Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2015


Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat in 2015 jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg is verleend. De gegevens over jongeren zijn onderverdeeld naar leeftijd en de samenstelling van het huishouden bij aanvang zorg. De jeugdzorgtrajecten zijn onderverdeeld naar perspectief en verwijzer. Tevens worden de gegevens onderverdeeld naar gemeente en wijk.
De indeling naar gemeente en wijk is gebaseerd op het adres van de gezagsdrager van de jongere. Er is uitgegaan van het woonplaatsbeginsel zoals dat is toegepast in de Jeugdwet die vanaf 2015 in werking is getreden. Wanneer het adres gedurende de verslagperiode is gewijzigd krijgt de jongere in deze tabel het meest recente adres toegewezen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015. Cijfers naar gemeente en wijk zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over 2016 zijn te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 januari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 20 januari 2017:
Er is een kleine verbetering doorgevoerd voor het aantal jeugdzorgtrajecten per wijk en per gemeente. De cijfers over het aantal jongeren blijven ongewijzigd. Wegens het berekenen van gegevens op wijkniveau werd een klein deel van de trajecten zonder postcode op een iets andere wijze aan een gemeente toegewezen als in de andere tabellen over de Beleidsinformatie Jeugd. Dat is nu gelijk getrokken. De verschillen zijn minimaal.

Wijzigingen per 31 oktober 2016:
De al definitieve cijfers over het eerste kwartaal van 2015 en over het eerste half jaar van 2015 zijn vervangen door gereviseerde cijfers. Het belangrijkste onderdeel van deze revisie is een wijziging in de manier waarop trajecten worden ontdubbeld bij het samennemen van de gegevens over de beide halve jaren binnen één kalenderjaar. Een kleiner effect in de revisie komt voor rekening van enige na geleverde informatie over het tweede halfjaar van 2015, welke soms ook een klein effect had op de cijfers over het eerste halfjaar van 2015.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over 2016 zijn verschenen in een nieuwe tabel. Deze is te vinden via de link 'Tabellen Jeugdzorg na 1-1-2015' in paragraaf 3.

