Institutionele beleggers; lang- en kortlopende beleggingen 1950-2016

Institutionele beleggers; lang- en kortlopende beleggingen 1950-2016

Institutionele beleggers Perioden Totaal beleggingen (mln euro) Langlopende beleggingen Totaal langlopende beleggingen (mln euro) Langlopende beleggingen Zakelijke waarden Totaal zakelijke waarden (mln euro) Langlopende beleggingen Zakelijke waarden Aandelen en deelnemingen Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Langlopende beleggingen Zakelijke waarden Aandelen en deelnemingen Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro) Langlopende beleggingen Vastrentende waarden Totaal vastrentende waarden (mln euro) Langlopende beleggingen Vastrentende waarden Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende beleggingen Totaal kortlopende beleggingen (mln euro)
T 1950JJ00 3.459 3.159 384 . . 2.775 1.252 300
T 1980JJ00 116.683 114.175 24.191 7.560 884 89.984 9.544 2.508
T 2000JJ00 830.060 796.886 421.145 315.362 28.843 375.741 246.417 33.174
T 2010JJ00 1.629.792 1.539.780 931.085 286.963 546.385 608.695 497.901 90.012
T 2016JJ00 2.619.558 2.520.033 1.548.095 493.386 944.132 971.938 778.583 99.525
P 1950JJ00 1.579 1.511 103 . . 1.408 665 68
P 1980JJ00 74.036 72.957 9.523 2.146 456 63.435 5.487 1.078
P 2000JJ00 461.752 453.428 245.842 200.054 16.818 207.586 157.792 8.325
P 2010JJ00 777.440 742.778 537.191 80.892 421.555 205.587 173.804 34.662
P 2016JJ00 1.356.449 1.331.373 936.938 160.201 739.119 394.435 336.445 25.076
V 1950JJ00 1.789 1.561 195 . . 1.366 587 227
V 1980JJ00 35.956 34.957 9.562 1.915 422 25.396 3.000 999
V 2000JJ00 266.268 246.507 94.019 64.619 10.179 152.488 77.961 19.761
V 2010JJ00 365.236 336.793 105.466 21.420 58.516 231.327 168.720 28.443
V 2016JJ00 445.993 415.435 119.479 11.856 83.885 295.956 197.014 30.558
B 1950JJ00 91 87 86 85 0 1 1 5
B 1980JJ00 6.691 6.260 5.106 3.498 5 1.154 1.057 431
B 2000JJ00 102.040 96.952 81.284 50.689 1.846 15.668 10.665 5.088
B 2010JJ00 487.116 460.209 288.428 184.651 66.314 171.781 155.377 26.907
B 2016JJ00 817.116 773.225 491.678 321.329 121.128 281.547 245.124 43.891
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een tijdreeks van de beleggingen van institutionele beleggers vanaf 1950. Het maakt analyses mogelijk over de verschuivingen binnen de beleggingsportefeuille van institutionele beleggers. Dat kan niet alleen voor het totaal van institutionele beleggers, maar ook voor de drie groepen: pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen.

Gegevens beschikbaar jaarcijfers van 1950 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De uitkomsten tot en met 2015 zijn definitief, de uitkomsten voor 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 september 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Institutionele beleggers vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot institutionele beleggers wordt daarom stopgezet. DNB levert uitkomsten over institutionele beleggers op aan de OECD. Meer informatie is te vinden in paragraaf 3, inclusief links naar de uitkomsten zoals gepubliceerd door de OECD.

Toelichting onderwerpen

Totaal beleggingen
Langlopende beleggingen
Totaal langlopende beleggingen
Zakelijke waarden
Totaal zakelijke waarden
Aandelen en deelnemingen
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen.
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.
De uitkomsten van de jaren voor 2005 zijn exclusief de participaties in buitenlandse beleggingsfondsen, deze zijn begrepen in de beursgenoteerde aandelen buitenland. Er is geen bron voor de jaren voor 1980, deze zijn begrepen in de beursgenoteerde aandelen.
Vastrentende waarden
Totaal vastrentende waarden
Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, floating rate notes (obligaties met een variabele rente), pandbrievenen converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Kortlopende beleggingen
Totaal kortlopende beleggingen