Vermogensverdeling van huishoudens; nr, 2005-2014

Vermogensverdeling van huishoudens; nr, 2005-2014

Huishoudens kenmerken Perioden Totaal bedrag Vermogenssaldo (mln euro) Totaal bedrag Vorderingen Totaal (mln euro) Totaal bedrag Schulden Totaal (mln euro) Totaal bedrag Niet-financiële activa Totaal (mln euro) Totaal bedrag Niet-financiële activa Overige niet-financiële activa (mln euro) Gemiddeld bedrag Vermogenssaldo (1 000 euro) Gemiddeld bedrag Vorderingen Totaal (1 000 euro) Gemiddeld bedrag Schulden Totaal (1 000 euro) Gemiddeld bedrag Niet-financiële activa Totaal (1 000 euro) Gemiddeld bedrag Niet-financiële activa Overige niet-financiële activa (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedrag Vermogenssaldo (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedrag Vorderingen Totaal (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedrag Schulden Totaal (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedrag Niet-financiële activa Totaal (1 000 euro) Gestandaardiseerd bedrag Niet-financiële activa Overige niet-financiële activa (1 000 euro) Aandeel in het totaal vermogenssaldo Vermogenssaldo (%) Aandeel in het totaal vermogenssaldo Vorderingen Totaal (%) Aandeel in het totaal vermogenssaldo Schulden Totaal (%) Aandeel in het totaal vermogenssaldo Niet-financiële activa Totaal (%) Aandeel in het totaal vermogenssaldo Niet-financiële activa Overige niet-financiële activa (%)
Totaal 2014 2.739.984 2.106.981 819.409 1.452.412 192.454 347,9 267,6 104,1 184,4 24,4 253,8 195,2 75,9 134,5 17,8 100,0 76,9 29,9 53,0 7,0
Gest. besteedbaar inkomen: 1e 20%-groep 2014 149.187 112.942 66.968 103.213 11.691 94,7 71,7 42,5 65,5 7,4 76,8 58,2 34,5 53,2 6,0 100,0 75,7 44,9 69,2 7,8
Gest. besteedbaar inkomen: 2e 20%-groep 2014 250.738 193.352 71.793 129.179 6.905 159,2 122,8 45,6 82,0 4,4 123,7 95,4 35,4 63,7 3,4 100,0 77,1 28,6 51,5 2,8
Gest. besteedbaar inkomen: 3e 20%-groep 2014 416.084 318.812 134.553 231.825 14.646 264,1 202,4 85,4 147,2 9,3 190,2 145,8 61,5 106,0 6,7 100,0 76,6 32,3 55,7 3,5
Gest. besteedbaar inkomen: 4e 20%-groep 2014 623.924 477.494 193.870 340.301 30.738 396,1 303,1 123,1 216,0 19,5 272,1 208,2 84,5 148,4 13,4 100,0 76,5 31,1 54,5 4,9
Gest. besteedbaar inkomen: 5e 20%-groep 2014 1.300.051 1.004.382 352.226 647.894 128.474 825,4 637,7 223,6 411,4 81,6 554,3 428,2 150,2 276,2 54,8 100,0 77,3 27,1 49,8 9,9
Eenpersoonshuishouden: man 2014 282.603 231.957 80.542 131.188 15.363 212,9 174,7 60,7 98,8 11,6 212,9 174,7 60,7 98,8 11,6 100,0 82,1 28,5 46,4 5,4
Eenpersoonshuishouden: vrouw 2014 252.969 187.997 49.658 114.630 3.717 170,7 126,9 33,5 77,4 2,5 170,7 126,9 33,5 77,4 2,5 100,0 74,3 19,6 45,3 1,5
Eenouderhuishouden 2014 86.467 71.673 46.185 60.978 5.598 162,4 134,6 86,7 114,5 10,5 110,8 91,8 59,2 78,1 7,2 100,0 82,9 53,4 70,5 6,5
Paar: met kind(eren) 2014 748.582 540.436 386.087 594.233 101.446 374,1 270,1 193,0 297,0 50,7 199,8 144,3 103,1 158,6 27,1 100,0 72,2 51,6 79,4 13,6
Paar: zonder kind 2014 1.263.695 988.305 235.819 511.209 55.839 581,2 454,5 108,5 235,1 25,7 424,2 331,8 79,2 171,6 18,7 100,0 78,2 18,7 40,5 4,4
Overige huishoudens 2014 105.668 86.614 21.119 40.173 10.490 295,1 241,9 59,0 112,2 29,3 220,0 180,3 44,0 83,6 21,8 100,0 82,0 20,0 38,0 9,9
Inkomstenbron: eigen onderneming 2014 698.313 422.027 197.204 473.490 192.109 727,0 439,4 205,3 493,0 200,0 465,3 281,2 131,4 315,5 128,0 100,0 60,4 28,2 67,8 27,5
Inkomstenbron: uit arbeid 2014 959.887 821.127 512.648 651.408 313 249,1 213,0 133,0 169,0 0,1 170,7 146,0 91,2 115,8 0,1 100,0 85,5 53,4 67,9 0,0
Uitkering ouderdom/nabestaanden 2014 984.757 776.624 86.371 294.503 15 477,9 376,9 41,9 142,9 0,0 401,6 316,7 35,2 120,1 0,0 100,0 78,9 8,8 29,9 0,0
Overig uitkeringen en overdrachtsinkomen 2014 97.027 87.203 23.186 33.010 17 97,1 87,2 23,2 33,0 0,0 79,7 71,6 19,0 27,1 0,0 100,0 89,9 23,9 34,0 0,0
Hoofdkostwinner: tot 35 jaar 2014 163.299 163.508 118.465 118.255 10.912 106,5 106,7 77,3 77,2 7,1 84,2 84,3 61,1 61,0 5,6 100,0 100,1 72,5 72,4 6,7
Hoofdkostwinner: 35 tot 50 jaar 2014 470.412 354.451 330.860 446.821 61.067 225,2 169,7 158,4 213,9 29,2 144,0 108,5 101,2 136,7 18,7 100,0 75,3 70,3 95,0 13,0
Hoofdkostwinner: 50 tot 65 jaar 2014 983.721 726.458 261.629 518.891 86.041 459,8 339,5 122,3 242,5 40,2 322,9 238,5 85,9 170,3 28,2 100,0 73,8 26,6 52,7 8,7
Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2014 1.122.553 862.564 108.456 368.445 34.434 531,1 408,1 51,3 174,3 16,3 441,7 339,4 42,7 145,0 13,5 100,0 76,8 9,7 32,8 3,1
Woningbezit: eigen woning 2014 2.295.463 1.654.318 781.219 1.422.364 180.770 520,3 375,0 177,1 322,4 41,0 350,0 252,2 119,1 216,9 27,6 100,0 72,1 34,0 62,0 7,9
Woningbezit: huurwoning met huurtoeslag 2014 75.446 81.618 8.030 1.857 527 61,2 66,2 6,5 1,5 0,4 49,9 54,0 5,3 1,2 0,3 100,0 108,2 10,6 2,5 0,7
Woningbezit: huurwoning geen huurtoeslag 2014 369.075 371.045 30.160 28.191 11.157 165,5 166,4 13,5 12,6 5,0 135,4 136,2 11,1 10,3 4,1 100,0 100,5 8,2 7,6 3,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft een beschrijving van de vermogensverdeling van de sector huishoudens in de nationale rekeningen naar verschillende huishoudensgroepen. De huishoudens worden onderscheiden naar de voornaamste bron van inkomen, woonsituatie, samenstelling van het huishouden, leeftijdsklasse van de hoofdkostwinner en 20%-inkomensgroepen.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2005-2014 zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Vermogensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrag
Vermogenssaldo
Het vermogenssaldo bestaat uit vorderingen minus schulden plus niet-financiële activa. Tot en met 2010 hebben deze data betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Vanaf 2011 zijn de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens niet meer inbegrepen bij de vorderingen en schulden, echter wel bij de niet-financiële activa.

Vorderingen
Vorderingen zijn bezittingen van huishoudens. Tot en met 2010 hebben deze data betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Vanaf 2011 zijn deze instellingen niet meer inbegrepen.
Totaal
Schulden
Schulden zijn bedragen die nog dienen te worden betaald. Tot en met 2010 hebben deze data betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Vanaf 2011 zijn deze instellingen niet meer inbegrepen.
Totaal
Niet-financiële activa
Niet-financiële activa zijn objecten die een economische waarde hebben, waar eigendomsrechten over kunnen worden uitgeoefend en die niet geldelijk van aard zijn. In de praktijk komt dit bij benadering neer op alle (niet geldelijke) objecten die verkocht kunnen worden. Voorbeelden van objecten die niet verkocht kunnen worden zijn de zee en de lucht. Voorbeelden van activa die geldelijk van aard zijn, zijn aandelen en pensioenen. Niet-financiële activa bestaan uit vaste activa, voorraden, grond, olie- en gasreserves en duurzame consumptiegoederen.
Deze data hebben betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.


Totaal
Overige niet-financiële activa
Overige niet-financiële activa zijn het totaal van de niet-financiële activa, exclusief woningen, de daarbij horende grond, en de overdrachtskosten op onderliggende grond. Deze data hebben betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.
Gemiddeld bedrag
Bedrag per huishoudens.
Vermogenssaldo
Het vermogenssaldo bestaat uit vorderingen minus schulden plus niet-financiële activa. Tot en met 2010 hebben deze data betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Vanaf 2011 zijn de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens niet meer inbegrepen bij de vorderingen en schulden, echter wel bij de niet-financiële activa.