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2015

Vormen van jeugdzorg Wijken Perioden Jongeren met jeugdzorgTotaal jongeren met jeugdzorg (aantal) Jongeren met jeugdzorgLeeftijd0 tot 4 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorgLeeftijd4 tot 12 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorgLeeftijd12 tot 18 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorgLeeftijd18 tot 23 jaar (aantal) Jongeren met jeugdzorgSamenstelling huishouden bij hulpvraagThuiswonend kind in eenouder gezin (aantal) Jongeren met jeugdzorgSamenstelling huishouden bij hulpvraagThuiswonend kind in tweeouder gezin (aantal) Jongeren met jeugdzorgSamenstelling huishouden bij hulpvraagAndere huishoudens (aantal) JeugdzorgtrajectenTotaal jeugdzorgtrajecten (aantal) JeugdzorgtrajectenPerspectiefStabilisatie van een crisissituatie (aantal) JeugdzorgtrajectenPerspectiefDiagnostiek (aantal) JeugdzorgtrajectenPerspectiefBegeleiden (aantal) JeugdzorgtrajectenPerspectiefBehandelen (aantal) JeugdzorgtrajectenVerwijzerGemeentelijke toegang (aantal) JeugdzorgtrajectenVerwijzerHuisarts (aantal) JeugdzorgtrajectenVerwijzerJeugdarts (aantal) JeugdzorgtrajectenVerwijzerGecertificeerde instelling (aantal) JeugdzorgtrajectenVerwijzerMedisch specialist (aantal) JeugdzorgtrajectenVerwijzerGeen verwijzer (aantal) JeugdzorgtrajectenVerwijzerVerwijzer onbekend (aantal)
Totaal jeugdzorg Almere 2015 5.490 340 2.855 2.135 155 1.830 3.255 400 7.820 85 410 1.075 5.405 1.225 3.240 55 535 370 390 1.160
Totaal jeugdzorg Wijk 01 Almere Haven 2015 480 30 250 195 10 180 255 45 700 . 40 80 460 65 315 10 50 30 50 70
Totaal jeugdzorg Wijk 02 Almere Stad 2015 2.495 90 1.350 1.005 55 770 1.565 160 3.535 25 210 350 2.500 400 1.715 25 220 190 175 365
Totaal jeugdzorg Wijk 03 Almere Buiten 2015 1.475 55 800 590 30 450 945 80 2.010 15 115 190 1.445 225 980 15 85 110 120 235
Totaal jeugdzorg Wijk 04 Almere Poort 2015 185 10 110 60 . 65 110 . 260 . 15 40 180 35 130 . 10 10 15 30
Totaal jeugdzorg Wijk 05 Almere Hout 2015 20 . 15 10 . . 15 . 25 . . . 20 . 15 . . . . .
Totaal jeugdzorg Wijk 06 Almere Pampus 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal jeugdhulp Almere 2015 5.260 300 2.800 2.045 115 1.720 3.165 375 6.975 85 410 1.075 5.405 1.225 3.240 55 535 370 390 1.160
Totaal jeugdhulp Wijk 01 Almere Haven 2015 445 20 240 180 10 165 245 35 585 . 40 80 460 65 315 10 50 30 50 70
Totaal jeugdhulp Wijk 02 Almere Stad 2015 2.390 70 1.325 965 35 710 1.525 150 3.085 25 210 350 2.500 400 1.715 25 220 190 175 365
Totaal jeugdhulp Wijk 03 Almere Buiten 2015 1.400 45 785 555 15 415 915 70 1.765 15 115 190 1.445 225 980 15 85 110 120 235
Totaal jeugdhulp Wijk 04 Almere Poort 2015 180 10 105 60 . 65 105 . 235 . 15 40 180 35 130 . 10 10 15 30
Totaal jeugdhulp Wijk 05 Almere Hout 2015 20 . 15 10 . . 15 . 25 . . . 20 . 15 . . . . .
Totaal jeugdhulp Wijk 06 Almere Pampus 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdhulp zonder verblijf Almere 2015 4.975 260 2.735 1.890 85 1.605 3.075 290 6.180 40 410 695 5.035 1.095 3.200 55 280 365 390 795
Jeugdhulp zonder verblijf Wijk 01 Almere Haven 2015 420 15 230 165 10 150 235 35 520 . 40 40 435 55 310 10 30 25 50 35
Jeugdhulp zonder verblijf Wijk 02 Almere Stad 2015 2.295 55 1.295 915 30 670 1.500 125 2.800 15 210 205 2.375 385 1.690 25 120 185 175 225
Jeugdhulp zonder verblijf Wijk 03 Almere Buiten 2015 1.330 40 765 510 10 390 890 50 1.600 10 115 100 1.375 210 975 15 55 110 120 120
Jeugdhulp zonder verblijf Wijk 04 Almere Poort 2015 175 10 105 55 . 65 105 . 215 . 15 25 175 30 130 . . 10 15 20
Jeugdhulp zonder verblijf Wijk 05 Almere Hout 2015 20 . 15 10 . . 15 . 25 . . . 20 . 15 . . . . .
Jeugdhulp zonder verblijf Wijk 06 Almere Pampus 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdhulp met verblijf Almere 2015 630 50 190 350 35 245 200 185 795 45 . 380 370 130 40 . 255 . . 365
Jeugdhulp met verblijf Wijk 01 Almere Haven 2015 55 . 20 30 . 25 15 15 65 . . 40 25 10 . . 20 . . 35
Jeugdhulp met verblijf Wijk 02 Almere Stad 2015 220 15 60 135 . 80 70 65 285 10 . 150 125 15 25 . 100 . . 140
Jeugdhulp met verblijf Wijk 03 Almere Buiten 2015 130 . 40 80 . 50 45 35 165 . . 85 75 15 10 . 30 . . 110
Jeugdhulp met verblijf Wijk 04 Almere Poort 2015 10 . . . . . . . 20 . . 15 . . . . . . . 10
Jeugdhulp met verblijf Wijk 05 Almere Hout 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdhulp met verblijf Wijk 06 Almere Pampus 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming Almere 2015 560 85 235 240 265 135 160 605 . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming Wijk 01 Almere Haven 2015 65 10 25 30 30 20 20 90 . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming Wijk 02 Almere Stad 2015 225 35 90 100 125 45 55 315 . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming Wijk 03 Almere Buiten 2015 125 15 50 60 55 35 35 170 . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming Wijk 04 Almere Poort 2015 15 . 10 . 10 . . 20 . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming Wijk 05 Almere Hout 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdbescherming Wijk 06 Almere Pampus 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering Almere 2015 175 . . 125 50 80 70 25 240 . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering Wijk 01 Almere Haven 2015 15 . . 15 . 10 . . 25 . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering Wijk 02 Almere Stad 2015 85 . . 65 20 35 40 10 135 . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering Wijk 03 Almere Buiten 2015 55 . . 40 15 25 25 . 70 . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering Wijk 04 Almere Poort 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering Wijk 05 Almere Hout 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeugdreclassering Wijk 06 Almere Pampus 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens