Brugklascohorten; vertraging, achtergrondkenmerken 2008-2016

Brugklascohorten; vertraging, achtergrondkenmerken 2008-2016

Geslacht Migratieachtergrond Startjaar Brugklastype startjaar Peilmoment Onderwijspositie peilmoment Leerlingen met/zonder vertraging Totaal leerlingen startjaar (aantal) Leerlingen met/zonder vertraging Zonder vertraging (aantal) Leerlingen met/zonder vertraging Met vertraging Vertraagd binnen gelijk niveau (aantal) Leerlingen met/zonder vertraging Met vertraging Vertraagd naar hoger niveau (aantal) Leerlingen met/zonder vertraging Met vertraging Vertraagd naar lager niveau (aantal) Leerlingen met/zonder vertraging Met vertraging Vertraagd naar hoger en lager niveau (aantal) Leerlingen met/zonder vertraging Met vertraging Vertraagd, niveauverandering onbekend (aantal) Leerlingen met/zonder vertraging Vertraging onbekend (aantal)
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 1 jaar na startjaar Totaal 189.181 182.858 3.841 100 118 2.264
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 2 jaar na startjaar Totaal 189.181 175.622 9.993 284 1.084 61 100 2.037
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 3 jaar na startjaar Totaal 189.181 164.376 17.177 779 4.418 399 84 1.948
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 4 jaar na startjaar Totaal 189.181 143.157 26.357 6.543 8.486 2.650 87 1.901
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 5 jaar na startjaar Totaal 189.181 134.814 30.139 8.845 9.973 3.441 77 1.892
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 6 jaar na startjaar Totaal 189.181 133.400 30.863 9.050 10.354 3.550 74 1.890
Totaal leerlingen startjaar Totaal migratieachtergrond 2010 Totaal leerlingen startjaar 7 jaar na startjaar Totaal 189.181 133.396 30.833 9.055 10.378 3.556 73 1.890
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over vertraging van brugklascohorten 2008/’09, 2010/’11, 2012/’13, 2014/'15 en 2016/'17. De cijfers geven tot maximaal zeven jaar nadat leerlingen zijn gestart in het voortgezet onderwijs aan of zij vertraagd zijn. Voor vertraagde leerlingen is informatie beschikbaar over of zij van onderwijsniveau veranderd zijn. De gegevens kunnen verder uitgesplitst worden naar brugklastype in het startjaar en verscheidene persoonskenmerken. Ook is per peilmoment informatie beschikbaar over de onderwijspositie, i.e. het aantal leerlingen dat zich nog bevindt in het voortgezet onderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008/'09.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 mei 2020:
Geen, dit is een stopgezette tabel. De reden voor stopzetting van deze tabel is dat uit nader inzicht blijkt dat veranderingen in het niveau vanaf het eerste leerjaar niet goed bepaald kunnen worden. Leerlingen in algemene leerjaren kunnen vanaf schooljaar 2005/'06 op meer detail worden uitgesplitst naar brugklastype. De bekostiging van de scholen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is voor de algemene leerjaren (met uitzondering van het leerwegondersteunend onderwijs) niet afhankelijk van hun registratie. Met andere woorden: een school kan zelf bepalen hoe gedetailleerd zij leerlingen in verschillende brugklastypen indeelt bij de registratie. Een leerling die feitelijk in een havo/vwo brugklas zit, kan door de school dus bij de registratie naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in een brede vmbo/havo/vwo brugklas worden ingedeeld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen met/zonder vertraging
Totaal leerlingen startjaar
De totale groep leerlingen die in het startjaar voor het eerst in de brugklas zat.
Zonder vertraging
Alle leerlingen die nooit zijn blijven zitten. Bijvoorbeeld leerlingen die aan het begin van jaar 3 in leerjaar 3 zitten. Dit zijn dus leerlingen die niet zijn blijven zitten of een klas hebben overgeslagen.

Met vertraging
Alle leerlingen die ooit zijn blijven zitten.
Vertraagd binnen gelijk niveau
Alle leerlingen die ooit zijn blijven zitten en die nooit van onderwijsniveau zijn veranderd. Bijvoorbeeld leerlingen die aan het begin van jaar 2 in leerjaar 2 van de havo en aan het begin van jaar 3 nog steeds in leerjaar 2 van de havo zitten. Deze leerlingen zijn een jaar vertraagd op hetzelfde onderwijsniveau.
Vertraagd naar hoger niveau
Alle leerlingen die ooit zijn blijven zitten en die ooit naar een hoger onderwijsniveau zijn gegaan. Bijvoorbeeld leerlingen die aan het begin van jaar 2 in leerjaar 2 van de havo en aan het begin van jaar 3 in leerjaar 2 van het vwo zitten. Deze leerlingen zijn een jaar vertraagd naar een hoger niveau.
Vertraagd naar lager niveau
Alle leerlingen die ooit zijn blijven zitten en die ooit naar een lager onderwijsniveau zijn gegaan. Bijvoorbeeld leerlingen die aan het begin van jaar 2 in leerjaar 2 van de havo en aan het begin van jaar 3 in leerjaar 2 van het vmbo-t zitten. Deze leerlingen zijn een jaar vertraagd naar een lager niveau.

Vertraagd naar hoger en lager niveau
Alle leerlingen die ooit zijn blijven zitten en die ooit zowel naar een lager als naar een hoger onderwijsniveau zijn gegaan. Bijvoorbeeld leerlingen die aan het begin van jaar 2 in leerjaar 2 van de havo, aan het begin van jaar 3 in leerjaar 2 van het vwo en aan het begin van jaar 4 in leerjaar 3 van de havo zitten. Deze leerlingen zijn een jaar vertraagd naar een hoger en lager niveau.
Vertraagd, niveauverandering onbekend
Alle leerlingen die ooit zijn blijven zitten, maar waarvan onbekend is of ze ooit van niveau veranderd zijn.
Vertraging onbekend
Alle leerlingen van wie onbekend is of ze vertraging hebben opgelopen.