Arbeidsdeelname; paren, 2003-2021

Arbeidsdeelname; paren, 2003-2021

Kenmerken huishouden Aantal kinderen Perioden Paren (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners werkzaam (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners voltijd (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Eén partner voltijd, één deeltijd (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Man voltijd, partner deeltijd (x 1 000) Beide partners werkzaam Eén partner voltijd, één deeltijd Vrouw voltijd, partner deeltijd (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd Beide partners deeltijd (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd Beide partners 20 tot 35 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd Beide partners 12 tot 20 uur (x 1 000) Beide partners werkzaam Beide partners deeltijd Beide partners < 12 uur (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Eén van de partners werkzaam (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Voltijd werkzaam, partner niet Voltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Voltijd werkzaam, partner niet Man voltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Voltijd werkzaam, partner niet Vrouw voltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet Deeltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet Man deeltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Eén van de partners werkzaam Deeltijd werkzaam, partner niet Vrouw deeltijd werkzaam, partner niet (x 1 000) Beide partners niet werkzaam (x 1 000)
Totaal Totaal 2019 1e kwartaal 3.889 2.424 501 1.605 1.505 100 319 207 5 9 865 525 463 63 340 154 186 600
Totaal Totaal 2019 2e kwartaal 3.898 2.443 511 1.618 1.512 106 313 208 4 10 866 523 463 60 343 151 192 590
Totaal Totaal 2019 3e kwartaal 3.874 2.430 510 1.596 1.494 102 323 215 4 9 847 506 447 59 341 158 183 598
Totaal Totaal 2019 4e kwartaal 3.883 2.445 525 1.596 1.495 101 324 217 4 9 860 524 459 66 336 151 185 578
Totaal Totaal 2020 1e kwartaal 3.904 2.448 510 1.598 1.493 105 340 231 6 8 861 519 452 67 342 151 192 595
Totaal Totaal 2020 2e kwartaal 3.907 2.431 510 1.577 1.473 104 343 231 6 9 862 525 455 69 337 147 191 614
Totaal Totaal 2020 3e kwartaal 3.911 2.438 519 1.572 1.471 102 347 228 6 10 877 538 472 65 339 142 198 595
Totaal Totaal 2020 4e kwartaal 3.926 2.466 520 1.586 1.476 110 360 238 6 10 841 502 443 59 339 147 192 619
Totaal Totaal 2021 1e kwartaal 3.916 2.481 521 1.590 1.479 111 370 237 5 14 837 486 429 57 350 154 196 598
Totaal Totaal 2021 2e kwartaal 3.902 2.477 539 1.580 1.470 111 358 229 4 13 826 486 427 59 340 154 186 599
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van paren in Nederland. Het betreft paren waarvan beide partners in de leeftijdsklasse van 15 tot 75 jaar vallen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens van de partner worden verbijzonderd naar geslacht en, indien werkzaam, naar arbeidsduur. De verschillende groepen paren worden verder onderscheiden naar het aantal kinderen en de leeftijd van het jongste kind.

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zal er dan een revisie van de cijfers voor het gehele verslagjaar 2021 worden doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn dan niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2021

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 in deze tabel zijn definitief. Echter: vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de 2021 cijfers doorgevoerd.

Wijzigingen per 6 december 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door: Arbeidsdeelname; paren. zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Paren
Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.

Bij de beschrijving van de arbeidsmarktpositie van paren is aangesloten bij de populatie die meestal gebruikt wordt voor de werkzame en de niet-werkzame beroepsbevolking. Dit betekent dat beide personen in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking) en in de leeftijd van 15 tot 75 jaar zijn.
Beide partners werkzaam
Beide partners werkzaam
Beide partners hebben betaald werk.
Beide partners voltijd
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer.
Eén partner voltijd, één deeltijd
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt minder dan 35 uur.
Eén partner voltijd, één deeltijd
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt minder dan 35 uur.
Man voltijd, partner deeltijd
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt minder dan 35 uur.
Vrouw voltijd, partner deeltijd
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt minder dan 35 uur.
Beide partners deeltijd
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur.
Beide partners deeltijd
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur.
Beide partners 20 tot 35 uur
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek 20 tot 35 uur.
Beide partners 12 tot 20 uur
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek 12 tot 20 uur.
Beide partners < 12 uur
Beide partners werken in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 12 uur.
Eén van de partners werkzaam
Eén partner heeft betaald werk, de andere partner werkt niet.
Eén van de partners werkzaam
Eén partner heeft betaald werk, de andere partner werkt niet.
Voltijd werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt niet.
Voltijd werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt niet.
Man voltijd werkzaam, partner niet
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt niet.
Vrouw voltijd werkzaam, partner niet
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek 35 uur of meer, de andere partner werkt niet.
Deeltijd werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur, de andere partner werkt niet.
Deeltijd werkzaam, partner niet
Eén partner werkt in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur, de andere partner werkt niet.
Man deeltijd werkzaam, partner niet
Eén partner is man en werkt in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur, de andere partner werkt niet.
Vrouw deeltijd werkzaam, partner niet
Eén partner is vrouw en werkt in een normale of gemiddelde werkweek minder dan 35 uur, de andere partner werkt niet.
Beide partners niet werkzaam
Beide partners hebben geen betaald werk.