Brugklascohorten; niveauverandering, achtergrondkenmerken 2008-2016


Deze tabel bevat cijfers over verandering van onderwijsniveau van brugklascohorten 2008/’09, 2010/’11, 2012/’13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven tot maximaal zeven jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs aan of zij van onderwijsniveau veranderd zijn. Voor leerlingen die van niveau veranderd zijn, is informatie beschikbaar over of zij naar een hoger of naar een lager niveau zijn gegaan. De gegevens kunnen verder uitgesplitst worden naar brugklastype in het startjaar en verscheidene persoonskenmerken. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal leerlingen dat zich nog bevindt in het voortgezet onderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008/'09.

Status van de cijfers: alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2020:
Geen, dit is een stopgezette tabel. De reden voor stopzetting van deze tabel is dat uit nader inzicht blijkt dat veranderingen in het niveau vanaf het eerste leerjaar niet goed bepaald kunnen worden. Leerlingen in algemene leerjaren kunnen vanaf schooljaar 2005/'06 op meer detail worden uitgesplitst naar brugklastype. De bekostiging van de scholen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is voor de algemene leerjaren (met uitzondering van het leerwegondersteunend onderwijs) niet afhankelijk van hun registratie. Met andere woorden: een school kan zelf bepalen hoe gedetailleerd zij leerlingen in verschillende brugklastypen indeelt bij de registratie. Een leerling die feitelijk in een havo/vwo brugklas zit, kan door de school dus bij de registratie naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in een brede vmbo/havo/vwo brugklas worden ingedeeld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Brugklascohorten; niveauverandering, achtergrondkenmerken 2008-2016

Geslacht Migratieachtergrond Startjaar Brugklastype startjaar Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Leerlingen wel/geen niveauverandering Totaal leerlingen startjaar (aantal) Leerlingen wel/geen niveauverandering Geen niveauverandering (aantal) Leerlingen wel/geen niveauverandering Wel niveauveranderingNaar lager niveau (aantal) Leerlingen wel/geen niveauverandering Wel niveauveranderingNaar hoger niveau (aantal) Leerlingen wel/geen niveauverandering Wel niveauveranderingNaar lager en hoger niveau (aantal) Leerlingen wel/geen niveauverandering Niveauverandering onbekend (aantal)
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 1 jaar na startjaar Totaal 189.181 174.335 7.040 5.935 1.871
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 2 jaar na startjaar Totaal 189.181 158.583 17.859 9.727 1.141 1.871
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 3 jaar na startjaar Totaal 189.181 147.541 27.582 9.907 2.456 1.695
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 4 jaar na startjaar Totaal 189.181 139.007 29.549 14.389 4.600 1.636
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 5 jaar na startjaar Totaal 189.181 135.747 30.309 16.193 5.324 1.608
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 6 jaar na startjaar Totaal 189.181 135.175 30.668 16.304 5.432 1.602
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 7 jaar na startjaar Totaal 189.181 135.142 30.691 16.309 5.438 1.601
Bron: CBS.
Verklaring van tekens