Vorderingen
Vorderingen zijn bezittingen van huishoudens. Tot en met 2010 hebben deze data betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Vanaf 2011 zijn deze instellingen niet meer inbegrepen.
Totaal
Schulden
Schulden zijn bedragen die nog dienen te worden betaald. Tot en met 2010 hebben deze data betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Vanaf 2011 zijn deze instellingen niet meer inbegrepen.
Totaal
Niet-financiële activa
Niet-financiële activa zijn objecten die een economische waarde hebben, waar eigendomsrechten over kunnen worden uitgeoefend en die niet geldelijk van aard zijn. In de praktijk komt dit bij benadering neer op alle (niet geldelijke) objecten die verkocht kunnen worden. Voorbeelden van objecten die niet verkocht kunnen worden zijn de zee en de lucht. Voorbeelden van activa die geldelijk van aard zijn, zijn aandelen en pensioenen. Niet-financiële activa bestaan uit vaste activa, voorraden, grond, olie- en gasreserves en duurzame consumptiegoederen.
Deze data hebben betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.


Totaal
Overige niet-financiële activa
Overige niet-financiële activa zijn het totaal van de niet-financiële activa, exclusief woningen, de daarbij horende grond, en de overdrachtskosten op onderliggende grond. Deze data hebben betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.
Gestandaardiseerd bedrag
Bedrag per huishouden omgerekend naar eenpersoonshuishouden.
Vermogenssaldo
Het vermogenssaldo bestaat uit vorderingen minus schulden plus niet-financiële activa. Tot en met 2010 hebben deze data betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Vanaf 2011 zijn de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens niet meer inbegrepen bij de vorderingen en schulden, echter wel bij de niet-financiële activa.

Vorderingen
Vorderingen zijn bezittingen van huishoudens. Tot en met 2010 hebben deze data betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Vanaf 2011 zijn deze instellingen niet meer inbegrepen.
Totaal
Schulden
Schulden zijn bedragen die nog dienen te worden betaald. Tot en met 2010 hebben deze data betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Vanaf 2011 zijn deze instellingen niet meer inbegrepen.
Totaal
Niet-financiële activa
Niet-financiële activa zijn objecten die een economische waarde hebben, waar eigendomsrechten over kunnen worden uitgeoefend en die niet geldelijk van aard zijn. In de praktijk komt dit bij benadering neer op alle (niet geldelijke) objecten die verkocht kunnen worden. Voorbeelden van objecten die niet verkocht kunnen worden zijn de zee en de lucht. Voorbeelden van activa die geldelijk van aard zijn, zijn aandelen en pensioenen. Niet-financiële activa bestaan uit vaste activa, voorraden, grond, olie- en gasreserves en duurzame consumptiegoederen.
Deze data hebben betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.Totaal
Overige niet-financiële activa
Overige niet-financiële activa zijn het totaal van de niet-financiële activa, exclusief woningen, de daarbij horende grond, en de overdrachtskosten op onderliggende grond. Deze data hebben betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.
Aandeel in het totaal vermogenssaldo
Procentuele aandeel in het totaal vermogenssaldo.
Vermogenssaldo
Het vermogenssaldo bestaat uit vorderingen minus schulden plus niet-financiële activa. Tot en met 2010 hebben deze data betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Vanaf 2011 zijn de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens niet meer inbegrepen bij de vorderingen en schulden, echter wel bij de niet-financiële activa.
Vorderingen
Vorderingen zijn bezittingen van huishoudens. Tot en met 2010 hebben deze data betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Vanaf 2011 zijn deze instellingen niet meer inbegrepen.
Totaal
Schulden
Schulden zijn bedragen die nog dienen te worden betaald. Tot en met 2010 hebben deze data betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Vanaf 2011 zijn deze instellingen niet meer inbegrepen.
Totaal
Niet-financiële activa
Niet-financiële activa zijn objecten die een economische waarde hebben, waar eigendomsrechten over kunnen worden uitgeoefend en die niet geldelijk van aard zijn. In de praktijk komt dit bij benadering neer op alle (niet geldelijke) objecten die verkocht kunnen worden. Voorbeelden van objecten die niet verkocht kunnen worden zijn de zee en de lucht. Voorbeelden van activa die geldelijk van aard zijn, zijn aandelen en pensioenen. Niet-financiële activa bestaan uit vaste activa, voorraden, grond, olie- en gasreserves en duurzame consumptiegoederen.
Deze data hebben betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.Totaal
Overige niet-financiële activa
Overige niet-financiële activa zijn het totaal van de niet-financiële activa, exclusief woningen, de daarbij horende grond, en de overdrachtskosten op onderliggende grond. Deze data hebben betrekking op huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.