Institutionele beleggers; lang- en kortlopende beleggingen 1950-2016

Institutionele beleggers; lang- en kortlopende beleggingen 1950-2016

Institutionele beleggers Perioden Totaal beleggingen (mln euro) Langlopende beleggingen Totaal langlopende beleggingen (mln euro) Langlopende beleggingen Zakelijke waarden Totaal zakelijke waarden (mln euro) Langlopende beleggingen Zakelijke waarden Aandelen en deelnemingen Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Langlopende beleggingen Zakelijke waarden Aandelen en deelnemingen Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro) Langlopende beleggingen Vastrentende waarden Totaal vastrentende waarden (mln euro) Langlopende beleggingen Vastrentende waarden Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende beleggingen Totaal kortlopende beleggingen (mln euro)
Totaal Institutionele beleggers 1950 3.459 3.159 384 . . 2.775 1.252 300
Totaal Institutionele beleggers 1980 na breuk 116.683 114.175 24.191 7.560 884 89.984 9.544 2.508
Totaal Institutionele beleggers 2000 830.060 796.886 421.145 315.362 28.843 375.741 246.417 33.174
Totaal Institutionele beleggers 2010 1.629.792 1.539.780 931.085 286.963 546.385 608.695 497.901 90.012
Totaal Institutionele beleggers 2016* 2.619.558 2.520.033 1.548.095 493.386 944.132 971.938 778.583 99.525
Pensioenfondsen 1950 1.579 1.511 103 . . 1.408 665 68
Pensioenfondsen 1980 na breuk 74.036 72.957 9.523 2.146 456 63.435 5.487 1.078
Pensioenfondsen 2000 461.752 453.428 245.842 200.054 16.818 207.586 157.792 8.325
Pensioenfondsen 2010 777.440 742.778 537.191 80.892 421.555 205.587 173.804 34.662
Pensioenfondsen 2016* 1.356.449 1.331.373 936.938 160.201 739.119 394.435 336.445 25.076
Verzekeringsinstellingen 1950 1.789 1.561 195 . . 1.366 587 227
Verzekeringsinstellingen 1980 na breuk 35.956 34.957 9.562 1.915 422 25.396 3.000 999
Verzekeringsinstellingen 2000 266.268 246.507 94.019 64.619 10.179 152.488 77.961 19.761
Verzekeringsinstellingen 2010 365.236 336.793 105.466 21.420 58.516 231.327 168.720 28.443
Verzekeringsinstellingen 2016* 445.993 415.435 119.479 11.856 83.885 295.956 197.014 30.558
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen 1950 91 87 86 85 0 1 1 5
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen 1980 na breuk 6.691 6.260 5.106 3.498 5 1.154 1.057 431
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen 2000 102.040 96.952 81.284 50.689 1.846 15.668 10.665 5.088
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen 2010 487.116 460.209 288.428 184.651 66.314 171.781 155.377 26.907
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen 2016* 817.116 773.225 491.678 321.329 121.128 281.547 245.124 43.891
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een tijdreeks van de beleggingen van institutionele beleggers vanaf 1950. Het maakt analyses mogelijk over de verschuivingen binnen de beleggingsportefeuille van institutionele beleggers. Dat kan niet alleen voor het totaal van institutionele beleggers, maar ook voor de drie groepen: pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen.

Gegevens beschikbaar jaarcijfers van 1950 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De uitkomsten tot en met 2015 zijn definitief, de uitkomsten voor 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 september 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Institutionele beleggers vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot institutionele beleggers wordt daarom stopgezet. DNB levert uitkomsten over institutionele beleggers op aan de OECD. Meer informatie is te vinden in paragraaf 3, inclusief links naar de uitkomsten zoals gepubliceerd door de OECD.

Toelichting onderwerpen

Totaal beleggingen
Langlopende beleggingen
Totaal langlopende beleggingen
Zakelijke waarden
Totaal zakelijke waarden
Aandelen en deelnemingen
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen.
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.
De uitkomsten van de jaren voor 2005 zijn exclusief de participaties in buitenlandse beleggingsfondsen, deze zijn begrepen in de beursgenoteerde aandelen buitenland. Er is geen bron voor de jaren voor 1980, deze zijn begrepen in de beursgenoteerde aandelen.
Vastrentende waarden
Totaal vastrentende waarden
Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, floating rate notes (obligaties met een variabele rente), pandbrievenen converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Kortlopende beleggingen
Totaal kortlopende beleggingen