Arbeidsdeelname; positie in het huishouden


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname naar huishoudenspositie in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Arbeidsdeelname; positie in het huishouden

Geslacht Leeftijd Positie in huishouden Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingBeroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolking (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met vaste arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met flexibele arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige zonder personeel (zzp) (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige met personeel (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeMeewerkend gezinslid (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingPositie in de werkkringPositie in de werkkring onbekend (x 1 000) ArbeidsduurDeeltijdDeeltijd (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 20 uur per week (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 12 uur per week (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per week12 tot 20 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 35 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 28 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week28 tot 35 uur per week (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingArbeidsduurVoltijd (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal personen 2020 1e kwartaal 13.075 9.317 9.014 7.501 5.681 1.820 1.512 1.125 350 37 0 4.468 1.632 954 678 2.835 1.229 1.606 4.546 303 3,3 3.758 71,3 68,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Alleenstaande 2020 1e kwartaal 2.387 1.487 1.406 1.176 856 320 230 194 35 1 0 588 189 104 86 398 151 247 818 81 5,4 900 62,3 58,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Ouder in éénouderhuishouden 2020 1e kwartaal 476 350 337 292 239 53 46 39 6 0 0 208 38 11 27 170 74 96 129 13 3,6 126 73,5 70,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar met kind 2020 1e kwartaal 4.070 3.560 3.501 2.818 2.513 306 683 460 204 20 0 1.617 343 113 230 1.274 607 668 1.884 59 1,7 510 87,5 86,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Partner in paar geen kind 2020 1e kwartaal 3.896 2.319 2.271 1.827 1.508 318 444 340 93 11 0 1.014 320 166 154 694 278 415 1.257 49 2,1 1.576 59,5 58,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Meerderjarig kind 2020 1e kwartaal 1.312 1.002 947 878 394 484 68 58 7 3 0 614 389 267 122 225 94 130 333 55 5,5 310 76,4 72,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Minderjarig kind 2020 1e kwartaal 602 359 324 311 47 264 13 11 0 2 0 320 305 264 41 15 6 9 4 35 9,6 243 59,6 53,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Overig lid huishouden 2020 1e kwartaal 333 239 227 199 124 75 29 22 6 1 0 107 48 30 18 59 19 39 120 12 5,1 94 71,9 68,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens