412.265 399.815 364.130 30.520 3.930 1.235 39.455 7.475 30.520 215 1.235 10.135 4.755 3.930 215 1.235
2017 Amsterdam 20.680 20.070 18.410 1.135 425 100 1.555 300 1.135 20 100 840 295 425 20 100
2017 's-Gravenhage (gemeente) 16.405 15.995 14.875 870 200 55 1.115 180 870 10 55 480 220 200 10 55
2017 Rotterdam 19.365 18.520 16.275 1.795 315 135 2.350 400 1.795 15 135 890 425 315 15 135
2017 Utrecht (gemeente) 11.320 11.060 10.375 565 95 25 720 130 565 . 25 250 125 95 . 25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens