Investeringen in vaste activa naar type; nationale rekeningen 1995-2015

Bewerk tabel

Deze tabel geeft een overzicht van de bruto investeringen in vaste activa (volgens het eigendomscriterium) naar type van activa in de verschillende regio's.

De cijfers zijn afkomstig uit de regionale rekeningen, de kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van de verschillende regio's binnen een land. De regionale investeringscijfers sluiten aan op de totalen uit de nationale rekeningen. Het betreft de investeringen in vaste activa uit productie en invoer, dus exclusief de verkoop van gebruikte vaste activa. Doordat de cijfers aansluiten op de nationale rekeningen geven zij een gecoördineerde beschrijving van de regionale economie en zijn ze bij uitstek geschikt voor de vergelijking van de resultaten van de verscheidene regio's. Deze tabel bevat uitsluitend cijfers in lopende prijzen.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2015.

Status van de cijfers?
De cijfers van de jaren 1995 tot en met 2015 zijn definitief. Deze tabel is stopgezet en wordt niet meer aangevuld met nieuwe cijfers.

Wijzigingen per 21 december 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Investeringen in vaste activa naar type en regio; nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er weer nieuwe cijfers beschikbaar?
Niet meer van toepassing.

Investeringen in vaste activa naar type; nationale rekeningen 1995-2015

Regio's Perioden Totale investeringen (mln euro) Investeringen naar type van activaWoningen (mln euro) Investeringen naar type van activaBedrijfsgebouwen (mln euro) Investeringen naar type van activaGrond-weg- en waterbouwkundige werken (mln euro) Investeringen naar type van activaVervoermiddelen (mln euro) Investeringen naar type van activaMachines en installaties (mln euro) Investeringen naar type van activaIn cultuur gebrachte activa (mln euro) Investeringen naar type van activaOverdrachtskosten op grond (mln euro) Investeringen naar type van activaComputerprogrammatuur en databanken (mln euro) Investeringen naar type van activaOnderzoek en ontwikkeling (mln euro) Investeringen naar type van activaOverige investeringen (mln euro)
Nederland 2015 135.984 23.651 18.029 17.269 13.182 17.417 355 2.245 19.096 12.284 12.456
Groningen (PV) 2015 5.523 754 718 769 291 1.702 36 57 516 342 338
Friesland (PV) 2015 4.303 995 695 364 295 699 46 67 470 319 352
Drenthe (PV) 2015 2.843 608 350 448 157 431 14 51 342 220 222
Overijssel (PV) 2015 7.300 1.256 1.574 843 459 816 23 126 958 650 596
Flevoland (PV) 2015 3.600 167 332 201 1.858 241 10 41 331 195 224
Gelderland (PV) 2015 13.277 2.419 1.860 2.291 774 1.540 42 250 1.816 1.172 1.114
Utrecht (PV) 2015 11.856 1.963 1.207 2.085 1.489 939 14 206 1.980 892 1.080
Noord-Holland (PV) 2015 26.078 4.489 2.888 2.087 3.374 2.223 30 475 4.542 2.740 3.231
Zuid-Holland (PV) 2015 29.592 5.298 3.927 4.414 2.014 3.965 34 461 4.163 2.803 2.514
Zeeland (PV) 2015 2.713 617 376 256 301 420 11 45 270 230 186
Noord-Brabant (PV) 2015 18.742 3.629 2.657 1.625 1.810 2.441 79 338 2.713 1.966 1.483
Limburg (PV) 2015 7.616 1.455 1.443 895 356 1.083 15 127 936 756 549
Bron: CBS.
Verklaring van tekens