Brugklascohorten; vertraging, achtergrondkenmerken 2008-2016


Deze tabel bevat cijfers over vertraging van brugklascohorten 2008/’09, 2010/’11, 2012/’13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven tot maximaal zeven jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs aan of zij vertraagd zijn. Voor vertraagde leerlingen is informatie beschikbaar over of zij van onderwijsniveau veranderd zijn. De gegevens kunnen verder uitgesplitst worden naar brugklastype in het startjaar en verscheidene persoonskenmerken. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal leerlingen dat zich nog bevindt in het voortgezet onderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008/'09.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2020:
Geen, dit is een stopgezette tabel. De reden voor stopzetting van deze tabel is dat uit nader inzicht blijkt dat veranderingen in het niveau vanaf het eerste leerjaar niet goed bepaald kunnen worden. Leerlingen in algemene leerjaren kunnen vanaf schooljaar 2005/'06 op meer detail worden uitgesplitst naar brugklastype. De bekostiging van de scholen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is voor de algemene leerjaren (met uitzondering van het leerwegondersteunend onderwijs) niet afhankelijk van hun registratie. Met andere woorden: een school kan zelf bepalen hoe gedetailleerd zij leerlingen in verschillende brugklastypen indeelt bij de registratie. Een leerling die feitelijk in een havo/vwo brugklas zit, kan door de school dus bij de registratie naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in een brede vmbo/havo/vwo brugklas worden ingedeeld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Brugklascohorten; vertraging, achtergrondkenmerken 2008-2016

Geslacht Migratieachtergrond Startjaar Brugklastype startjaar Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Leerlingen met/zonder vertragingTotaal leerlingen startjaar (aantal) Leerlingen met/zonder vertragingZonder vertraging (aantal) Leerlingen met/zonder vertragingMet vertragingVertraagd binnen gelijk niveau (aantal) Leerlingen met/zonder vertragingMet vertragingVertraagd naar hoger niveau (aantal) Leerlingen met/zonder vertragingMet vertragingVertraagd naar lager niveau (aantal) Leerlingen met/zonder vertragingMet vertragingVertraagd naar hoger en lager niveau (aantal) Leerlingen met/zonder vertragingMet vertragingVertraagd, niveauverandering onbekend (aantal) Leerlingen met/zonder vertragingVertraging onbekend (aantal)
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 1 jaar na startjaar Totaal 189.181 182.858 3.841 100 118 2.264
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 2 jaar na startjaar Totaal 189.181 175.622 9.993 284 1.084 61 100 2.037
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 3 jaar na startjaar Totaal 189.181 164.376 17.177 779 4.418 399 84 1.948
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 4 jaar na startjaar Totaal 189.181 143.157 26.357 6.543 8.486 2.650 87 1.901
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 5 jaar na startjaar Totaal 189.181 134.814 30.139 8.845 9.973 3.441 77 1.892
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 6 jaar na startjaar Totaal 189.181 133.400 30.863 9.050 10.354 3.550 74 1.890
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 7 jaar na startjaar Totaal 189.181 133.396 30.833 9.055 10.378 3.556 73 1.890
Bron: CBS.
Verklaring van tekens