Werkzame beroepsbevolking; meer of minder willen werken, 2003-2021

Werkzame beroepsbevolking; meer of minder willen werken, 2003-2021

Geslacht Positie werkkring Arbeidsduur Gewenste arbeidsduur Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal personen 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Onderwijsniveau: 1 laag 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: alleenstaande 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: ouder in eenoudergezin 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: partner in paar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: partner in paar met kind 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: partner in paar, geen kind 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: kind >= 18 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: kind < 18 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: ouder 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: kind 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Positie: overig lid 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Totaal personen 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Onderwijsniveau: 1 laag 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: alleenstaande 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: ouder in eenoudergezin 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: partner in paar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: partner in paar met kind 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: partner in paar, geen kind 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: kind >= 18 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: kind < 18 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: ouder 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: kind 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil minder uren werken Positie: overig lid 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Totaal personen 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Onderwijsniveau: 1 laag 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: alleenstaande 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: ouder in eenoudergezin 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: partner in paar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: partner in paar met kind 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: partner in paar, geen kind 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: kind >= 18 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: kind < 18 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: ouder 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: kind 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil meer uren werken Positie: overig lid 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Totaal personen 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Onderwijsniveau: 1 laag 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Onderwijsniveau: 3 hoog 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: alleenstaande 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: ouder in eenoudergezin 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: partner in paar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: partner in paar met kind 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: partner in paar, geen kind 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: kind >= 18 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: kind < 18 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: ouder 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: kind 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Wil gelijk aantal uren werken Positie: overig lid 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deeltijd Totaal Totaal personen 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deeltijd Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deeltijd Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deeltijd Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deeltijd Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deeltijd Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deeltijd Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2021 3e kwartaal .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deeltijd Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2021 3e kwartaal .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de gewenste arbeidsduur van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar of ze meer uren willen werken, minder uren willen werken of hetzelfde aantal uren willen blijven werken. De verschillende groepen worden verder onderscheiden naar geslacht, positie in de werkkring, arbeidsduur en naar leeftijd, onderwijsniveau en positie in het huishouden.

In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in november geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege de wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zal er dan een revisie van de cijfers voor het gehele verslagjaar 2021 worden doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn dan niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 in deze tabel zijn definitief. Echter: vanwege wijzigingen in het onderzoeksontwerp en de vragenlijst van de EBB wordt in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de 2021 cijfers doorgevoerd.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 16 november 2021:
In verband met een herontwerp van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) verschijnen er in 2021 geen nieuwe cijfers over het derde kwartaal van 2021. Het derde kwartaal is daarom gevuld met puntjes.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.