Institutionele beleggers; balans 1998-2016


Deze tabel bevat de balansgegevens van de institutionele beleggers. Het maakt analyses mogelijk over de verschuivingen binnen de balans van institutionele beleggers. Dat kan niet alleen voor het totaal van institutionele beleggers, maar ook voor de drie groepen: pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen.

Gegevens beschikbaar jaarcijfers van 1998 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De uitkomsten tot en met 2015 zijn definitief, de uitkomsten vanaf 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 september 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Institutionele beleggers vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot institutionele beleggers wordt daarom stopgezet. DNB levert uitkomsten over institutionele beleggers op aan de OECD. Meer informatie is te vinden in paragraaf 3, inclusief links naar de uitkomsten zoals gepubliceerd door de OECD.

Institutionele beleggers; balans 1998-2016

Institutionele beleggers Perioden ActivaTotaal activa (mln euro) ActivaLanglopende schuldbewijzenTotaal langlopende schuldbewijzen (mln euro) ActivaHypothekenHypotheken buitenland (mln euro) ActivaNiet-beursgenoteerde aandelenNiet-beursgenoteerde aandelen buitenland (mln euro) Langlopende leningenLanglopende leningen overig binnenlandHuishoudens en IZW t.b.v. huishoudens (mln euro) Aandelen en deelnemingenAand. en deelnemingen overig binnenlandHuishoudens en IZW t.b.v. huishoudens (mln euro) PassivaTechnische voorzieningen schadeverz. (mln euro)
Totaal institutionele beleggers 2014 2.482.132 732.904 . 35.529 79 26.839 43.427
Totaal institutionele beleggers 2015 2.493.255 751.646 . 34.800 82 30.757 43.257
Totaal institutionele beleggers 2016* 2.687.787 778.583 . 35.601 88 32.308 42.348
Pensioenfondsen 2014 1.237.008 300.810 . 20.381 0 0
Pensioenfondsen 2015 1.253.722 315.067 . 20.432 0 0
Pensioenfondsen 2016* 1.369.029 336.445 . 21.167 0 0
Verzekeringsinstellingen 2014 492.872 199.590 . 23 68 0 43.427
Verzekeringsinstellingen 2015 479.791 192.178 . 114 66 0 43.257
Verzekeringsinstellingen 2016* 494.598 197.014 . 299 69 0 42.348
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen 2014 752.252 232.504 . 15.125 11 26.839
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen 2015 759.742 244.401 . 14.254 16 30.757
Beleggingsfondsen m.u.v.geldmarktfondsen 2016* 824.160 245.124 . 14.135 19 32.308
Bron: CBS.
Verklaring van tekens